2020 - 177 * 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 9,11 ) açıklandı. 30.11.2020 1
       
2020 - 176 * Varlık barışıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 30.11.2020 1
       
2020 - 175 * Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı. * 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. 27.11.2020 1
       
2020 - 174 * 01/Ocak/2021 tarihi itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayımlandı. 23.11.2020 4
       
2020 - 173 * Binek otomobillerin giderlerine vergisel açıdan getirilen sınırlamaların hatırlatılması 23.11.2020 4
       
2020 - 172 * Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 7256) yayımlandı. 17.11.2020 9
       
2020 - 171 * Ertelenen SGK primlerinin KDV mahsubu yoluyla ödenmesi hakkında genel yazı. 06.11.2020 16
       
2020 - 170 * İzmir ili için “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı. 02.11.2020 14
       
2020 - 169 * Kısa çalışma ödeneği, iş sözleşmesi fesih yasağı ve ücretsiz izin süresi uzatıldı. 27.10.2020 15
       
2020 - 168 * 2019 dan devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin endekslenmesi. (2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle) 20.10.2020 17
       
2020 - 167 * Ülke bazlı raporla ilgili bildirim hakkında duyuru. 20.10.2020 22
       
2020 - 166 * Yatırım teşvik mevzuatında değişiklikler yapıldı. * Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 19.10.2020 17
       
2020 - 165 * Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurusu. 15.10.2020 20
       
2020 - 164 * Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. 14.10.2020 27
       
2020 - 163 * E.Defter ve berat dosyalarının ikinci kopyalarının saklanması zorunluluğu. 12.10.2020 25
       
2020 - 162 * Sahte belge düzenleme riski olanların mükellefiyetinin sonlandırılması ve teminat verilerek yeniden tesisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 09.10.2020 22
       
2020 - 161 * Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü hakkında duyuru. 06.10.2020 140
       
2020 - 160 * TL Mevduat ve katılım hesaplarından elden edilen faiz ve kar payı gelirlerine uygulanan vergi kesintisi oranları yıl sonuna kadar indirildi. 30.09.2020 26
       
2020 - 159 * Döviz satışlarında BSMV oranı Binde 2 olarak belirlendi. 30.09.2020 27
       
2020 - 158 * Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü yayınlandı. 23.09.2020 29
       
2020 - 157 * Kredi kullananlarla ilgili bazı yükümlülükler. 22.09.2020 36
       
2020 - 156 * Şirketlerin kar dağıtımını sınırlayan düzenlemenin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. 18.09.2020 34
       
2020 - 155 * İmar planı nedeniyle oluşan değer artışından değer artış payı alınması hakkında yönetmelik. 16.09.2020 28
       
2020 - 154 * 1 Eylül 2020 -30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetlerinde KDV oranı indirimi hakkında vergi idaresi yazısı. 14.09.2020 41
       
2020 - 153 *Gerçek kişi ve kurumlara ait finansal hesap bilgilerinin vergisel açıdan ülkeler arasında otomatik olarak paylaşımı. 04.09.2020 39
       
2020 - 152 *Normal çalışmaya geçen işletmelere prim desteği sağlanmasına ilişkin yasal düzenleme hakkında genelge yayımlandı. 04.09.2020 43
       
2020 - 151 *İş sözleşmesi fesih yasağı ve ücretsiz izin süresi uzatıldı. 04.09.2020 39
       
2020 - 149 * 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yayımlandı. 01.09.2020 40
       
2020 - 147 * Kısa çalışma ödeneği süresi 2 ay uzatıldı. 31.08.2020 39
       
2020 - 146 * Binek otomobillerle ilgili ÖTV oranları değişti. 31.08.2020 49
       
2020 - 145 * Özel okullarda 1 Eylül 2020 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetlerine % 1 KDV oranı uygulanacaktır. (Eski oran % 8 ) 31.08.2020 41
       
2020 - 144 *Servis taşımacılığı ve kira ödemelerinde KDV oranı ile işyeri kiralarında gelir vergisi tevkifat oranı hakkında vergi idaresi görüşü. 26.08.2020 67
       
2020 - 143 *Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı. 25.08.2020 42
       
2010 - 142 *Vergi kesintisi yapmayanlar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleme kılavuzu. 24.08.2020 48
       
2020 - 141 *Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında duyuru. 19.08.2020 43
       
2020 - 140 * Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dönem değişikliği duyurusu. 11.08.2020 67
       
2020 - 139 * Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hakkında GİB duyurusu. 10.08.2020 66
       
2020 - 138 * Finansal kuruluş faaliyetlerinden en az birisini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfıra indirildi. 10.08.2020 56
       
2020 - 137 * Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hakkında. 07.08.2020 49
       
2020 - 136 * GEKAP hakkında sıkça sorulan sorular yayımlanmıştır. 06.08.2020 56
       
2020 - 135 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz bilgi fişleri teknik kılavuzu güncellendi. 05.08.2020 52
       
2020 - 134 * İzaha davet müessesesi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 04.08.2020 52
       
2020 - 133 * Kısa çalışma ödeneği, iş sözleşmesi fesih yasağı ve ücretsiz izin süresi 1 ay uzatıldı. 04.08.2020 52
       
2020 - 132 * İşyeri kiraları ile diğer bazı mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV oranları yıl sonuna kadar indirildi. 04.08.2020 48
       
2020 - 131 * Kira ödemelerindeki stopaj (kesinti) oranı yıl sonuna kadar % 10 olarak uygulanacaktır. 04.08.2020 50
       
2020 - 130 * 7252 sayılı Kanunla bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. 28.07.2020 58
       
2020 - 129 * GEKAP Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda bir defa daha güncelleme yapıldı. 23.07.2020 56
       
2020 - 128 * Mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin beyanname, bildirim ve defter beratları ile ilgili erteleme süresi doluyor. 23.07.2020 53
       
2020 - 127 * Elektronik irsaliye uygulama kılavuzu güncellendi. 17.07.2020 56
       
2020 - 126 * İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. 16.07.2020 56
       
2020 - 125 * SGK İşveren İşlemleri Genelgesi. * SGK asgari işçilik oranları tebliğinde değişiklik. 16.07.2020 55
       
2020 - 124 * 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 1 Temmuzda Başladı. 13.07.2020 46
       
2020 - 123 * 2020 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2020) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 13.07.2020 53
       
2020 - 122 * 2019 yılından devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin endekslenmesi. (2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle) 13.07.2020 63
       
2020 - 121 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (7.117,17 TL). 06.07.2020 59
       
2020 - 120 * GEKAP Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. 02.07.2020 75
       
2020 - 119 * Kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı ve ücretsiz izin süresi 1 ay uzatıldı. 30.06.2020 65
       
2020 - 118 * Mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin alışlarındaki kısmi KDV tevkifatına ilişkin hatırlatma. 30.06.2020 57
       
2020 - 117 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e kayıt zorunluluğu süresinin uzatılması hakkında karar. 24.06.2020 64
       
2020 - 116 *Geri kazanım katılım payı beyannamesi verme süresi yaklaşıyor. 23.06.2020 72
       
2020 - 115 *Elektronik irsaliye kılavuzları ve rehberi. 22.06.2020 70
       
2020 - 114 *Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değişti. ( % 10) 15.06.2020 73
       
2020 - 113 * Serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliği kazançlarına % 15 vergi tevkifatı getirildi. 04.06.2020 69
       
2020 - 112 * 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e.fatura ve e.arşiv faturaya geçmek zorunda olanlar. * 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e.müstahsil makbuzuna geçmek zorunda olanlar. 03.06.2020 74
       
2020 - 111 * Mücbir sebep hali kapsamındaki 65 yaş ve üstünde olan bazı mükellefler tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı olarak yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru. 02.06.2020 67
       
2020 - 110 * Elektronik irsaliyeye zorunlu geçiş tarihi yaklaşıyor. 02.06.2020 77
       
2020 - 109 * Çalışanların işe geliş ve gider giderlerinin işverence karşılanması. 01.06.2020 80
       
2020 - 108 * E. Defterlerle ilgili süre uzatımı. 29.05.2020 75
       
2020 - 107 * Karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinde vergi tevkifatı ve belge düzeni. 29.05.2020 74
       
2020 - 106 * Elektronik serbest meslek makbuzu uygulaması zorunluluğu başlıyor. 29.05.2020 75
       
2020 - 105 * Ücretlerin vergilendirilmesindeki değişiklikler ve yeni gelir vergisi tarifesi . 28.05.2020 75
       
2020 - 104 * Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi hakkındaki genel tebliğde değişiklikler yapıldı. 28.05.2020 73
       
2020 - 103 * Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarına getirilen sınırlamayla ilgili genel tebliğ. 28.05.2020 78
       
2020 - 102 * 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 27.05.2020 69
       
2020 - 101 * Finansman bonoları ve varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kısa vadeli kira sertifikalarında stopaj oranı % 15 olarak belirlendi. 27.05.2020 76
       
2020 - 100 * İmalatçılara ve ihracatçılara döviz satışlarında BSMV yok. 26.05.2020 75
       
2020 - 99 * Döviz satışlarında BSMV oranı % 1 (Yüzde 1) olarak belirlendi. 24.05.2020 72
       
2020 - 98 * Kar dağıtımına getirilen geçici sınırlama hakkında tebliğ yayımlandı. 18.05.2020 70
       
2020 - 97 * Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ödenmesi. 15.05.2020 80
       
2020 - 96 * Geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı. 12.05.2020 78
       
2020 - 95 * Elektronik ortamda düzenlenen muhasebe fişlerine ilişkin kılavuz yayımlandı. 11.05.2020 81
       
2020 - 94 *Yatırım teşvik belgelerine ilave süre imkanı getirildi. 11.05.2020 70
       
2020 - 93 *Nakden veya mahsuben KDV iadeleriyle ilgili genel tebliğ değişikliği. 08.05.2020 84
       
2020 - 92 * Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarıyla ilgili olarak 2020 yılında uygulanacak sınırlamalar. 06.05.2020 81
       
2020 - 91 * Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar yayımlandı. 30.04.2020 78
       
2020 - 90 * E.Defter beratlarının yüklenme sürelerinin durumunu gösteren tablo. 30.04.2020 86
       
2020 - 89 * 2020 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2020) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 28.04.2020 91
       
2020 - 88 * 7244 sayılı Kanun kapsamında ecrimisil ve satış bedeli ertelemesi ile ilgili genel tebliğ yayımlanmıştır. 27.04.2020 80
       
2020 - 87 * Bireysel emeklilik sistemine döviz cinsinden katkı payı ödemeleri için Devlet katkısı oranı % 10 olarak belirlendi. 24.04.2020 81
       
2020 - 86 * İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında yapılacak nakdi ücret desteği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 24.04.2020 90
       
2020 - 85 * Şubat ve Mart aylarına ilişkin KDV beyannamelerinin süresi 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı. * Mart ayına ait aylık prim ve hizmet belgesi verilme süresi uzatıldı. 22.04.2020 78
       
2020 - 84 * E. Defterlerle ilgili süre uzatımı. 21.04.2020 82
       
2020 - 83 * 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 17.04.2020 84
       
2020 - 82 * Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi. 17.04.2020 98
       
2020 - 81 * Salgın hastalığın ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler içeren Kanun Resmi Gazetede yayımlandı. 17.04.2020 83
       
2020 - 80 * GİB, Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi yayımladı. 14.04.2020 86
       
2020 - 79 * Salgın hastalığın ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler içeren Kanun teklifi TBMM’nde. 14.04.2020 89
       
2020 - 78 * E. Defterlerin saklanmasıyla ilgili hatırlatma. 13.04.2020 85
       
2020 - 77 * Bazı mükelleflerin Muhtasar, KDV, Ba-Bs Formları, E.Defterlerle ilgili yükümlülüklerine erteleme getiren genel tebliğle ilgili iç genelge. 07.04.2020 85
       
2020 - 76 * Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yapılan bağışların vergiye tabi gelir ve kurum kazancının tespitinde indirimi. 06.04.2020 86
       
2020 - 75 * İçişleri Bakanlığı’nca getirilen yeni kısıtlamalar. 06.04.2020 89
       
2020 - 74 * Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçiş tarihi 1 Temmuz 2020 ye kadar ertelendi. 04.04.2020 87
       
2020 - 73 * Kar dağıtımı hakkında Ticaret Bakanlığı yazısı. 03.04.2020 87
       
2020 - 72 * Korona virüs salgınından etkilenmeleri gerekçesiyle bazı işverenler ve bağımsız çalışanların SGK prim ödemeleri ertelendi. 03.04.2020 88
       
2020 - 71 * Kredi kullanan şirketlerin Merkez Bankası’na yapacakları bildirimlerin süresi ertelendi. 02.04.2020 96
       
2020 - 70 *  Mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılması hakkında GİB Sirküleri yayımlandı. 01.04.2020 96
       
2020 - 69 * Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiştir. 30.03.2020 89
       
2020 - 68 * E-Defter beratlarının yüklenme sürelerinin uzatımı hakkında duyuru. 30.03.2020 92
       
2020 - 67 * Mücbir sebep kapsamına alınan mükellefler mücbir sebep süresi boyunca kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaklardır. 30.03.2020 88
       
2020 - 66 * Dijital hizmet vergisi genel tebliği yayımlandı. 30.03.2020 87
       
2020 - 65 * Mücbir sebep nedeniyle bazı vergisel yükümlülüklerin ertelenmesi imkanından yararlanma durumu sorgulaması. 28.03.2020 90
       
2020 - 64 * 7226 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapıldı. 26.03.2020 87
       
2020 - 63 * Kısa çalışma ödeneği hakkında sıkça sorulan sorular. 25.03.2020 87
       
2020 - 62 *Bazı mükelleflerin Muhtasar, KDV, Ba-Bs Formları, E.Defterlerle ilgili yükümlülüklerine erteleme getirildi. 25.03.2020 101
       
2020 - 61 * Bazı mükelleflerin Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyanları ile ödemelerinin ertelenmesine yönelik yeni duyuru 24.03.2020 82
       
2020 - 60 * Sermaye Piyasası Kurulu’nun salgın hastalık nedeniyle aldığı tedbirler. 24.03.2020 96
       
2020 - 59 * KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve e-defterlerin/e-beratların oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri uzatıldı. 23.03.2020 84
       
2020 - 58 * Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu duyurusu. 23.03.2020 91
       
2020 - 57 *Kısa çalışma ödeneği hakkında İŞKUR duyurusu. 23.03.2020 85
       
2020 - 56 * İcra ve iflas takiplerinin durdurulması hakkında karar yayımlandı. * Haziran ayı sonuna kadar havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı % 1 e indirildi. 23.03.2020 93
       
2020 - 55 * Geri kazanım katılım payı beyannamesi verme süreleri yeniden düzenlendi. 23.03.2020 86
       
2020 - 54 * ARDEB, TEYDEB ve BİDEB rapor gönderim tarihleri üç ay ertelendi. 21.03.2020 107
       
2020 - 53 * Şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin açıklama. 21.03.2020 86
       
2020 - 52 * Yeni korona virüs hastalığı (Kovid-19) ile etkin mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler hakkında duyuru. 20.03.2020 94
       
2020 - 51 * Bazı mükelleflerin muhtasar ve Katma Değer Vergisi ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik açıklama. 19.03.2020 94
       
2020 - 50 * 2019 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve verginin ödenme süresi Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı. 17.03.2020 88
       
2020 - 49 * Mükelleflerce elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek vergisel işlemler hakkında duyuru. 16.03.2020 90
       
2020 - 48 * Gelir Vergisi beyannameleriyle ilgili bir hatırlatma. 06.03.2020 102
       
2020 - 47 * Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) yayımlandı. 03.03.2020 89
       
2020 - 46 * Bazı mal teslimlerinde KDV tevkifat oranı 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere değiştirildi. 03.03.2020 105
       
2020 - 45 * Elektronik irsaliye uygulama kılavuzu yayımlandı. 02.03.2020 134
       
2020 - 44 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 02.03.2020 98
       
2020 - 43 * Ocak ayına ait geri kazanım katılım payı beyanname verme süresi uzatıldı. 28.02.2020 92
       
2020 - 42 * Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında kararda değişiklik yapıldı. 28.02.2020 102
       
2020 - 41 * Ocak ayı geri kazanım katılım payı beyannamesi verilme süresi sona eriyor. 27.02.2020 89
       
2020 - 40 *Bazı illerde ilave altı puanlık teşvik 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı. 24.02.2020 92
       
2020 - 39 * İstinaf veya temyiz başvuru aşamasındaki vergisel ihtilaflarla ilgili yeni bir müessese “Kanun Yolundan Vazgeçme ” 21.02.2020 89
       
2020 - 38 * Geri kazanım katılım payı beyannamesi kılavuzu. 20.02.2020 88
       
2020 - 37 * 7221 sayılı Kanun yayımlandı. 20.02.2020 88
       
2020 - 36 * E.Defter hakkında GİB bilgilendirme duyurusu. 19.02.2020 93
       
2020 - 35 * Değerli Konut Vergisi yeniden düzenlendi. 17.02.2020 90
       
2020 - 34 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 17.02.2020 87
       
2020 - 33 * Geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve ve esaslar yayımlandı. 14.02.2020 100
       
2020 - 32 * Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (bazı iller hariç) 1 Mart 2020 ye kadar ertelendi. 10.02.2020 87
       
2020 - 31 *Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin Sirküler yayınlandı. 07.02.2020 97
       
2020 - 30 * Kullanıcı kodu, şifre ve elektronik imza araçlarının kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında duyuru. 06.02.2020 99
       
2020 - 29 * 'Değerli Konut Vergisi' ne tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin itirazların değerlendirme sonuçları ile ilgili duyuru. 06.02.2020 104
       
2020 - 28 * Geri kazanım katılım payı beyannamesi genel tebliğinde değişiklik yapıldı. 05.02.2020 110
       
2020 - 27 *Muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle ilgili duyuru. 03.02.2020 103
       
2020 - 26 * 2020 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları belirlendi. 27.01.2020 113
       
2020 - 25 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden istisna gündelik tutarları. 27.01.2020 101
       
2020 - 24 * 2019 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 24.01.2020 102
       
2020 - 23 * Muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle ilgili kılavuzlar ve duyuru. 23.01.2020 98
       
2020 - 22 * İhracat bedellerinin belli sürede yurda getirilmesi zorunluluğuna dair tebliğle ilgili genelge. 21.01.2020 113
       
2020 - 21 * Karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinde vergisel düzenleme. 21.01.2020 111
       
2020 - 20 * E-Defter beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesine ilişkin duyuru. 21.01.2020 100
       
2020 - 19 * E. Defterle ilgili hatırlatmalar. 16.01.2020 100
       
2020 - 18 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. 16.01.2020 105
       
2020 - 17 * 2020 yılında uygulanacak plastik poşet ücretleri. 15.01.2020 116
       
2020 - 16 * Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) yayımlandı. 15.01.2020 94
       
2020 - 15 * Ücret gizliliğinin korunması amacıyla muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yönelik düzenleme yapıldı. 15.01.2020 108
       
2020 - 14 * E.Belgelerle ilgili 509 No’lu VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 13.01.2020 129
       
2020 - 13 * E.Arşiv olarak düzenlenen faturaların kontrolü. 13.01.2020 111
       
2020 - 12 * Nakdi sermaye artışlarında indirim hesaplamasında dikkate alınacak faiz oranı. 09.01.2020 192
       
2020 - 11 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (6.730,15 TL). 07.01.2020 106
       
2020 - 10 * Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura düzenleme haddi 3 kat yüksek olarak uygulanacaktır. 07.01.2020 105
       
2020 - 9 * 2018 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin 2019 yılsonu itibariyle endekslenmesi. 03.01.2020 954
       
2020 - 8 * Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. 03.01.2020 99
       
2020 - 7 * Bazı mal teslimlerinde KDV oranı indirildi. 03.01.2020 109
       
2020 - 6 * İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 03.01.2020 103
       
2020 - 5 * İhracat bedellerinin belli sürede yurda getirilmesiyle ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. 02.01.2020 106
       
2020 - 4 * 2019 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2019) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.01.2020 117
       
2020 - 3 * İndirimli oranlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinde talep edilemeyecek tutar. * Mobil telefon aboneliği ilk tesisinde ödenecek özel iletişim vergisi. * 2020 yılında ödenecek emlak vergisi tutarlarının hesaplanması. * 2020 yılına ilişkin bazı ÖTV hadleri ve tutarları. 02.01.2020 101
       
2020 - 2 * 2020 yılında uygulanacak damga vergisi, harçlar, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi, değerli kağıt tutarları. * 2020 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları. 02.01.2020 144
       
2020 - 1 * Avantajlı oranlarla indirimli kurumlar vergisi uygulaması süresi uzatıldı. * İmalat sanayiinde teşvik belgeli yatırımlarda inşaatlarla ilgili yüklenilen KDV nin iadesine imkan sağlayan düzenlemenin süresi uzatıldı. 02.01.2020 116
       
2019 - 144 * E. Arşiv kapsamına dahil olmayanların 2020 yılı başından itibaren belli haddi aşan faturalarını kağıt fatura yerine e. arşiv fatura olarak düzenlemesiyle ilgili duyurular. 31.12.2019 115
       
2019 - 143 * Varlık barışıyla ilgili süreler uzatıldı. 31.12.2019 117
       
2019 - 142 * Gecikme zammı oranı düşürüldü. ( Aylık % 1,6) * Tecil faiz oranı düşürüldü. ( Yıllık % 15) 31.12.2019 124
       
2019 - 141 *2020 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.400 TL) 31.12.2019 130
       
2019 - 140 * Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarıyla ilgili olarak 2020 yılında uygulanacak sınırlamalar. 30.12.2019 133
       
2019 - 139 * Gelir vergisinde 2020 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı. 30.12.2019 125
       
2019 - 138 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e kayıt zorunluluğu süresi uzatıldı. 30.12.2019 126
       
2019 - 137 * 2020 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 27.12.2019 130
       
2019 - 136 * Sanayi sicil belgeli KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi uzatıldı. 24.12.2019 127
       
2019 - 135 * 2020 Yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin artış oranı belirlendi. 23.12.2019 117
       
2019 - 134 * 2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 22,58) açıklandı. 23.12.2019 122
       
2019 - 133 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 21 Aralık 2019’dan geçerli olmak üzere değişti. ( % 13,75) 23.12.2019 122
       
2019 - 132 * E.Belge (e.arşiv fatura, e.serbest meslek makbuzu, e.müstahsil makbuzu) duyuruları. 23.12.2019 142
       
2019 - 131 *Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden komisyoncu ve tüccarların e.belge ve e.defter uygulamalarına geçişi hakkında duyuru yayımlandı. 20.12.2019 135
       
2019 - 130 * E. Faturaya kayıtlı olmayanlardan (KDV dahil) 5.000 TL üzerindeki işlemlerde kağıt fatura yerine e. arşiv faturası alınması zorunluluğu 1 Ocak 2020 de başlıyor. 17.12.2019 134
       
2019 - 129 * E.Fatura, E.Arşiv Fatura ve E.Defter ile ilgili önemli hatırlatma. 17.12.2019 123
       
2019 - 128 * 1 Ocak 2020 den itibaren bankalar vasıtasıyla yapılacak vergi tahsilatlarına ilişkin duyuru yayımlandı. 16.12.2019 123
       
2019 - 127 * Değerli Konut Vergisi. 13.12.2019 128
       
2019 - 125 * 7194 sayılı Kanunla binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarına getirilen sınırlama 09.12.2019 147
       
2019 - 124 * Vergi ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 7194 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlandı. 09.12.2019 135
       
2019 - 123 * Vergi ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 7193 sayılı Kanun Cumhurbaşkanı’nca yayımlanmayarak TBMM’ne geri gönderildi. 04.12.2019 139
       
2019 - 122 *Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin duyuru. 03.12.2019 156
       
2019 - 121 * 308 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 20.11.2019 133
       
2019 - 120 * İhracatçılara yeşil pasaport verilmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. 12.11.2019 161
       
2019 - 119 * E.Fatura ve diğer e.belgelere zorunlu geçiş tarihleri. * E.Deftere zorunlu geçiş tarihleri. 06.11.2019 156
       
2019 - 118 * Turizm payı beyannamesi genel tebliği yayımlandı. 04.11.2019 149
       
2019 - 117 * Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır. 01.11.2019 142
       
2019 - 116 * Tecil faiz oranı düşürüldü. ( % 19) 25.10.2019 141
       
2019 - 115 * Adres değiştiren mükelleflerle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 22.10.2019 160
       
2019 - 114 * Elektronik tebligatla ilgili VUK Genel Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 22.10.2019 139
       
2019 - 113 * Elektronik defter genel tebliğinde değişiklikler yapıldı. 21.10.2019 154
       
2019 - 112 * Elektronik belge (fatura ve diğer belgeler) kapsamı genişletildi. 21.10.2019 155
       
2019 - 111 * Döviz kredisi kullanımına getirilen sınırlamayla ilgili genelgede değişiklik yapıldı. 15.10.2019 141
       
2019 - 110 * Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin sirküler yayımlandı. 15.10.2019 141
       
2019 - 109 * 2018 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin endekslenmesi. (2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle) 15.10.2019 178
       
2019 - 108 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 15.10.2019 135
       
2019 - 107 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 11 Ekim 2019 dan geçerli olmak üzere değişti. ( % 18,25) 11.10.2019 133
       
2019 - 106 * Yoklama hakkında Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi. 11.10.2019 136
       
2019 - 105 * Ba-Bs Formu bildirim yükümlülüğüne yönelik ceza işlemleri hakkında duyuru. 10.10.2019 138
       
2019 - 104 * İnteraktif Vergi Dairesinde “Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme” sayfası mükelleflerin hizmetine açılmıştır. 09.10.2019 140
       
2019 - 103 * Birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin vergilendirilmesi 03.10.2019 160
       
2019 - 102 * 2019 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2019) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.10.2019 146
       
2019 - 101 * Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı % 8 e indirildi. 03.10.2019 156
       
2019 - 100 * Gecikme zammı oranı düşürüldü. (Aylık % 2) 03.10.2019 155
       
2019 - 99 * İstanbul ili için KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 27.09.2019 188
       
2019 - 98 * Polipropilen üretiminde kullanılan propan teslimlerinde ÖTV oranı sıfıra indirildi. 17.09.2019 152
       
2019 - 97 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e kayıt zorunluluğu süresi uzatıldı. 09.09.2019 152
       
2019 - 96 * İhracat bedellerinin en geç 180 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin süresi uzatıldı. 02.09.2019 175
       
2019 - 95 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’ e kayıt zorunluluğu. 02.09.2019 152
       
2019 - 94 * 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yayımlandı. 29.08.2019 151
       
2019 - 93 * Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. 19.08.2019 166
       
2019 - 92 * Taşıtlarla ilgili ÖTV uygulama genel tebliğinde değişiklikler yapıldı. 15.08.2019 159
       
2019 - 91 * Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapıldı. 09.08.2019 171
       
2019 - 90 * Yeni varlık barışı ile ilgili genel tebliğ yayımlandı. 02.08.2019 166
       
2019 - 89 * Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi 2020 yılına kadar ertelendi. 29.07.2019 154
       
2019 - 88 * Varlık barışı, kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, yurtdışına çıkış harcı ve diğer bazı düzenlemeler içeren 7186 sayılı Kanun yayımlandı. 22.07.2019 191
       
2019 - 87 * Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı 1.500 TL na çıkarıldı. 19.07.2019 168
       
2019 - 86 * Turizm Payı ödemesini içeren 7183 sayılı Kanun yayımlandı. 19.07.2019 177
       
2019 - 85 * Kurum geçici vergi beyannamesinde değişiklik. 18.07.2019 168
       
2019 - 84 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (6.379,86 TL). 05.07.2019 173
       
2019 - 83 * 2018 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin endekslenmesi. (2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle) 05.07.2019 177
       
2019 - 82 * İmar barışı kapsamında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı. 02.07.2019 179
       
2019 - 81 * 2019 Yılı 2.geçici vergi dönem sonu (30.06.2019) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.07.2019 183
       
2019 - 80 * Gecikme zammı oranı arttırıldı. (Aylık % 2,5) 01.07.2019 228
       
2019 - 79 * 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden yasak geçişlerle ilgili kesilmiş cezaların kaldırılması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 18.06.2019 201
       
2019 - 78 * İhracatçılara ve sanayicilere yapılan döviz satışlarında BSMV alınmayacaktır. 17.06.2019 185
       
2019 - 77 * Eski araçların hurdaya çıkarılarak yenisinin alımında uygulanacak ÖTV indirimi tutarları belirlendi. 17.06.2019 183
       
2019 - 76 * Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapan 7176 sayılı Kanun yayımlanmıştır. 12.06.2019 177
       
2019 - 75 * Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 12.06.2019 192
       
2019 - 74 *Gerçek kişilerin anonim şirket ortaklık paylarını devretmesinden doğan kazançların vergilendirilmesi. 22.05.2019 194
       
2019 - 73 * KDV ile ilgili bazı hatırlatmalar. 17.05.2019 204
       
2019 - 72 * Döviz satışlarında BSMV oranı binde 1 olarak belirlendi. 15.05.2019 202
       
2019 - 71 * Defter raporu beratı gönderilmesi zorunluluğunun hatırlatılması. 06.05.2019 206
       
2019 - 70 * 2019 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2019) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.05.2019 211
       
2019 - 69 * Bazı KDV ve ÖTV oran ile tutar değişiklikleri. 02.05.2019 218
       
2019 - 68 * T.L. Mevduat faizlerine ilişkin tevkifat oranları değiştirildi. 02.05.2019 190
       
2019 - 67 * E. defter imzalama ve berat yükleme süresi uzatıldı. 30.04.2019 201
       
2019 - 66 * Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır. 15.04.2019 196
       
2019 - 65 * 2018 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin endekslenmesi. (2019 yılı Mart ayı sonu itibariyle) 08.04.2019 414
       
2019 - 64 * Plastik poşetlerle ilgili geri kazanım katılım paylarının beyanıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 04.04.2019 238
       
2019 - 63 *Muhtasar, Damga Vergisi, KDV, Geçici Vergi, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri sürekli olacak şekilde uzatıldı. 29.03.2019 225
       
2019 - 62 * S.G.K. Genelgeleri. 29.03.2019 236
       
2019 - 61 * İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar binek oto alışındaki KDV yi indirebilecektir. 28.03.2019 212
       
2019 - 60 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 26.03.2019 221
       
2019 - 59 *İkinci el binek oto alıp satanlarda KDV oranı değişikliği. 25.03.2019 241
       
2019 - 58 *Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 25.03.2019 217
       
2019 - 57 * Ücretlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi. 22.03.2019 213
       
2019 - 56 * Yasal süresi dışında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin e.bildirge üzerinden gönderilmesine ilişkin açıklama. 21.03.2019 205
       
2019 - 55 * Yurtdışında ihraç edilen tahvillerin ve kira sertifikalarının faizlerinden yapılacak kesinti oranları değiştirildi. * Döviz mevduat hesapları faizlerinden yapılacak kesinti oranı değiştirildi. * Bankaların bazı işlemlerine yönelik BSMV oranı değişikliği yapıldı. 21.03.2019 212
       
2019 - 54 * Tapu harcı, KDV, ÖTV ile ilgili geçici vergi oranı indirimlerinin süresi uzatıldı. 21.03.2019 216
       
2019 - 53 * Sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin önemli duyuru. 20.03.2019 213
       
2019 - 52 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetimi. 19.03.2019 226
       
2019 - 51 * 7161 ve 7162 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemeler hakkında 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 15.03.2019 255
       
2019 - 50 * Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan % 5 vergi indirimi hakkındaki genel tebliğde değişiklik yapıldı. 15.03.2019 237
       
2019 - 49 * İnteraktif Vergi Dairesinden, vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi müessesesine (%5) ilişkin durumun sorgulanması imkanı. 13.03.2019 236
       
2019 - 48 * Temel faturaların ( e.fatura) sistem üzerinden iptal edilmesi imkanı. 06.03.2019 245
       
2019 - 47 * Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi broşürü yayınlandı. 05.03.2019 250
       
2019 - 46 * İhracat bedellerinin belli sürede yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğu düzenlemesinin süresi uzatıldı. 04.03.2019 258
       
2019 - 45 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2019 226
       
2019 - 44 * Sözleşmelerin T.L. olarak belirlenmesi zorunluluğu hakkındaki düzenleme ile ilgili sıkça sorulan sorular. 28.02.2019 219
       
2019 - 43 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 28.02.2019 224
       
2019 - 42 *Beyanname verme süre uzatımları. 25.02.2019 254
       
2019 - 41 * 7166 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda düzenlemeler yapıldı. 22.02.2019 263
       
2019 - 40 * Eski nesil ÖKC satış raporları bildirimleri hatırlatması. 22.02.2019 223
       
2019 - 39 * KDV iade tutarının yarısının 10 işgünü içinde verilmesine imkan sağlayan düzenleme yapıldı. 21.02.2019 215
       
2019 - 38 * İnteraktif vergi dairesinden verilen yeni hizmetler. 20.02.2019 321
       
2019 - 37 * İnternetten verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak gelir ve kurumlar vergisi kesintisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 19.02.2019 220
       
2019 - 36 * KDV iadeleri talep süreleri hakkındaki yeni düzenlemeler. 19.02.2019 579
       
2019 - 35 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 23 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 18.02.2019 272
       
2019 - 34 * Vergi idaresi konkordato safhasındaki alacakların durumu hakkında görüş açıkladı. 15.02.2019 220
       
2019 - 33 * Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 13.02.2019 227
       
2019 - 32 * Gelir/Kurumlar vergisi iade taleplerinin “iadem nerede?” ekranlarından takip edilebilmesine ilişkin duyuru. 13.02.2019 214
       
2019 - 31 * Vergi idaresi konkordato safhasındaki alacakların durumu hakkında görüş açıklama hazırlığında. 13.02.2019 258
       
2019 - 30 * Ulusal E.Tebligat sistemi hakkında MERSİS duyurusu. 07.02.2019 235
       
2019 - 29 * Hasılat esaslı KDV sistemine dahil olan mükelleflerle ilgili Karar yayımlandı. 07.02.2019 362
       
2019 - 28 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 07.02.2019 235
       
2019 - 27 * Plastik poşet geri kazanım paylarının beyanına yönelik bilgilendirmeler. 06.02.2019 247
       
2019 - 26 * Kamu kurumlarına e.fatura düzenlenebilmesi imkanı. 05.02.2019 244
       
2019 - 25 * KDV Beyannamesinde bu döneme ait indirilecek KDV satırında değişiklik yapıldı. * İnternet üzerinden reklam hizmeti alımlarında getirilen gelir/kurumlar vergisi kesintisine yönelik olarak muhtasar beyannamede değişiklik yapıldı. * (I) sayılı liste ile ilgili ÖTV beyannamesinde değişiklik yapıldı. 04.02.2019 278
       
2019 - 24 * 2018 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 04.02.2019 219
       
2019 - 23 * 7162 No’lu Kanunla vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. 31.01.2019 292
       
2019 - 22 * E.Tebligat sistemi hakkında P.T.T. duyurusu. 18.01.2019 273
       
2019 - 21 * 7161 sayılı Kanun değişiklikleri. 18.01.2019 246
       
2019 - 20 * E.Beyanname değişiklikleri. 14.01.2019 238
       
2019 - 19 * Karşılıksız çeklerde bankaların sorumlu oldukları tutarın üst sınırı 2.030 TL olarak değiştirildi. 14.01.2019 811
       
2019 - 18 * Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar YENİDEN belirlendi. 14.01.2019 216
       
2019 - 17 * Nakdi sermaye artışlarında indirim hesaplamasında dikkate alınacak faiz oranı. 11.01.2019 1961
       
2019 - 16 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 10.01.2019 239
       
2019 - 15 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (6.017,60 TL). 08.01.2019 226
       
2019 - 14 * Arabuluculuk yoluyla yapılan ödemelerin gider kaydı. 08.01.2019 344
       
2019 - 13 * Vergi ve diğer bazı kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanunla ilgili 5 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 07.01.2019 220
       
2019 - 12 * Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 07.01.2019 244
       
2019 - 11 * 2017 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin 2018 yıl sonu itibariyle endekslenmesi. 07.01.2019 2358
       
2019 - 10 * 2018 yılı mevzuat değişiklikleri özeti. 07.01.2019 562
       
2019 - 9 * 2018 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 04.01.2019 533
       
2019 - 8 * İndirimli oranlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinde talep edilemeyecek tutar. * Mobil telefon aboneliği ilk tesisinde ödenecek özel iletişim vergisi. * 2019 yılında ödenecek emlak vergisi tutarlarının hesaplanması. 04.01.2019 224
       
2019 - 7 * 2019 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - değerli kağıt bedelleri, belirlendi. 04.01.2019 236
       
2019 - 6 * 2019 Yılında uygulanacak harç tutarları. 04.01.2019 220
       
2019 - 5 * 2019 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 04.01.2019 227
       
2019 - 4 * 2019 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.200 TL) 02.01.2019 228
       
2019 - 3 * Gelir vergisinde 2019 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı. 02.01.2019 220
       
2019 - 2 * İptal edilen Vergi, Resim, Harç İstisna Belgeleri ile ilgili düzenleme yapıldı. * Bazı köprülerden yasak geçiş nedeniyle uygulanan cezalar silinecektir. 02.01.2019 241
       
2019 - 1 * İmar barışında süre uzadı. * Tapu harcı, KDV, ÖTV ile ilgili geçici vergi oranı indirimlerinin süresi uzatıldı. 02.01.2019 285
       
2018 - 167 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 7143 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir hak tanındı, taksit ödeme süresi uzatıldı. * İmar barışı ile ilgili düzenleme. 28.12.2018 413
       
2018 - 166 * Ocak ayı beyannamesinden başlamak üzere KDV beyannamesinde önemli bir değişiklik yapılıyor. * ÖTV-1 beyannamesi değişikliği. 28.12.2018 396
       
2018 - 165 * 2019 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları,asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 27.12.2018 252
       
2018 - 164 * Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar ve diğer bazı cihazlar için 2019 yılında geçerli olmak üzere bir defaya mahsus ücret alınması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 27.12.2018 252
       
2018 - 163 * İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almak için yapılan ödemenin amortismana tabi tutulacağı yönünde vergi idaresi görüşü. 27.12.2018 532
       
2018 - 162 * ÖKC, E.Arşiv ve E.Defter Beratları ile ilgili olarak 2019 Yılında başlayacak bazı yeni yükümlülükler hakkında hatırlatmalar. 26.12.2018 439
       
2018 - 161 * İnternetten verilen reklam hizmetleri üzerinden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi (tevkifatı) yapılacaktır. 20.12.2018 428
       
2018 - 160 * KDV oran değişiklikleri. 19.12.2018 258
       
2018 - 159 * Çevre Kanunu ile getirilen bazı yükümlülükler. 12.12.2018 284
       
2018 - 158 * Mali mührün süresinin dolması, arızalanması, çalınması, kaybolması hakkında duyuru yayımlandı. 11.12.2018 286
       
2018 - 157 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, çalışan sayısı 5 – 9 arasında olan işverenlerde 1 Ocak 2019 da başlıyor. 11.12.2018 259
       
2018 - 156 * Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayımlandı. 10.12.2018 373
       
2018 - 155 * 7143 Sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümlerinden yararlanma süreleri uzatıldı. 03.12.2018 258
       
2018 - 154 * 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle e-fatura ve e-defter , e-arşiv fatura uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler. 30.11.2018 268
       
2018 - 153 * 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 23,73) açıklandı. 30.11.2018 261
       
2018 - 152 * İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine kur farkı. 27.11.2018 1973
       
2018 - 151 * Dövizli sözleşme bedellerinin T.L olarak yeniden belirlenmesi halinde damga vergisi uygulaması hakkında GİB sirküleri yayımlandı. 22.11.2018 275
       
2018 - 150 * Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 21.11.2018 260
       
2018 - 149 * Uyumlu işverenlere SGK borçlarını uygun koşullarda taksitlendirme imkanı. 21.11.2018 272
       
2018 - 148 * Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarındaki sözleşmelerin T.L. olarak yapılması zorunluluğu hakkında Karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapıldı. 16.11.2018 251
       
2018 - 147 * İnteraktif Vergi Dairesi hizmetleri hakkında duyuru. 13.11.2018 265
       
2018 - 146 * Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda verilebilecektir. * Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair Karar yayımlandı. 13.11.2018 266
       
2018 - 145 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğde değişiklik yapıldı.. 09.11.2018 282
       
2018 - 144 * İhracatçılara hususi (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapıldı. 08.11.2018 249
       
2018 - 143 * E-Arşiv raporlarıyla ilgili duyuru. 08.11.2018 273
       
2018 - 142 * İhracat bedellerinin belli sürede yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğuna yönelik düzenlemeye ilişkin Genelge yayımlandı. 07.11.2018 359
       
2018 - 141 * Elektronik defter beratları hakkında duyuru. 07.11.2018 288
       
2018 - 140 * KDV, Tapu Harcı ve ÖTV indirimleri. 01.11.2018 505
       
2018 - 139 * ÖKC ile yapılan satışlarla ilgili Z raporu bilgilerinin GİB’e bildirilme zorunluluğuna geçiş süresi ertelendi. 31.10.2018 249
       
2018 - 138 * İmar barışında başvuru süresi uzatıldı. 31.10.2018 242
       
2018 - 137 * Mal ve hizmet satışında ödemeye bağlı kur farklarının KDV karşısındaki durumu. 30.10.2018 1036
       
2018 - 136 * Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi. (1 Temmuz 2019) 30.10.2018 249
       
2018 - 135 * Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerin bedelinin TL olarak belirlenmesiyle ilgili“Sıkça Sorulan Sorular” da değişiklik yapıldı. 16.10.2018 303
       
2018 - 134 * Dövizli sözleşme bedellerinin T.L olarak yeniden belirlenmesi halinde damga vergisi. 15.10.2018 391
       
2018 - 133 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 15.10.2018 276
       
2018 - 132 * Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında basın duyurusu. 15.10.2018 258
       
2018 - 131 * Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle) 08.10.2018 491
       
2018 - 130 * Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarındaki sözleşmelerin T.L. olarak belirlenmesi zorunluluğu hakkında Karara ilişkin tebliğ yayımlandı. 08.10.2018 377
       
2018 - 129 *2018 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 04.10.2018 297
       
2018 - 128 * 2018 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2018 273
       
2018 - 127 * 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödeme süresi uzatıldı. 02.10.2018 261
       
2018 - 126 ÖKC ile yapılan satışlarla ilgili Z raporu bilgilerinin GİB’e bildirilme zorunluluğu. 01.10.2018 261
       
2018 - 125 * Binek otomobillerin ÖTV matrah aralıkları genişletildi. 25.09.2018 279
       
2018 - 124 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmaların bildirim ve bağımsız denetimleriyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. 19.09.2018 288
       
2018 - 123 *İçindekiler: KGMDSK’ nın Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamına ilişkin kararı yayımlandı. 19.09.2018 327
       
2018 - 122 * Türkiye’deki yerleşik kişilerin kendi aralarındaki her türlü mal, hizmet alım satımı ve kiralama işlem bedellerinin TL üzerinden belirlenmesi Kararıyla ilgili Bakanlık duyurusu. 18.09.2018 242
       
2018 - 121 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Siciline kaydolma tarihleri belirlendi 18.09.2018 818
       
2018 - 120 * Türk Ticaret Kanunu 376. Madde kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma hallerinde uyulacak usul ve esaslar düzenlendi. 17.09.2018 412
       
2018 - 119 * Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki mal, hizmet alım satımı ve kiralama işlemlerinde düzenledikleri sözleşmelerde bedelin Türk lirası olarak belirlenme zorunluluğu getirildi. 13.09.2018 311
       
2018 - 118 * Matrah artırımı yapanların artırılan tutarla ilgili vergiyi zamanında ödemelerinin önemi. 06.09.2018 251
       
2018 - 117 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı. 06.09.2018 257
       
2018 - 116 * Tecil faizi oranı arttırıldı. (Yıllık % 22) 06.09.2018 266
       
2018 - 115 * Gecikme zammı oranı arttırıldı. (Aylık % 2) 05.09.2018 250
       
2018 - 114 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olup olmadığının kontrolü 04.09.2018 244
       
2018 - 113 * Geçici olarak yapılan düzenleme ile ihracat bedellerinin belli sürede yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğu getirildi. 04.09.2018 262
       
2018 - 112 * Kar payı avansı dağıtımı tebliğinde değişiklik yapıldı. 04.09.2018 237
       
2018 - 111 * Bazı yurtdışı kazançları için 7143 No’lu Kanunla getirilen avantajdan yararlanma süresi uzatıldı. * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapıldı. 04.09.2018 285
       
2018 - 110 * Mevduat faizi tevkifat oranlarında geçici süreyle uygulanmak üzere değişiklik yapıldı: 31.08.2018 266
       
2018 - 109 * Muhtasar, KDV, Damga Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı. 27.08.2018 313
       
2018 - 108 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’te değişiklikler yapıldı. 27.08.2018 262
       
2018 - 107 * 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yayımlandı. 27.08.2018 259
       
2018 - 106 * Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 15.08.2018 288
       
2018 - 105 * E.Arşiv faturası düzenleyenlerle ilgili önemli duyuru. 07.08.2018 274
       
2018 - 104 * Kurumların, iştiraklerinden karın sermayeye ilavesi sonucu bedelsiz aldıkları hisselerin durumuyla ilgili önemli vergisel gelişme. 06.08.2018 301
       
2018 - 103 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili 7143 sayılı Kanunla ilgili süre uzatımı. 31.07.2018 260
       
2018 - 102 * KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.07.2018 320
       
2018 - 101 * E.Beyanname hakkında G.İ.B. Duyuruları. 19.07.2018 306
       
2018 - 100 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) yayımlandı. 10.07.2018 299
       
2018 - 99 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 09.07.2018 304
       
2018 - 98 * Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) yayımlandı. 09.07.2018 273
       
2018 - 97 * İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan yenilikler. 06.07.2018 264
       
2018 - 96 * Taşınmazlara bir defaya mahsus getirilen yeniden değerleme imkanı hakkında genel tebliğ yayımlandı. 06.07.2018 286
       
2018 - 95 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.434,42 TL) 05.07.2018 271
       
2018 - 94 * 2018 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 03.07.2018 273
       
2018 - 93 * 2018 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.07.2018 265
       
2018 - 92 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 29 Haziran 2018 den geçerli olmak üzere değişti. ( % 19,50) 29.06.2018 397
       
2018 - 91 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi uygulaması, çalışan sayısı 10 – 49 arasında olan işverenlerde 1 Temmuz 2018 de başlıyor. 22.06.2018 267
       
2018 - 90 * Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları. 22.06.2018 370
       
2018 - 89 * KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 19.06.2018 380
       
2018 - 88 * E.Beyanname hakkında GİB Duyuruları. 18.06.2018 551
       
2018 - 87 * Yatırım teşvik belgesi müracaatı, revizesi ve kapatması işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecektir. 13.06.2018 729
       
2018 - 86 * İşten ayrılan çalışanlara yapılan tazminat ödemelerinin vergilendirilmesi. 13.06.2018 730
       
2018 - 85 * 7103 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğ, 7143 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğ, MTV Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 11.06.2018 300
       
2018 - 84 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 05.06.2018 424
       
2018 - 83 * Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki 7143 Sayılı Kanuna ilişkin İç Genelge, Duyuru ve Rehber ve Broşürler. 05.06.2018 375
       
2018 - 82 * SGK işyeri bildirgelerinin 1 Hazirandan itibaren elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. 05.06.2018 284
       
2018 - 81 * Yabancı sermayeli şirketlerin bildirimleriyle ilgili yönetmelik değişikliği yapıldı. 01.06.2018 349
       
2018 - 80 * Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi. 29.05.2018 285
       
2018 - 79 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler ve kriterler yeniden belirlendi. 29.05.2018 297
       
2018 - 78 * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (494,495,496,497,498) yayımlandı. 29.05.2018 352
       
2018 - 77 * Kasa fazlası, ortaklardan alacaklar, emtia ve bazı maddi duran varlıkların düzeltilmesi imkanı. 28.05.2018 2400
       
2018 - 76 * Gümrük alacaklarının 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 28.05.2018 326
       
2018 - 75 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı. 28.05.2018 275
       
2018 - 74 * 7143 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri. 25.05.2018 1073
       
2018 - 73 * E.defter oluşturma, imzalama ve berat yükleme süresi uzatıldı. 25.05.2018 274
       
2018 - 72 * Taşınmazlara bir defaya mahsus yeniden değerleme imkanı getirildi. 25.05.2018 475
       
2018 - 71 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 25.05.2018 275
       
2018 - 70 * Nisan ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 22.05.2018 364
       
2018 - 69 * 2018/11750 sayılı Karar ile vergisel konularda yapılan bazı düzenlemeler. 18.05.2018 351
       
2018 - 68 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlandı. 18.05.2018 300
       
2018 - 67 * Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. 16.05.2018 374
       
2018 - 66 * Taşıtlarla ilgili ÖTV tebliğinde değişiklik yapıldı. 14.05.2018 343
       
2018 - 65 * Sosyal Güvenlik Kurumu potansiyel teşvik sorgulama ekranı işleme alındı. 14.05.2018 317
       
2018 - 64 * Ocak- Mart 2018 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 11.05.2018 291
       
2018 - 63 * Vergi levhasının internetten alınması unutulmamalıdır. 08.05.2018 290
       
2018 - 62 * KDV, Tapu Harcı, ÖTV, amortismanlar, kreş desteği ücret istisnası hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 07.05.2018 370
       
2018 - 61 * Merkez Bankasının sermaye hareketleri genelgesi. (Döviz cinsinden kredi kullanımlarını da içeriyor) 04.05.2018 455
       
2018 - 60 * 2018 yılına ilişkin bazı hatırlatmalar. 02.05.2018 293
       
2018 - 59 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı gündemde. 02.05.2018 273
       
2018 - 58 * Mart ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.04.2018 370
       
2018 - 57 * Kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi ile e.defter imzalama ve berat yükleme süresi uzatıldı. 20.04.2018 394
       
2018 - 56 * İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasında gümrük çıkış beyannamesine navlun ve sigortanın yazılması hakkında iptal duyurusu. 19.04.2018 311
       
2018 - 55 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı. 09.04.2018 324
       
2018 - 54 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmaların bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu başladı. 09.04.2018 296
       
2018 - 53 * KDV Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. 06.04.2018 532
       
2018 - 52 * 2018 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 05.04.2018 312
       
2018 - 51 * 2018 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 05.04.2018 296
       
2018 - 50 * Özel Tüketim Vergisi iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında sirküler yayınlandı. 04.04.2018 296
       
2018 - 49 * E.Beyanname güncellemeleri duyurusu. * İhracat işlemlerinde e-faturada beyannameye navlun ve sigortanın yazılması hakkında duyuru. 04.04.2018 290
       
2018 - 48 * Kurumlar vergisi mükelleflerinde vergiye uyumlu mükellef indirimi uygulaması. 02.04.2018 448
       
2018 - 47 * 7103 No’lu Kanunla yapılan diğer bazı değişiklikler. 29.03.2018 392
       
2018 - 46 * Serbest meslek erbabınca Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Şubat ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldı. 28.03.2018 309
       
2018 - 45 * ÖTV oran ve tutarlarında değişiklik yapıldı. 28.03.2018 321
       
2018 - 44 * Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve KHK de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı (Kanun No:7103) 28.03.2018 532
       
2018 - 43 * Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının avantajlı teciline ilişkin Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı. 23.03.2018 358
       
2018 - 42 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 23.03.2018 283
       
2018 - 41 * Ticari defterlere ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. 22.03.2018 373
       
2018 - 40 * Şirketlerin kuruluşunda defterlerinin ticaret sicil müdürlüklerine tasdik ettirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 21.03.2018 296
       
2018 - 39 * 7099 No’lu kanunla çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı. 13.03.2018 340
       
2018 - 38 * Kira gelirlerinde götürü gider indirimi yapan mükelleflere bir hatırlatma. 06.03.2018 467
       
2018 - 37 * Gelir vergisi mükelleflerinde vergiye uyumlu mükellef indirimi uygulaması. 05.03.2018 361
       
2018 - 36 * Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın KDV’de değişiklikler öngören kanun tasarısına ilişkin açıklamaları 02.03.2018 325
       
2018 - 35 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2018 302
       
2018 - 34 * KDV Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklik öngören Kanun tasarısı. 28.02.2018 332
       
2018 - 33 * İnteraktif Vergi Dairesi açıldı. 28.02.2018 312
       
2018 - 32 * Vergiye uyumlu mükelleflerin çok zor durum nedeniyle ödeyemedikleri borçlarının tecili. 27.02.2018 333
       
2018 - 31 * Serbest meslek erbabınca Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldı. 23.02.2018 299
       
2018 - 30 * Bağımsız denetime tabi şirketlerin kar dağıtımlarıyla ilgili değerlendirme. 22.02.2018 812
       
2018 - 29 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmalara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 21.02.2018 383
       
2018 - 28 * E.Fatura duyuruları. 21.02.2018 359
       
2018 - 27 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 16.02.2018 314
       
2017 - 26 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı. 15.02.2018 353
       
2018 - 25 * Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 12.02.2018 313
       
2018 - 24 * KDV oranı değişikliği. 05.02.2018 318
       
2018 - 23 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 01.02.2018 335
       
2018 - 22 *E.Defter durum raporları hakkında G.İ.B. duyurusu. 30.01.2018 342
       
2018 - 21 * Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında S.G.K. Genelgesi yayımlandı. 29.01.2018 343
       
2018 - 20 * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e.tebligat uygulamasına 1 Şubatta geçiyor. 26.01.2018 383
       
2018 - 19 * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar ve Tebliğde değişiklik yapıldı. 25.01.2018 445
       
2018 - 18 * 2017 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 25.01.2018 452
       
2018 - 17 * Nakden iade taleplerinde öncelikle mükellefin vergi, SGK ve gümrük borçları mahsup edilecek, kalan kısım iade edilecektir. 24.01.2018 1085
       
2018 - 16 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 23.01.2018 330
       
2018 - 15 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler. 15.01.2018 554
       
2017 - 14 * 2018 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - değerli kağıt bedelleri, belirlendi. 09.01.2018 382
       
2018 - 13 * Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için) 05.01.2018 1456
       
2018 - 12 * Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı. 05.01.2018 334
       
2018 - 11 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.001,76 TL). 05.01.2018 304
       
2018 - 10 * 2018 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 05.01.2018 325
       
2018 - 9 * 2017 yıl sonu (31.12.2017) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 04.01.2018 411
       
2018 - 8 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 03.01.2018 354
       
2018 - 7 *ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 03.01.2018 318
       
2018 - 6 * 2017 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.01.2018 335
       
2018 - 5 * KDV Uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı. 03.01.2018 584
       
2018 - 4 *2018 yılında uygulanacak harç tutarları. 02.01.2018 321
       
2018 - 3 * 2018 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 02.01.2018 387
       
2018 - 2 * 2018 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.000 TL) 02.01.2018 566
       
2018 - 1 * Gelir vergisinde 2018 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı 02.01.2018 425
       
2017 - 158 *Emlak vergisi hesaplamasına esas alınacak değerlere ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme hakkında açıklamalar yapıldı. 26.12.2017 341
       
2017 - 157 * 7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 26.12.2017 372
       
2017 - 156 * Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı. 26.12.2017 388
       
2017 - 155 * Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 25.12.2017 451
       
2017 - 154 * Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı. 21.12.2017 347
       
2017 - 153 * 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru. 21.12.2017 335
       
2017 - 152 * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı. 18.12.2017 632
       
2017 - 151 * Sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin genel tebliğ. 14.12.2017 560
       
2017 - 150 * Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması yönünde düzenleme yapıldı. 14.12.2017 684
       
2017 - 149 * Kira gelirlerinin beyanında uygulanacak götürü gider oranı düşürüldü. 14.12.2017 651
       
2017 - 148 *Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi. 12.12.2017 419
       
2017 - 147 *Sigortalıların meslek adı ve kodunun yanlış bildirilmesine ceza uygulanması. 08.12.2017 351
       
2017 - 146 * Ödemesi 2017 yılı Aralık ayına ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ait SGK primleri ile 2017 yılı Kasım ayına Ait SGK primlerinin ödeme süresi. 07.12.2017 363
       
2017 - 145 * Vergi artışı nedeniyle net asgari ücretteki düşüşün telafi edilmesine ilişkin genel tebliğ yayımlandı. 06.12.2017 374
       
2017 - 144 * Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim ve hizmet belgeleri 2018 yılından itibaren tek bir ortak beyanname olarak bildirilecektir. 06.12.2017 446
       
2017 - 143 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 05.12.2017 403
       
2017 - 142 * Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7061) Resmi Gazetede yayımlandı. 05.12.2017 414
       
2017 - 141 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, çalışan sayısı 50 – 99 arasında olan işverenlerde 1 Ocak 2018 de başlıyor. 04.12.2017 359
       
2017 - 140 * 1.OCAK.2018 tarihi itibariyle e-fatura ve e-defter , e-arşiv fatura uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler. 04.12.2017 441
       
2017 - 139 * Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hakkında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 01.12.2017 359
       
2017 - 138 * Bazı vergi kanunları ile diğer çeşitli kanunlarda değişiklik öngören Kanun (Kanun No: 7061) 01.12.2017 388
       
2017 - 137 * Devletler arasında vergi konusunda idari yardımlaşmayı öngören sözleşme Bakanlar Kurulunca onaylandı. 29.11.2017 362
       
2017 - 136 * Ekim ayına ait KDV beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 27.11.2017 362
       
2017 - 135 * İhracat işlemlerinde geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere yönelik duyuru. 13.11.2017 343
       
2017 - 134 * E.Defter ve beratlarının muhafazası hakkında hatırlatma. 09.11.2017 357
       
2017 - 133 * E.BEYANNAME VE ÖKC DUYURULARI 08.11.2017 316
       
2017 - 132 * Elektronik tebligat duyurusu. 03.11.2017 343
       
2017 - 131 * Organize sanayi bölgelerindeki binalara getirilen daimi emlak vergisi muafiyeti hakkında hatırlatma. 02.11.2017 1075
       
2017 - 130 * İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyenlerle ilgili duyuru. 01.11.2017 339
       
2017 - 129 * İş Mahkemeleri Kanunu yayımlandı. 26.10.2017 371
       
2017 - 128 * Ertelenen primlerin ödenmesi hakkında S.G.K. duyurusu. 11.10.2017 347
       
2017 - 127 * KDV ve Geçici Vergi Beyannamelerinde değişiklikler yapıldı. 04.10.2017 653
       
2017 - 126 *Sahtecilik ve dolandırıcılık girişimleriyle ilgili duyuru. 04.10.2017 342
       
2017 - 125 * 2017 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 02.10.2017 390
       
2017 - 124 * 2017 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2017 715
       
2017 - 123 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 02.10.2017 416
       
2017 - 122 * Bazı vergi kanunları ile diğer çeşitli kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı. 29.09.2017 360
       
2017 - 121 * Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4) yayımlandı. (Serbest meslek faaliyetleri hakkındadır) 27.09.2017 381
       
2017 - 120 * Altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ile altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlarda tevkifat oranı sıfır olarak belirlendi. 27.09.2017 366
       
2017 - 119 * Belirlenmiş alıcıların yapım işleri ile bunlarla birlikte ifa edilen bazı teknik hizmetleri alışlarında uygulamaları gereken KDV tevkifat oranı değiştirildi. 27.09.2017 362
       
2017 - 118 * Serbest bölgelerde T.L. ile yapılacak ödemeler hakkında Karar yayımlandı. 20.09.2017 361
       
2017 - 117 * KDV Beyannamelerinde belge sayısının gösterilmesi ile ilgili değişikliğin uygulanması ertelendi. 20.09.2017 407
       
2017 - 116 * Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Sirküler yayımlandı. 13.09.2017 348
       
2017 - 115 * Kurumların, iştiraklerinin karlarını sermayeye eklemesi sonucu bedelsiz aldıkları hisseleri kayıtlara almaları ile ilgili önemli vergisel gelişme. 05.09.2017 360
       
2017 - 114 * KDV Beyannameleri ile getirilen yeni yükümlülük hakkında duyuru. 05.09.2017 342
       
2017 - 113 * SGK primlerinin ödeme süresi uzatıldı. 25.08.2017 433
       
2017 - 112 *E.Defter beratları hakkında. 24.08.2017 354
       
2017 - 111 * Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekimden itibaren e.fatura uygulamasına dahil olacaktır. 23.08.2017 342
       
2017 - 110 * 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 21.08.2017 340
       
2017 - 109 * Bandrol ücretleriyle ilgili kararda değişiklik yapıldı. 08.08.2017 340
       
2017 - 108 * Kıymetli taşların ithalinde KKDF kesintisi oranı % 0 olarak belirlendi. 01.08.2017 364
       
2017 - 107 * L.P.G. de KDV ve ÖTV değişikliği. 28.07.2017 472
       
2017 - 106 * Binalarda Emlak Vergisi muafiyetindeki değişiklik. 27.07.2017 361
       
2017 - 105 * Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:48) yayımlandı. 27.07.2017 335
       
2017 - 104 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. 27.07.2017 383
       
2017 - 103 *Man Adası Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki vergi konularında bilgi değişimi anlaşması onaylandı. 26.07.2017 447
       
2017 - 102 *Yeni bir düzenleme olan “İzaha Davet” müessesesi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 26.07.2017 339
       
2017 - 101 *Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları. 26.07.2017 458
       
2017 - 100 *Emlak vergisine yönelik takdir komisyonu değer tespiti kararlarına dava açma süresi hakkında uyarımız. 25.07.2017 361
       
2017 - 99 * Muhtasar beyanname değişikliği hakkında açıklama. 21.07.2017 351
       
2017 - 98 *2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi m2 birim değer takdirlerine karşı dava açma hakkında hatırlatma. 20.07.2017 764
       
2017 - 97 * 4447 sayılı Kanunun Geçici 17. maddesinde yer alan işveren desteğinden yararlanmada 1 Haziran 2017'den sonra işe alınanlarda yeni uygulama. 19.07.2017 353
       
2017 - 96 *İhracatta e.fatura uygulaması (bedelsiz ihracatlar) hakkında G.İ.B. duyurusu. 14.07.2017 337
       
2017 - 95 * Geçici Vergi Beyannamesinde değişiklik yapıldı. 12.07.2017 1092
       
2017 - 94 *Mali tatil hakkında G.İ.B. bilgi notu. 10.07.2017 410
       
2017 - 93 *İhracatta e.fatura uygulamasında karşılaşılan aksaklıklar hakkında G.İ.B. duyuruları. 07.07.2017 345
       
2017 - 92 *2017 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 06.07.2017 367
       
2017 - 91 * 2017 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 06.07.2017 391
       
2017 - 90 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.732,48 TL). 04.07.2017 447
       
2017 - 89 * İhracat işlemlerinde e.fatura uygulaması hakkında G.İ.B. duyuruları yayımlandı. 04.07.2017 362
       
2017 - 88 * Beyanname değişikliği duyuruları. 04.07.2017 579
       
2017 - 87 * 7033 sayılı Kanunlarda çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı. 03.07.2017 566
       
2017 - 86 * İşyeri hekimi iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ile ilgili süre ertelemesi. 03.07.2017 361
       
2017 - 85 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, çalışan sayısı 100 – 249 arasında olan işverenlerde 1 Temmuz 2017 de başlıyor. 29.06.2017 344
       
2017 - 84 * KDV İade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu. 23.06.2017 369
       
2017 - 83 * İhracat işlemlerinde de e.fatura uygulaması hakkında G.İ.B. duyurusu yayımlandı. 19.06.2017 332
       
2017 - 82 * İşyeri hekimi iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu 12.06.2017 354
       
2017 - 81 * SGK alacaklarının 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması hakkında genelge yayımlandı. 09.06.2017 325
       
2017 - 80 * Tahsilat ve ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğuna ilişkin genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. 09.06.2017 332
       
2017 - 79 * Gümrük alacaklarının 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 05.06.2017 355
       
2017 - 78 * Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı. 05.06.2017 332
       
2017 - 77 * Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7020) yayımlandı. 29.05.2017 501
       
2017 - 76 * 6736 sayılı Kanun ile yapılandırılan vergi borçlarının ödenmesiyle ilgili hatırlatma. 26.05.2017 336
       
2017 - 75 * Form Ba ve Form Bs Bildirim Formlarının süresinin uzatılması hakkında GİB sirküleri yayımlandı. 25.05.2017 368
       
2017 - 74 * Sanayi Sicili Tebliğinde değişiklik yapıldı. 24.05.2017 339
       
2017 - 73 * Nisan ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 24.05.2017 616
       
2017 - 72 * 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim Devlet desteği hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 24.05.2017 390
       
2017 - 71 *Ekonomi Bakanlığı’nın İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği (İhracat: 2017/4) yayımlandı. 18.05.2017 359
       
2017 - 70 *ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası hakkında genel tebliğ yayımlandı. 18.05.2017 481
       
2017 - 69 * GİB kurumsal elektronik belge yönetim sisteminin kullanıldığı birimlerde hazırlanan e-imzalı yazıların E-Tebligat sistemi ile gönderilmesi hakkında duyuru 18.05.2017 339
       
2017 - 68 * E.Fatura sistemine dahil olanların 1 Temmuzdan itibaren ihracat işlemlerinde de e.fatura düzenlemeleri hakkında GİB duyurusu yayımlandı. 16.05.2017 378
       
2017 - 67 * Serbest bölgelerde T.L. ile yapılabilecek ödemeler hakkında Karar yayımlandı. 12.05.2017 440
       
2017 - 66 * Yabancılara ve yurt dışında yaşayan bazı Türk vatandaşlarına konut ve işyeri ilk teslimlerinde KDV istisnası uygulanması hükmü hakkında genel tebliğ yayımlandı. 08.05.2017 408
       
2017 - 65 * Mart ayına ait prim ödemeleri hakkında SGK duyurusu. 03.05.2017 342
       
2017 - 64 * Mobilyada indirimli KDV oranı ile bazı beyaz eşyalarda sıfır ÖTV oranı uygulama süresi uzatıldı. 03.05.2017 361
       
2017 - 63 * Ertelenen sosyal sigorta primlerinin gider kaydı hakkında hatırlatma. 25.04.2017 358
       
2017 - 62 * SGK’nın 21 Nisan 2017 tarihli duyurusu. 24.04.2017 384
       
2017 - 61 * E.Defter süre uzatımı hakkında GİB sirküleri. 20.04.2017 340
       
2017 - 60 * Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin, Mart ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 20.04.2017 371
       
2017 - 59 * 6770 sayılı Kanunla vadesi uzatılan Aralık (2016) ayına ait sosyal sigorta primlerinin 2016 yılına değil ödeneceği 2017 yılına gider kaydedileceği yönünde özelge 12.04.2017 364
       
2017 - 58 * Kurum geçici vergi beyannamesinde değişiklik yapıldı. 11.04.2017 479
       
2017 - 57 * İŞKUR vasıtasıyla işe alınanlar için getirilen sigorta primi desteği uygulamasında değişiklik. 10.04.2017 410
       
2017 - 56 * 2017 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 10.04.2017 363
       
2017 - 55 * 2017 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 10.04.2017 395
       
2017 - 54 * Dahilde işleme izin belgesi kapsamında teslim yapanlarla ilgili olarak KDV beyanname değişikliği duyurusu. 07.04.2017 718
       
2017 - 53 * Alt işverenlerin Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi (Ek-8) vermeleriyle ilgili SGK duyurusu 31.03.2017 362
       
2017 - 52 * Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artışlarında Rekabet Kurumuna yapacakları ödemeler hakkında tebliğ yayımlandı. 31.03.2017 403
       
2017 - 51 * Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin (Ek-8) verilme süresi 2.5.2017 tarihine kadar uzatıldı. 30.03.2017 356
       
2017 - 50 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, 250 ve üzerinde çalışan sayısı olan işverenlerde 1 Nisan 2017 de başlıyor. 28.03.2017 373
       
2017 - 49 * Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin (Ek-8) Mart ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor. 27.03.2017 440
       
2017 - 48 * İhracatçılara hususi (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleyen karar yayımlandı. 23.03.2017 355
       
2017 - 47 * Şubat ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannameleri ile 2016 yılı gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 22.03.2017 399
       
2017 - 46 * İŞKUR vasıtasıyla işe ilave alınanlar için getirilen gelir vergisi stopaj desteği hakkında genel tebliğ yayımlandı. 16.03.2017 593
       
2017 - 45 * Konut ve işyeri satışlarında tapu harcı 30.9.2017 tarihi sonuna kadar düşürüldü. * Bazı sözleşmelerin damga vergisi sıfıra indirildi. * Yurtdışı kredilerle ilgili KKDF kesinti oranı değişikliği yapıldı. 15.03.2017 343
       
2017 - 44 * Elektronik para ödeme kuruluşlarının vergilendirilmesi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 13.03.2017 346
       
2017 - 43 * Gelir ve kurumlar vergisi iade sistemi kılavuzu güncellendi. 13.03.2017 1036
       
2017 - 42 * Yabancılara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konut ve işyeri ilk teslimlerinde KDV istisnası getirildi. 09.03.2017 564
       
2017 - 41 * 6824 sayılı Kanunla bazı düzenlemeler yapıldı. 09.03.2017 442
       
2017 - 40 * Vergiye uyumlu bazı mükelleflere gelir/kurumlar vergisi indirimi getirildi. (2018 de başlıyor) 09.03.2017 497
       
2017 - 39 * SGK E.Bildirge sisteminde İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 17. Madde işveren desteği seçeneği açıldı. 08.03.2017 405
       
2017 - 38 * Teminat veya YMM raporu ile KDV iadesi alanların süre konusunda dikkat etmesi Gerekmektedir 02.03.2017 671
       
2017 - 37 * Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile ilgili beyanname düzenleme rehberleri. 01.03.2017 582
       
2017 - 36 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2017 431
       
2017 - 35 * Prim erteleme işlemleri hakkında SGK duyurusu. 28.02.2017 404
       
2017 - 34 * E.Defter berat yüklenme süresi uzatılması hakkında GİB sirküleri 28.02.2017 513
       
2017 - 33 * Muhtasar beyanname ile sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru 27.02.2017 378
       
2017 - 32 * Serbest bölgelerle ilgili Kanun değişiklikleri. 24.02.2017 479
       
2017 - 31 * Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim ve hizmet belgeleri birleştiriliyor. (Uygulama – Kırşehir hariç – 2018 de başlıyor, Mart ayı – 2017 - sonuna kadar tebliğ eki bildirimin yapılması zorunlu) 24.02.2017 701
       
2017 - 30 * 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim Devlet desteği hakkında Karar yayımlandı. 22.02.2017 378
       
2017 - 29 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 22.02.2017 490
       
2017 - 28 * Sahte fatura düzenleyenlerle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 22.02.2017 2432
       
2017 - 27 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. (11 No’lu Değişiklik Tebliği) 16.02.2017 441
       
2017 - 26 * İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldı. 15.02.2017 11553
       
2017 - 25 * 6770 sayılı Kanunla kurumlar vergisine yönelik olarak yapılan değişikliklerle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 15.02.2017 464
       
2017 - 24 * İŞKUR vasıtasıyla işe alınanlar için sigorta primi ve gelir vergisi stopaj desteği getirildi. 15.02.2017 464
       
2017 - 23 * Geçici vergi beyanname verilme süresi uzatıldı. 14.02.2017 431
       
2017 - 22 * 2016 Yılsonu döviz değerleme kurları. 08.02.2017 568
       
2017 - 21 * 6770 sayılı Kanunla Vadesi uzatılan Aralık (2016) ayına ait sosyal sigorta primlerinin hangi yıla gider yazılacağı. 06.02.2017 670
       
2017 - 20 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 06.02.2017 775
       
2017 - 19 *KDV, ÖTV, Damga vergisi oranlarında bazı değişiklikler yapıldı. 03.02.2017 828
       
2017 - 18 *6770 sayılı Kanunla sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler. 02.02.2017 434
       
2017 - 17 * 2016 Aralık ayına ait işverenlerin sosyal sigorta primlerinin bir bölümünün 6770 sayılı Kanunla ertelenmesine ilişkin SGK duyurusu. 30.01.2017 486
       
2017 - 16 *6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan alacaklarla ilgili süre uzatımları yapan 6770 sayılı Kanun hakkında genel tebliğ yayımlandı. 30.01.2017 437
       
2017 - 15 * 6770 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler. 30.01.2017 468
       
2017 - 14 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 6736 sayılı Kanun ile ilgili bazı süre uzatımları. 27.01.2017 398
       
2017 - 13 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 20.01.2017 409
       
2017 - 12 * Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsiline ilişkin G.İ.B. sirküleri yayımlandı. 11.01.2017 402
       
2017 - 11 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 10.01.2017 385
       
2017 - 10 * 2016 yıl sonu (31.12.2016) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici 05.01.2017 605
       
2017 - 9 * Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenlemesi hakkında G.İ.B. duyuruları. 05.01.2017 383
       
2017 - 8 * Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2016 yılı sonu için) 04.01.2017 2135
       
2017 - 7 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.426,16 TL). 04.01.2017 459
       
2017 - 6 * 2017 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 04.01.2017 524
       
2017 - 5 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlemesi hakkında yönetmelik yayımlandı. 03.01.2017 378
       
2017 - 4 * Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 03.01.2017 403
       
2017 - 3 * Havayolu e.biletlerinin tevsik edici belge olarak kullanılması hakkında G.İ.B. duyurusu. 03.01.2017 409
       
2017 - 2 * 2016 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.01.2017 400
       
2017 - 1 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 31.12.2016 dan geçerli olmak üzere değişti. (%9,75) 02.01.2017 688
       
2016 - 160 * 1.1.2017 den itibaren e.fatura ve e.deftere geçmek için mali mühür başvurusu yapmakla birlikte mührünü henüz temin edememiş mükelleflerle ilgili duyuru. 30.12.2016 404
       
2016 - 159 * 6736 sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümleriyle ilgili süre 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı . 30.12.2016 440
       
2016 - 158 * 2017 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı, - değerli kağıt bedelleri, - indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. 28.12.2016 457
       
2016 - 157 * 2017 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (900 TL) 28.12.2016 455
       
2016 - 156 * Gelir vergisinde 2017 için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı: 28.12.2016 455
       
2016 - 155 * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 27.12.2016 480
       
2016 - 154 * 2017 Yılında uygulanacak harç tutarları 27.12.2016 942
       
2016 - 153 * 2017 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 27.12.2016 450
       
2016 - 152 * 6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 26.12.2016 420
       
2016 - 151 * Bireysel emeklilik sistemine çalışanların zorunlu olarak dahil edilmesi düzenlemesi hakkında Hazine Müsteşarlığı basın açıklaması. 23.12.2016 423
       
2016 - 150 * E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında G.İ.B. duyurusu. 16.12.2016 434
       
2016 - 149 * 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarını peşin ödemeyi seçenlerle ilgili GİB duyurusu. 16.12.2016 487
       
2016 - 148 *Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine kadar ertelendi. 15.12.2016 465
       
2016 - 147 * Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında üretilen malların ihraç kayıtlı tesliminde KDV iadesi. 13.12.2016 632
       
2016 - 146 * E.Fatura duyuruları. 09.12.2016 433
       
2016 - 145 * KDV İadesi eksiklik cevap yazısı hazırlama kılavuzu. 09.12.2016 711
       
2016 - 144 * 6736 sayılı Kanunun bazı varlıkların yurtdışından getirilmesi ile ilgili hükümleri hakkında genel tebliğ yayımlandı. 02.12.2016 437
       
2016 - 143 * Alkollü içkilerin asgari maktu ÖTV tutarları ile tütün mamullerinin maktu ÖTV tutarları artırıldı.ollü içkilerin asgari maktu ÖTV tutarları ile tütün mamullerinin maktu ÖTV tutarları artırıldı. 01.12.2016 422
       
2016 - 142 * 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Zamanında ödeme yapılmazsa yapılandırma bozulmaktadır. 30.11.2016 603
       
2016 - 141 * Yatırımlara proje bazlı Devlet yardımı verilmesine ilişkin karar yayımlandı. 28.11.2016 442
       
2016 - 140 * Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı. 28.11.2016 420
       
2016 - 139 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili 3 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 28.11.2016 433
       
2016 - 138 *Bazı KDV ve ÖTV oranlarında değişiklikler yapıldı. 28.11.2016 477
       
2016 - 137 * 6761 sayılı Kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. 25.11.2016 446
       
2016 - 136 * Ekim ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 23.11.2016 422
       
2016 - 135 * 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 3,83) açıklandı. 11.11.2016 426
       
2016 - 134 * İlave asgari geçim indirimi ile ilgili bazı hususlar. 11.11.2016 477
       
2016 - 133 * 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına ilişkin olarak gümrük idarelerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik yazı. 10.11.2016 490
       
2016 - 132 * E.Fatura uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu yayımlandı. 08.11.2016 578
       
2016 - 131 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 03.11.2016 412
       
2016 - 130 * 2016 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında aylık net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşenlere ilave asgari geçim indirimi uygulanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. 31.10.2016 508
       
2016 - 129 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili sürelerin bazıları uzatıldı. 26.10.2016 452
       
2016 - 128 * 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu bilgilendirme toplantısı soru ve cevapları 25.10.2016 411
       
2016 - 127 * Eylül ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.10.2016 447
       
2016 - 126 * 2016 yılı 3. geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 20.10.2016 433
       
2016 - 125 * 2016 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 20.10.2016 549
       
2016 - 124 * İnternet üzerinden satış yapanların e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu. 18.10.2016 663
       
2016 - 123 * 2017 yılında e.defter ve e.faturaya geçmek zorunda olanlarla ilgili hatırlatma. 18.10.2016 557
       
2016 - 122 *6745 sayılı Kanunla bazı araç teslimlerine getirilen ÖTV istisnaları hakkında tebliğ yayımlandı. 13.10.2016 439
       
2016 - 121 * 6736 sayılı Kanun kapsamında prim ve idari para cezası borçlarına ilişkin kapsamın genişletilmesi hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. 13.10.2016 443
       
2016 - 120 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı. 07.10.2016 477
       
2016 - 119 * Elektrik motoru da olan bazı taşıtlarla ilgili ÖTV oranları değiştirildi. 06.10.2016 456
       
2016 - 118 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 05.10.2016 598
       
2016 - 117 * 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin Genel Tebliğler (Seri No: 4-5-6) yayımlandı. 03.10.2016 449
       
2016 - 116 * 6728 sayılı Kanunla yapılan Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Belediye Gelirleri Kanunu değişikliklerine ilişkin tebliğler. 03.10.2016 460
       
2016 - 115 * Toplu İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirge Girişi hakkında SGK Duyurusu. 20.09.2016 1420
       
2016 - 114 * 6745 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler. 19.09.2016 703
       
2016 - 113 * İşe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri hakkında SGK Duyurusu 09.09.2016 583
       
2016 - 112 * Halen % 18 KDV tabi konut teslimlerinde KDV oranı 31 Mart 2017 sonuna kadar % 8 olarak uygulanacaktır. * ÖTV değişiklikleri. 08.09.2016 449
       
2016 - 111 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili İç Genelge 08.09.2016 471
       
2016 - 110 * Matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili olarak e.beyan sistemi güncellendi. 07.09.2016 586
       
2016 - 109 * Beyanname değişikliği için duyurular. 05.09.2016 528
       
2016 - 108 * Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin Kanun yayımlandı. 01.09.2016 580
       
2016 - 107 * Çalışanların ücretlerinden bireysel emeklilik kesintisi yapılmasına dair Kanun yayımlandı. 26.08.2016 466
       
2016 - 106 * 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 25.08.2016 628
       
2016 - 106 * 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. EK İNŞ MALİYET BEDELLERİ 25.08.2016 489
       
2016 - 105 * Gümrük alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 25.08.2016 449
       
2016 - 105 * Gümrük alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. EK GÜMRÜK TEBLİĞİ 25.08.2016 423
       
2016 - 104 * SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımlandı. 23.08.2016 440
       
2016 - 104 * SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımlandı. EK SGK GENELGE 23.08.2016 487
       
2016 - 103 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili 1 no’lu genel tebliğ yayımlandı. 23.08.2016 542
       
2016 - 103 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili 1 no’lu genel tebliğ yayımlandı. EK TEBLİĞ 23.08.2016 969
       
2016 - 102 * İhraç kayıtlı teslim yapanlarla ilgili duyuru. 23.08.2016 607
       
2016 - 101 * 6736 sayılı Kanunun bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ile ilgili hükümleri. 23.08.2016 694
       
2016 - 100 * Kasa mevcutları, ortaklardan alacaklar, emtia ve bazı maddi duran varlıkların düzeltilmesi imkanı. 23.08.2016 781
       
2016 - 99 * 6736 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri. 22.08.2016 1764
       
2016 - 98 * 6736 sayılı Kanun kapsamında; - kesinleşmiş vergi alacaklarının, - kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacaklarının, - inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere bağlı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması. 22.08.2016 1201
       
2016 - 97 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili genel tebliğ. 22.08.2016 470
       
2016 - 97 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili genel tebliğ. EK TEBLİĞ 22.08.2016 715
       
2016 - 96 * Gelir İdaresi Başkanlığı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi yayımladı. 19.08.2016 433
       
2016 - 96 * Gelir İdaresi Başkanlığı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi yayımladı. EK : TEBLİĞ 19.08.2016 477
       
2016 - 95 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun yayımlandı. 19.08.2016 458
       
2016 - 94 * 06111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca e-bildirge ekranından kontrolüne ilişkin duyuru. 17.08.2016 442
       
2016 - 93 * Uluslararası İşgücü Kanunu yayımlandı. 16.08.2016 477
       
2016 - 92 * 6728 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda ve Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 12.08.2016 504
       
2016 - 91 * KDV iade taleplerindeki eksikliklere ilişkin yazılar, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren E-Tebligat yoluyla tebliğ edilmeye başlanacaktır. 12.08.2016 421
       
2016 - 90 * Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV Kanunlarındaki değişiklikler. 12.08.2016 646
       
2016 - 89 * Damga Vergisi ve Harçlarda yeni getirilen düzenlemeler 11.08.2016 3656
       
2016 - 88 * Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6728) yayımlandı. 10.08.2016 641
       
2016 - 87 *Bazı yeni nesil ÖKC lerle ilgili süre uzatımı. 05.08.2016 458
       
2016 - 86 * Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:1 de değişiklikler yapıldı. 05.08.2016 487
       
2016 - 85 * Bazı kıst dönem gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri e.beyanname olarak verilecektir. 03.08.2016 597
       
2016 - 84 * Başbakanlıkça düzenlenen 15 Temmuz Yardım Kampanyasına yapılan bağışların beyan edilen gelirden ya da kurum kazancından indirimi. 01.08.2016 556
       
2016 - 83 * Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı. 28.07.2016 463
       
2016 - 82 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkında kanun teklifi özeti. 25.07.2016 583
       
2016 - 81 * Haziran ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri uzatıldı. 25.07.2016 465
       
2016 - 80 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi. 22.07.2016 440
       
2016 - 79 * KDV beyannamesi değişikliği geri alındı. 22.07.2016 462
       
2016 - 78 * KDV ve Geçici Vergi beyannamelerinde değişiklik yapıldı. 15.07.2016 4435
       
2016 - 77 * Vergi yargısında yeni dönem başlıyor. 13.07.2016 565
       
2016 - 76 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.297,21 TL). 12.07.2016 468
       
2016 - 75 *2016 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 11.07.2016 475
       
2016 - 74 * 2016 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 11.07.2016 496
       
2016 - 73 * Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı T.B.M.M.’ne sunuldu. 29.06.2016 522
       
2016 - 72 * Özel Tüketim Vergisine tabi (I) sayılı listedeki malları ithal etmek isteyenlere uyarımız. 14.06.2016 459
       
2016 - 71 * (V.U.K. Genel Tebliğ 464 )Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) Elektronik Ortamda Veri Aktarma Zorunluluğu Getirilen Bilgilere İlişkin Duyuru 13.06.2016 800
       
2016 - 70 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 25.05.2016 725
       
2016 - 69 * Ücret, ikramiye, prim ve bu nitelikte istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. 23.05.2016 491
       
2016 - 68 * Dahilde İşleme Rejimi tebliğlerinde değişiklik yapıldı. 20.05.2016 517
       
2016 - 67 * %1 Oranıyla KDV ye tabi ekmek kapsamı genişletildi. 05.05.2016 636
       
2016 - 66 * Yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listeleri iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması hakkında duyuru. 05.05.2016 651
       
2016 - 65 *6663 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında genel tebliğ yayımlandı. 05.05.2016 647
       
2016 - 64 * ÖTV (II) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 04.05.2016 734
       
2016 - 63 *e-Fatura uygulamasını GİB-Portal yöntemi ile kullanan mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında duyuru. 04.05.2016 627
       
2016 - 62 * Yatırımlarla ilgili teşvik belgesi müracaatında istenecek belgelerde değişiklik yapıldı. 04.05.2016 650
       
2016 - 61 * Yatırımlarla ilgili teşvik belgesi müracaatında istenecek belgelerde değişiklik yapıldı. 28.04.2016 642
       
2016 - 60 * Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 26.04.2016 681
       
2016 - 59 * Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ve e.defter oluşturma, imzalama, berat yüklenme süreleri uzatıldı. 22.04.2016 626
       
2016 - 58 * E.Defter Beratları hakkında GİB duyurusu 22.04.2016 715
       
2016 - 57 * Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. 22.04.2016 833
       
2016 - 56 * TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvilleri gelirlerinde tevkifat uygulaması. 22.04.2016 765
       
2016 - 55 *2016 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 22.04.2016 664
       
2016 - 54 * 2016 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 21.04.2016 747
       
2016 - 53 * Yeni nesil ÖKC rehberi hazırlanmıştır. 12.04.2016 672
       
2016 - 52 * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. 12.04.2016 722
       
2016 - 51 * Birden fazla belgenin bir arada e-defter kaydına konu edilmesi durumunda günlük banka işlemleri, masraf formları ve perakende satış fişi icmalinde dikkat edilecek hususlar. 11.04.2016 1120
       
2016 - 50 * E.Tebligat duyurusu. 11.04.2016 634
       
2016 - 49 * Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararda değişiklik yapıldı. 11.04.2016 710
       
2016 - 48 * SGK Genelgesi duyurusu. 08.04.2016 651
       
2016 - 47 * KDV Beyanname değişikliği duyurusu. 05.04.2016 655
       
2016 - 46 * 14 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 05.04.2016 663
       
2016 - 45 * Beyanname değişiklikleri. 04.04.2016 791
       
2016 - 44 * Dahilde işleme rejimi tebliğine ek süre verilmesi ile ilgili geçici madde eklendi. 04.04.2016 644
       
2016 - 43 * Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde kullanılması gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) hakkında sorular ve cevaplar. 31.03.2016 593
       
2016 - 42 * Münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizat için kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 30.03.2016 617
       
2016 - 41 * E.Fatura düzenleme süresi 30.03.2016 21033
       
2016 - 40 * E.Tebligat başvuru süresi sona eriyor. 29.03.2016 635
       
2016 - 39 * E.Defter hakkında bazı hatırlatmalar. 29.03.2016 676
       
2016 - 38 * 2015 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 23.03.2016 640
       
2016 - 37 * SGK duyurusu. 23.03.2016 728
       
2016 - 36 * KDV İadesi eksiklik yazıları hakkında GİB duyurusu * İndirimli orana tabi işlemlere ait satış fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesine ilişkin açıklama 21.03.2016 1069
       
2016 - 35 *Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler değiştirildi. 21.03.2016 819
       
2016 - 34 * Yeni nesil ÖKC lerle ilgili hatırlatma 17.03.2016 638
       
2016 - 33 *E.Defter uygulama kılavuzu son versiyonu. *E.Fatura ve E.Arşiv güncellemeleri. 14.03.2016 669
       
2016 - 32 *Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler ve kriterler. 14.03.2016 713
       
2016 - 31 *Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde kullanılması gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) hakkında duyuru ve kılavuz. 09.03.2016 2433
       
2016 - 30 * SGK Başkanlığı duyuruları. 03.03.2016 718
       
2016 - 29 * Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile ilgili beyanname düzenleme rehberleri. 01.03.2016 629
       
2016 - 28 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2016 598
       
2016 - 27 * SGK basın açıklaması. 26.02.2016 605
       
2016 - 26 * Ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 26.02.2016 597
       
2016 - 25 * Gelir idaresi yıllık beyanname ile beyan edilecek bazı gelir unsurları için Hazır Beyan Sistemini uygulamaya geçirdi. 26.02.2016 741
       
2016 - 24 * Kur farklarında KDV 25.02.2016 5383
       
2016 - 23 * “Emekli Ve Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Kesintisi Kaldırılmıştır” başlıklı SGK basın açıklaması. 22.02.2016 578
       
2016 - 22 * Nakdi sermaye artışına sağlanan kurumlar vergisi avantajı hakkında genel tebliğ 15.02.2016 980
       
2016 - 21 * Ödeme ve tahsilatların banka aracılığı ile yapılması zorunluluğuna ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. 15.02.2016 714
       
2016 - 20 * Asgari ücret desteği hakkında genelge ve duyuru. 15.02.2016 582
       
2016 - 19 * 6663 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri. 10.02.2016 701
       
2016 - 18 * 2015 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 08.02.2016 634
       
2016 - 17 *Ba ve Bs Bildirim Formları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu. 08.02.2016 5240
       
2016 - 16 *Asgari ücret desteği hakkında SGK duyurusu. 08.02.2016 607
       
2016 - 15 *Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılması gerektiğine dair düzenleme. 03.02.2016 688
       
2016 - 14 *2016 yılında sigorta prim hesabına esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. 03.02.2016 609
       
2016 - 13 * 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler. * Sosyal Sigorta primlerinde Devlet desteği * Mali Tatil ile ilgili değişiklikler * Nüfus Cüzdanı yerine (TC) Kimlik Kartı ibaresi kullanılması 28.01.2016 684
       
2016 - 12 *Aralık ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 27.01.2016 730
       
2016 - 11 * Hatalı ya da arızalı üretilen mali mühre sahip mükellefler için duyuru (e.fatura) 21.01.2016 636
       
2016 - 10 * E.Arşiv uygulaması ile ilgili GİB duyurusu. 19.01.2016 1361
       
2016 - 9 *E.Fatura ile ilgili GİB duyuruları. 13.01.2016 724
       
2016 - 8 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 11.01.2016 667
       
2016 - 7 * E.Arşiv uygulaması ile ilgili GİB rehberi yayımlandı. 06.01.2016 635
       
2016 - 6 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.092,53 TL) 05.01.2016 672
       
2016 - 5 * 2015 yılsonu (31.12.2015) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 05.01.2016 679
       
2016 - 4 * 2016 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 04.01.2016 705
       
2016 - 3 *2015 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 04.01.2016 902
       
2016 - 2 * Vergi Kanunlarıyla ilgili bazı değişiklikler. 04.01.2016 674
       
2016 - 1 * Bazı mallarda KDV oranları değişti. * ÖTV ve Tütün Fonu hakkında oran ve tutarlarında değişiklik yapıldı. 04.01.2016 736
       
2015 - 104 * Yolcu beraberi yurtdışına götürülen paraların beyanı ve yurtdışına yapılan para transferlerinin Gümrük idareleri ve Bankalarca bildirimi yönünde tebliğ düzenlemesi yapıldı. 31.12.2015 700
       
2015 - 103 * 2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. * 2016 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı, - değerli kağıt bedelleri, - indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. 30.12.2015 603
       
2015 - 102 * 2016 Yılında uygulanacak harç tutarları. 30.12.2015 673
       
2015 - 101 * 2016 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 30.12.2015 696
       
2015 - 100 * Gelir vergisinde geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı: 29.12.2015 700
       
2015 - 99 * Mükelleflerin vergi dairesinden zorunlu elektronik tebligat adresi alma süresi uzatıldı. 29.12.2015 642
       
2015 - 98 *2016 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (900 TL) 29.12.2015 725
       
2015 - 97 -Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğler yayımlandı: - Yeni nesil ÖKC lerle ilgili süre uzatımı içeren 426 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği. - Yeni nesil ÖKC lerin satışı, servis, devri, hurdaya ayrılması hakkında 465 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği. 28.12.2015 1842
       
2015 - 96 *Havayolu ile yolcu taşımacılığında e.bilet uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 28.12.2015 856
       
2015 - 95 *Amortisman oran ve sürelerinin belirlendiği listede değişiklik yapılmıştır. 25.12.2015 2233
       
2015 - 94 * İnternet üzerinden satış yapanların e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin kapsam genişletildi. * İnternet ticaretine ve reklamlarına aracılık edenler ile kargo şirketlerine sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. 24.12.2015 669
       
2015 - 93 * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. 24.12.2015 1066
       
2015 - 92 * Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenleme zorunluluğu ertelendi. 23.12.2015 679
       
2015 - 91 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili süre uzatımı içeren tebliğ taslağı hazırlandı. 22.12.2015 685
       
2015 - 90 *Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC) düzenlenecek Bilgi Fişleri hakkında teknik kılavuz yayımlandı. 16.12.2015 769
       
2015 - 89 * 2016 yılında beklenen vergisel değişiklikler. 14.12.2015 636
       
2015 - 88 * E.Defter ve e.fatura başvuruları hakkında GİB duyurusu 08.12.2015 718
       
2015 - 87 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlarca ihracat işlemlerinde 1 Ocak 2016 dan itibaren düzenlenecek e.faturaya ilişkin “E.Fatura Uygulaması (Gümrük İşlemleri Kılavuzu)” TASLAK metni yayımlandı. 08.12.2015 618
       
2015 - 86 * E.Beyanname ile ilgili duyurular. 04.12.2015 700
       
2015 - 85 * İnternet üzerinden satış yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren E.Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. 03.12.2015 1168
       
2015 - 84 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlar 1 Ocak 2016 dan itibaren ihracat faturalarını e.fatura olarak düzenleyecektir. 25.11.2015 720
       
2015 - 83 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili hatırlatma. 24.11.2015 724
       
2015 - 82 * E.Defter ve e.fatura zorunluluğu kapsamında olup olmadığınızı kontrol ediniz. 24.11.2015 721
       
2015 - 81 * Mükelleflerin vergi idaresinden zorunlu elektronik tebligat adresi alma süresi sonuna yaklaşılıyor. 23.11.2015 646
       
2015 - 80 * E.Fatura tipleri ve UBL.TR kodları 23.11.2015 1228
       
2015 - 79 * Nevi değişikliği durumunda e-Defter uygulamasında yapılması gerekenler. 03.11.2015 706
       
2015 - 78 * E-Defter uygulama kılavuzu ile ilgili duyuru. 08.10.2015 620
       
2015 - 77 * 2015 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 02.10.2015 637
       
2015 - 76 * 2015 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2015 1132
       
2015 - 75 * E.Fatura ile ilgili GİB duyurusu. 02.10.2015 612
       
2015 - 74 * Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi uzatıldı. 18.09.2015 595
       
2015 - 73 * Muhtasar ve Damga vergisi beyannameleri ile Ba / Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı. 16.09.2015 682
       
2015 - 72 * Kıdem tazminatı tavanı değişti (3.828,37 TL) 07.09.2015 581
       
2015 - 71 * Maliye Bakanlığı zorunlu elektronik tebligat uygulamasına geçiyor. 28.08.2015 621
       
2015 - 70 * Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 28.08.2015 591
       
2015 - 69 * 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 26.08.2015 605
       
2015 - 68 * ÖTV (IV) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 20.08.2015 762
       
2015 - 67 * Gelir İdaresi Başkanlığı KDV iade rehberleri yayımladı. 19.08.2015 1163
       
2015 - 66 * ÖTV (III) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 10.08.2015 711
       
2015 - 65 * Noter işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. 29.07.2015 704
       
2015 - 64 * Adalet Bakanlığı UYAP’ta elektronik tebligat uygulamasına geçti. 23.07.2015 1204
       
2015 - 63 * 3 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği yayımlandı. 20.07.2015 607
       
2015 - 62 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.709,98 TL) 06.07.2015 605
       
2015 - 61 * Asgari ücret ile sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları 1 Temmuzdan itibaren değişti. 01.07.2015 630
       
2015 - 60 * 2015 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 01.07.2015 627
       
2015 - 59 * 2015 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 01.07.2015 636
       
2015 - 58 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine sağlanan kurumlar vergisi indirim oranı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 30.06.2015 557
       
2015 - 58 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine sağlanan kurumlar vergisi indirim oranı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.- BAKANLAR KURULU KARARI 30.06.2015 560
       
2015 - 57 * E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 24.06.2015 628
       
2015 - 56 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlar 1.1.2016 dan itibaren ihracat faturalarını e.fatura olarak düzenleyecektir. 23.06.2015 694
       
2015 - 55 * E.Defter ve e.fatura zorunluluğu genişletildi. 23.06.2015 961
       
2015 - 54 * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32. Sayılı Kararda değişiklik yapıldı. * Araç kiralama şirketlerine bazı yükümlülükler getirildi. 12.06.2015 808
       
2015 - 53 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. * Elektronik ürün senedi alım satım belgesi fatura yerine geçen belge olarak kabul edildi. 10.06.2015 805
       
2015 - 52 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. * Elektronik ürün senedi alım satım belgesi fatura yerine geçen belge olarak kabul edildi. 04.06.2015 635
       
2015 - 51 * Ocak- Mart 2015 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 14.05.2015 574
       
2015 - 50 * Mayıs ayından itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları hakkında hatırlatma. 06.05.2015 596
       
2015 - 49 *Vergi levhasının internetten alınması unutulmamalıdır. 05.05.2015 704
       
2015 - 48 * E.Defter ile ilgili süre uzatımında son gelişme. 30.04.2015 557
       
2015 - 47 * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. 30.04.2015 628
       
2015 - 46 * 2015 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 28.04.2015 585
       
2015 - 45 * 2015 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 28.04.2015 629
       
2015 - 44 * 6645 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler. 28.04.2015 706
       
2015 - 43 * “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresi hakkında önemli duyuru 27.04.2015 571
       
2015 - 42 * Sınai mülkiyet haklarında istisna ile ilgili genel tebliğ değişikliği. 27.04.2015 580
       
2015 - 41 * Asgari geçim indirimi hesaplamasında değişiklik yapıldı. 27.04.2015 617
       
2015 - 40 * ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 27.04.2015 587
       
2015 - 40 * ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı.-EK TEBLİĞ 27.04.2015 539
       
2015 - 39 * 2014 Yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 24.04.2015 552
       
2015 - 38 * Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresi uzatıldı. 22.04.2015 562
       
2015 - 37 * Elektronik defter uygulama kılavuzu 1.1 20.04.2015 587
       
2015 - 37 * Elektronik defter uygulama kılavuzu 1.1 EK 20.04.2015 1604
       
2015 - 36 * Elektronik defter hakkında uyarılar ve kılavuzlar. 14.04.2015 719
       
2015 - 35 * Bazı yatırım malları ve ara malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra (0) indirildi. 13.04.2015 561
       
2015 - 35 * Bazı yatırım malları ve ara malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra (0) indirildi. EK: KARARNAME 13.04.2015 549
       
2015 - 34 * Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinde gelir vergisi istisnası uygulaması. 09.04.2015 580
       
2015 - 33 * 6637 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapıldı. 07.04.2015 578
       
2015 - 32 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine kurumlar vergisi teşviki sağlandı. 07.04.2015 597
       
2015 - 31 * Elektronik bilet ile ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. 06.04.2015 567
       
2015 - 30 * E.Fatura ve E.Defter tebliğlerinde bazı değişiklikler yapıldı. 06.04.2015 1122
       
2015 - 29 * 6183 sayılı Kanundaki kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili bazı hükümler Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. 06.04.2015 788
       
2015 - 28 * SGK prim ödeme süresini 7 Nisan 2015 günü sonuna kadar uzattı. * Ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortalılığı ile ilgili düzenlemeler yapan tebliğ yayımlandı. (1 Nisan 2015 ten geçerlidir) * MASAK bazı kurumlara e.tebligata geçme zorunluluğu getirdi. 01.04.2015 745
       
2015 - 27 * 2014 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı. 31.03.2015 579
       
2015 - 26 * 2014 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. * Şubat ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. * Şubat ayına ait Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı. 23.03.2015 625
       
2015 - 25 * İmalatçılara bazı mallarda ÖTV tevkifatı yapma sorumluluğu getirildi. 12.03.2015 689
       
2015 - 24 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 06.03.2015 609
       
2015 - 23 * Elektronik defter uygulama kılavuzu ve bazı hatırlatmalar 04.03.2015 931
       
2015 - 22 * Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir 03.03.2015 520