2018 - 135 * Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerin bedelinin TL olarak belirlenmesiyle ilgili“Sıkça Sorulan Sorular” da değişiklik yapıldı. 16.10.2018 3
       
2018 - 134 * Dövizli sözleşme bedellerinin T.L olarak yeniden belirlenmesi halinde damga vergisi. 15.10.2018 2
       
2018 - 133 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 15.10.2018 2
       
2018 - 132 * Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında basın duyurusu. 15.10.2018 3
       
2018 - 131 * Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle) 08.10.2018 6
       
2018 - 130 * Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarındaki sözleşmelerin T.L. olarak belirlenmesi zorunluluğu hakkında Karara ilişkin tebliğ yayımlandı. 08.10.2018 17
       
2018 - 129 *2018 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 04.10.2018 14
       
2018 - 128 * 2018 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2018 12
       
2018 - 127 * 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödeme süresi uzatıldı. 02.10.2018 5
       
2018 - 126 ÖKC ile yapılan satışlarla ilgili Z raporu bilgilerinin GİB’e bildirilme zorunluluğu. 01.10.2018 7
       
2018 - 125 * Binek otomobillerin ÖTV matrah aralıkları genişletildi. 25.09.2018 12
       
2018 - 124 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmaların bildirim ve bağımsız denetimleriyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. 19.09.2018 14
       
2018 - 123 *İçindekiler: KGMDSK’ nın Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamına ilişkin kararı yayımlandı. 19.09.2018 16
       
2018 - 122 * Türkiye’deki yerleşik kişilerin kendi aralarındaki her türlü mal, hizmet alım satımı ve kiralama işlem bedellerinin TL üzerinden belirlenmesi Kararıyla ilgili Bakanlık duyurusu. 18.09.2018 17
       
2018 - 121 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Siciline kaydolma tarihleri belirlendi 18.09.2018 32
       
2018 - 120 * Türk Ticaret Kanunu 376. Madde kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma hallerinde uyulacak usul ve esaslar düzenlendi. 17.09.2018 35
       
2018 - 119 * Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki mal, hizmet alım satımı ve kiralama işlemlerinde düzenledikleri sözleşmelerde bedelin Türk lirası olarak belirlenme zorunluluğu getirildi. 13.09.2018 29
       
2018 - 118 * Matrah artırımı yapanların artırılan tutarla ilgili vergiyi zamanında ödemelerinin önemi. 06.09.2018 11
       
2018 - 117 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı. 06.09.2018 11
       
2018 - 116 * Tecil faizi oranı arttırıldı. (Yıllık % 22) 06.09.2018 14
       
2018 - 115 * Gecikme zammı oranı arttırıldı. (Aylık % 2) 05.09.2018 13
       
2018 - 114 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olup olmadığının kontrolü 04.09.2018 10
       
2018 - 113 * Geçici olarak yapılan düzenleme ile ihracat bedellerinin belli sürede yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğu getirildi. 04.09.2018 12
       
2018 - 112 * Kar payı avansı dağıtımı tebliğinde değişiklik yapıldı. 04.09.2018 10
       
2018 - 111 * Bazı yurtdışı kazançları için 7143 No’lu Kanunla getirilen avantajdan yararlanma süresi uzatıldı. * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapıldı. 04.09.2018 17
       
2018 - 110 * Mevduat faizi tevkifat oranlarında geçici süreyle uygulanmak üzere değişiklik yapıldı: 31.08.2018 15
       
2018 - 109 * Muhtasar, KDV, Damga Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı. 27.08.2018 22
       
2018 - 108 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’te değişiklikler yapıldı. 27.08.2018 20
       
2018 - 107 * 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yayımlandı. 27.08.2018 19
       
2018 - 106 * Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 15.08.2018 27
       
2018 - 105 * E.Arşiv faturası düzenleyenlerle ilgili önemli duyuru. 07.08.2018 33
       
2018 - 104 * Kurumların, iştiraklerinden karın sermayeye ilavesi sonucu bedelsiz aldıkları hisselerin durumuyla ilgili önemli vergisel gelişme. 06.08.2018 34
       
2018 - 103 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili 7143 sayılı Kanunla ilgili süre uzatımı. 31.07.2018 25
       
2018 - 102 * KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.07.2018 32
       
2018 - 101 * E.Beyanname hakkında G.İ.B. Duyuruları. 19.07.2018 38
       
2018 - 100 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) yayımlandı. 10.07.2018 42
       
2018 - 99 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 09.07.2018 63
       
2018 - 98 * Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) yayımlandı. 09.07.2018 35
       
2018 - 97 * İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan yenilikler. 06.07.2018 27
       
2018 - 96 * Taşınmazlara bir defaya mahsus getirilen yeniden değerleme imkanı hakkında genel tebliğ yayımlandı. 06.07.2018 35
       
2018 - 95 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.434,42 TL) 05.07.2018 35
       
2018 - 94 * 2018 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 03.07.2018 30
       
2018 - 93 * 2018 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.07.2018 31
       
2018 - 92 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 29 Haziran 2018 den geçerli olmak üzere değişti. ( % 19,50) 29.06.2018 55
       
2018 - 91 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi uygulaması, çalışan sayısı 10 – 49 arasında olan işverenlerde 1 Temmuz 2018 de başlıyor. 22.06.2018 41
       
2018 - 90 * Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları. 22.06.2018 70
       
2018 - 89 * KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 19.06.2018 56
       
2018 - 88 * E.Beyanname hakkında GİB Duyuruları. 18.06.2018 155
       
2018 - 87 * Yatırım teşvik belgesi müracaatı, revizesi ve kapatması işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecektir. 13.06.2018 86
       
2018 - 86 * İşten ayrılan çalışanlara yapılan tazminat ödemelerinin vergilendirilmesi. 13.06.2018 115
       
2018 - 85 * 7103 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğ, 7143 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğ, MTV Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 11.06.2018 48
       
2018 - 84 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 05.06.2018 59
       
2018 - 83 * Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki 7143 Sayılı Kanuna ilişkin İç Genelge, Duyuru ve Rehber ve Broşürler. 05.06.2018 90
       
2018 - 82 * SGK işyeri bildirgelerinin 1 Hazirandan itibaren elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. 05.06.2018 42
       
2018 - 81 * Yabancı sermayeli şirketlerin bildirimleriyle ilgili yönetmelik değişikliği yapıldı. 01.06.2018 44
       
2018 - 80 * Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi. 29.05.2018 54
       
2018 - 79 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler ve kriterler yeniden belirlendi. 29.05.2018 48
       
2018 - 78 * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (494,495,496,497,498) yayımlandı. 29.05.2018 59
       
2018 - 77 * Kasa fazlası, ortaklardan alacaklar, emtia ve bazı maddi duran varlıkların düzeltilmesi imkanı. 28.05.2018 934
       
2018 - 76 * Gümrük alacaklarının 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 28.05.2018 42
       
2018 - 75 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı. 28.05.2018 33
       
2018 - 74 * 7143 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri. 25.05.2018 542
       
2018 - 73 * E.defter oluşturma, imzalama ve berat yükleme süresi uzatıldı. 25.05.2018 42
       
2018 - 72 * Taşınmazlara bir defaya mahsus yeniden değerleme imkanı getirildi. 25.05.2018 110
       
2018 - 71 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 25.05.2018 49
       
2018 - 70 * Nisan ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 22.05.2018 54
       
2018 - 69 * 2018/11750 sayılı Karar ile vergisel konularda yapılan bazı düzenlemeler. 18.05.2018 82
       
2018 - 68 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlandı. 18.05.2018 52
       
2018 - 67 * Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. 16.05.2018 85
       
2018 - 66 * Taşıtlarla ilgili ÖTV tebliğinde değişiklik yapıldı. 14.05.2018 53
       
2018 - 65 * Sosyal Güvenlik Kurumu potansiyel teşvik sorgulama ekranı işleme alındı. 14.05.2018 61
       
2018 - 64 * Ocak- Mart 2018 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 11.05.2018 56
       
2018 - 63 * Vergi levhasının internetten alınması unutulmamalıdır. 08.05.2018 52
       
2018 - 62 * KDV, Tapu Harcı, ÖTV, amortismanlar, kreş desteği ücret istisnası hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 07.05.2018 80
       
2018 - 61 * Merkez Bankasının sermaye hareketleri genelgesi. (Döviz cinsinden kredi kullanımlarını da içeriyor) 04.05.2018 126
       
2018 - 60 * 2018 yılına ilişkin bazı hatırlatmalar. 02.05.2018 52
       
2018 - 59 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı gündemde. 02.05.2018 50
       
2018 - 58 * Mart ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.04.2018 49
       
2018 - 57 * Kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi ile e.defter imzalama ve berat yükleme süresi uzatıldı. 20.04.2018 61
       
2018 - 56 * İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasında gümrük çıkış beyannamesine navlun ve sigortanın yazılması hakkında iptal duyurusu. 19.04.2018 81
       
2018 - 55 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı. 09.04.2018 66
       
2018 - 54 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmaların bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu başladı. 09.04.2018 67
       
2018 - 53 * KDV Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. 06.04.2018 122
       
2018 - 52 * 2018 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 05.04.2018 59
       
2018 - 51 * 2018 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 05.04.2018 61
       
2018 - 50 * Özel Tüketim Vergisi iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında sirküler yayınlandı. 04.04.2018 80
       
2018 - 49 * E.Beyanname güncellemeleri duyurusu. * İhracat işlemlerinde e-faturada beyannameye navlun ve sigortanın yazılması hakkında duyuru. 04.04.2018 60
       
2018 - 48 * Kurumlar vergisi mükelleflerinde vergiye uyumlu mükellef indirimi uygulaması. 02.04.2018 75
       
2018 - 47 * 7103 No’lu Kanunla yapılan diğer bazı değişiklikler. 29.03.2018 106
       
2018 - 46 * Serbest meslek erbabınca Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Şubat ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldı. 28.03.2018 72
       
2018 - 45 * ÖTV oran ve tutarlarında değişiklik yapıldı. 28.03.2018 80
       
2018 - 44 * Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve KHK de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı (Kanun No:7103) 28.03.2018 136
       
2018 - 43 * Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının avantajlı teciline ilişkin Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı. 23.03.2018 90
       
2018 - 42 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 23.03.2018 62
       
2018 - 41 * Ticari defterlere ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. 22.03.2018 100
       
2018 - 40 * Şirketlerin kuruluşunda defterlerinin ticaret sicil müdürlüklerine tasdik ettirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 21.03.2018 74
       
2018 - 39 * 7099 No’lu kanunla çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı. 13.03.2018 91
       
2018 - 38 * Kira gelirlerinde götürü gider indirimi yapan mükelleflere bir hatırlatma. 06.03.2018 118
       
2018 - 37 * Gelir vergisi mükelleflerinde vergiye uyumlu mükellef indirimi uygulaması. 05.03.2018 90
       
2018 - 36 * Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın KDV’de değişiklikler öngören kanun tasarısına ilişkin açıklamaları 02.03.2018 86
       
2018 - 35 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2018 68
       
2018 - 34 * KDV Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklik öngören Kanun tasarısı. 28.02.2018 86
       
2018 - 33 * İnteraktif Vergi Dairesi açıldı. 28.02.2018 85
       
2018 - 32 * Vergiye uyumlu mükelleflerin çok zor durum nedeniyle ödeyemedikleri borçlarının tecili. 27.02.2018 114
       
2018 - 31 * Serbest meslek erbabınca Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldı. 23.02.2018 66
       
2018 - 30 * Bağımsız denetime tabi şirketlerin kar dağıtımlarıyla ilgili değerlendirme. 22.02.2018 167
       
2018 - 29 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmalara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 21.02.2018 102
       
2018 - 28 * E.Fatura duyuruları. 21.02.2018 71
       
2018 - 27 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 16.02.2018 74
       
2017 - 26 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı. 15.02.2018 65
       
2018 - 25 * Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 12.02.2018 67
       
2018 - 24 * KDV oranı değişikliği. 05.02.2018 92
       
2018 - 23 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 01.02.2018 89
       
2018 - 22 *E.Defter durum raporları hakkında G.İ.B. duyurusu. 30.01.2018 82
       
2018 - 21 * Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında S.G.K. Genelgesi yayımlandı. 29.01.2018 89
       
2018 - 20 * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e.tebligat uygulamasına 1 Şubatta geçiyor. 26.01.2018 112
       
2018 - 19 * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar ve Tebliğde değişiklik yapıldı. 25.01.2018 186
       
2018 - 18 * 2017 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 25.01.2018 143
       
2018 - 17 * Nakden iade taleplerinde öncelikle mükellefin vergi, SGK ve gümrük borçları mahsup edilecek, kalan kısım iade edilecektir. 24.01.2018 265
       
2018 - 16 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 23.01.2018 83
       
2018 - 15 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler. 15.01.2018 150
       
2017 - 14 * 2018 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - değerli kağıt bedelleri, belirlendi. 09.01.2018 99
       
2018 - 13 * Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için) 05.01.2018 760
       
2018 - 12 * Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı. 05.01.2018 106
       
2018 - 11 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.001,76 TL). 05.01.2018 77
       
2018 - 10 * 2018 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 05.01.2018 102
       
2018 - 9 * 2017 yıl sonu (31.12.2017) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 04.01.2018 108
       
2018 - 8 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 03.01.2018 96
       
2018 - 7 *ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 03.01.2018 85
       
2018 - 6 * 2017 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.01.2018 102
       
2018 - 5 * KDV Uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı. 03.01.2018 150
       
2018 - 4 *2018 yılında uygulanacak harç tutarları. 02.01.2018 84
       
2018 - 3 * 2018 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 02.01.2018 86
       
2018 - 2 * 2018 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.000 TL) 02.01.2018 267
       
2018 - 1 * Gelir vergisinde 2018 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı 02.01.2018 117
       
2017 - 158 *Emlak vergisi hesaplamasına esas alınacak değerlere ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme hakkında açıklamalar yapıldı. 26.12.2017 75
       
2017 - 157 * 7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 26.12.2017 96
       
2017 - 156 * Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı. 26.12.2017 115
       
2017 - 155 * Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 25.12.2017 108
       
2017 - 154 * Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı. 21.12.2017 79
       
2017 - 153 * 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru. 21.12.2017 71
       
2017 - 152 * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı. 18.12.2017 188
       
2017 - 151 * Sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin genel tebliğ. 14.12.2017 159
       
2017 - 150 * Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması yönünde düzenleme yapıldı. 14.12.2017 237
       
2017 - 149 * Kira gelirlerinin beyanında uygulanacak götürü gider oranı düşürüldü. 14.12.2017 183
       
2017 - 148 *Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi. 12.12.2017 118
       
2017 - 147 *Sigortalıların meslek adı ve kodunun yanlış bildirilmesine ceza uygulanması. 08.12.2017 84
       
2017 - 146 * Ödemesi 2017 yılı Aralık ayına ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ait SGK primleri ile 2017 yılı Kasım ayına Ait SGK primlerinin ödeme süresi. 07.12.2017 93
       
2017 - 145 * Vergi artışı nedeniyle net asgari ücretteki düşüşün telafi edilmesine ilişkin genel tebliğ yayımlandı. 06.12.2017 95
       
2017 - 144 * Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim ve hizmet belgeleri 2018 yılından itibaren tek bir ortak beyanname olarak bildirilecektir. 06.12.2017 98
       
2017 - 143 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 05.12.2017 93
       
2017 - 142 * Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7061) Resmi Gazetede yayımlandı. 05.12.2017 119
       
2017 - 141 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, çalışan sayısı 50 – 99 arasında olan işverenlerde 1 Ocak 2018 de başlıyor. 04.12.2017 85
       
2017 - 140 * 1.OCAK.2018 tarihi itibariyle e-fatura ve e-defter , e-arşiv fatura uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler. 04.12.2017 118
       
2017 - 139 * Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hakkında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 01.12.2017 86
       
2017 - 138 * Bazı vergi kanunları ile diğer çeşitli kanunlarda değişiklik öngören Kanun (Kanun No: 7061) 01.12.2017 103
       
2017 - 137 * Devletler arasında vergi konusunda idari yardımlaşmayı öngören sözleşme Bakanlar Kurulunca onaylandı. 29.11.2017 88
       
2017 - 136 * Ekim ayına ait KDV beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 27.11.2017 92
       
2017 - 135 * İhracat işlemlerinde geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere yönelik duyuru. 13.11.2017 80
       
2017 - 134 * E.Defter ve beratlarının muhafazası hakkında hatırlatma. 09.11.2017 82
       
2017 - 133 * E.BEYANNAME VE ÖKC DUYURULARI 08.11.2017 78
       
2017 - 132 * Elektronik tebligat duyurusu. 03.11.2017 91
       
2017 - 131 * Organize sanayi bölgelerindeki binalara getirilen daimi emlak vergisi muafiyeti hakkında hatırlatma. 02.11.2017 442
       
2017 - 130 * İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyenlerle ilgili duyuru. 01.11.2017 88
       
2017 - 129 * İş Mahkemeleri Kanunu yayımlandı. 26.10.2017 109
       
2017 - 128 * Ertelenen primlerin ödenmesi hakkında S.G.K. duyurusu. 11.10.2017 94
       
2017 - 127 * KDV ve Geçici Vergi Beyannamelerinde değişiklikler yapıldı. 04.10.2017 304
       
2017 - 126 *Sahtecilik ve dolandırıcılık girişimleriyle ilgili duyuru. 04.10.2017 93
       
2017 - 125 * 2017 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 02.10.2017 114
       
2017 - 124 * 2017 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2017 306
       
2017 - 123 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 02.10.2017 128
       
2017 - 122 * Bazı vergi kanunları ile diğer çeşitli kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı. 29.09.2017 101
       
2017 - 121 * Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4) yayımlandı. (Serbest meslek faaliyetleri hakkındadır) 27.09.2017 127
       
2017 - 120 * Altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ile altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlarda tevkifat oranı sıfır olarak belirlendi. 27.09.2017 117
       
2017 - 119 * Belirlenmiş alıcıların yapım işleri ile bunlarla birlikte ifa edilen bazı teknik hizmetleri alışlarında uygulamaları gereken KDV tevkifat oranı değiştirildi. 27.09.2017 127
       
2017 - 118 * Serbest bölgelerde T.L. ile yapılacak ödemeler hakkında Karar yayımlandı. 20.09.2017 96
       
2017 - 117 * KDV Beyannamelerinde belge sayısının gösterilmesi ile ilgili değişikliğin uygulanması ertelendi. 20.09.2017 102
       
2017 - 116 * Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Sirküler yayımlandı. 13.09.2017 99
       
2017 - 115 * Kurumların, iştiraklerinin karlarını sermayeye eklemesi sonucu bedelsiz aldıkları hisseleri kayıtlara almaları ile ilgili önemli vergisel gelişme. 05.09.2017 121
       
2017 - 114 * KDV Beyannameleri ile getirilen yeni yükümlülük hakkında duyuru. 05.09.2017 107
       
2017 - 113 * SGK primlerinin ödeme süresi uzatıldı. 25.08.2017 154
       
2017 - 112 *E.Defter beratları hakkında. 24.08.2017 117
       
2017 - 111 * Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekimden itibaren e.fatura uygulamasına dahil olacaktır. 23.08.2017 107
       
2017 - 110 * 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 21.08.2017 99
       
2017 - 109 * Bandrol ücretleriyle ilgili kararda değişiklik yapıldı. 08.08.2017 104
       
2017 - 108 * Kıymetli taşların ithalinde KKDF kesintisi oranı % 0 olarak belirlendi. 01.08.2017 133
       
2017 - 107 * L.P.G. de KDV ve ÖTV değişikliği. 28.07.2017 210
       
2017 - 106 * Binalarda Emlak Vergisi muafiyetindeki değişiklik. 27.07.2017 119
       
2017 - 105 * Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:48) yayımlandı. 27.07.2017 110
       
2017 - 104 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. 27.07.2017 133
       
2017 - 103 *Man Adası Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki vergi konularında bilgi değişimi anlaşması onaylandı. 26.07.2017 178
       
2017 - 102 *Yeni bir düzenleme olan “İzaha Davet” müessesesi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 26.07.2017 103
       
2017 - 101 *Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları. 26.07.2017 158
       
2017 - 100 *Emlak vergisine yönelik takdir komisyonu değer tespiti kararlarına dava açma süresi hakkında uyarımız. 25.07.2017 101
       
2017 - 99 * Muhtasar beyanname değişikliği hakkında açıklama. 21.07.2017 112
       
2017 - 98 *2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi m2 birim değer takdirlerine karşı dava açma hakkında hatırlatma. 20.07.2017 374
       
2017 - 97 * 4447 sayılı Kanunun Geçici 17. maddesinde yer alan işveren desteğinden yararlanmada 1 Haziran 2017'den sonra işe alınanlarda yeni uygulama. 19.07.2017 114
       
2017 - 96 *İhracatta e.fatura uygulaması (bedelsiz ihracatlar) hakkında G.İ.B. duyurusu. 14.07.2017 97
       
2017 - 95 * Geçici Vergi Beyannamesinde değişiklik yapıldı. 12.07.2017 520
       
2017 - 94 *Mali tatil hakkında G.İ.B. bilgi notu. 10.07.2017 132
       
2017 - 93 *İhracatta e.fatura uygulamasında karşılaşılan aksaklıklar hakkında G.İ.B. duyuruları. 07.07.2017 107
       
2017 - 92 *2017 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 06.07.2017 130
       
2017 - 91 * 2017 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 06.07.2017 145
       
2017 - 90 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.732,48 TL). 04.07.2017 175
       
2017 - 89 * İhracat işlemlerinde e.fatura uygulaması hakkında G.İ.B. duyuruları yayımlandı. 04.07.2017 131
       
2017 - 88 * Beyanname değişikliği duyuruları. 04.07.2017 299
       
2017 - 87 * 7033 sayılı Kanunlarda çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı. 03.07.2017 256
       
2017 - 86 * İşyeri hekimi iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ile ilgili süre ertelemesi. 03.07.2017 117
       
2017 - 85 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, çalışan sayısı 100 – 249 arasında olan işverenlerde 1 Temmuz 2017 de başlıyor. 29.06.2017 123
       
2017 - 84 * KDV İade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu. 23.06.2017 141
       
2017 - 83 * İhracat işlemlerinde de e.fatura uygulaması hakkında G.İ.B. duyurusu yayımlandı. 19.06.2017 91
       
2017 - 82 * İşyeri hekimi iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu 12.06.2017 109
       
2017 - 81 * SGK alacaklarının 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması hakkında genelge yayımlandı. 09.06.2017 88
       
2017 - 80 * Tahsilat ve ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğuna ilişkin genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. 09.06.2017 89
       
2017 - 79 * Gümrük alacaklarının 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 05.06.2017 103
       
2017 - 78 * Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı. 05.06.2017 98
       
2017 - 77 * Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7020) yayımlandı. 29.05.2017 152
       
2017 - 76 * 6736 sayılı Kanun ile yapılandırılan vergi borçlarının ödenmesiyle ilgili hatırlatma. 26.05.2017 98
       
2017 - 75 * Form Ba ve Form Bs Bildirim Formlarının süresinin uzatılması hakkında GİB sirküleri yayımlandı. 25.05.2017 106
       
2017 - 74 * Sanayi Sicili Tebliğinde değişiklik yapıldı. 24.05.2017 100
       
2017 - 73 * Nisan ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 24.05.2017 209
       
2017 - 72 * 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim Devlet desteği hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 24.05.2017 151
       
2017 - 71 *Ekonomi Bakanlığı’nın İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği (İhracat: 2017/4) yayımlandı. 18.05.2017 110
       
2017 - 70 *ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası hakkında genel tebliğ yayımlandı. 18.05.2017 116
       
2017 - 69 * GİB kurumsal elektronik belge yönetim sisteminin kullanıldığı birimlerde hazırlanan e-imzalı yazıların E-Tebligat sistemi ile gönderilmesi hakkında duyuru 18.05.2017 102
       
2017 - 68 * E.Fatura sistemine dahil olanların 1 Temmuzdan itibaren ihracat işlemlerinde de e.fatura düzenlemeleri hakkında GİB duyurusu yayımlandı. 16.05.2017 123
       
2017 - 67 * Serbest bölgelerde T.L. ile yapılabilecek ödemeler hakkında Karar yayımlandı. 12.05.2017 116
       
2017 - 66 * Yabancılara ve yurt dışında yaşayan bazı Türk vatandaşlarına konut ve işyeri ilk teslimlerinde KDV istisnası uygulanması hükmü hakkında genel tebliğ yayımlandı. 08.05.2017 142
       
2017 - 65 * Mart ayına ait prim ödemeleri hakkında SGK duyurusu. 03.05.2017 108
       
2017 - 64 * Mobilyada indirimli KDV oranı ile bazı beyaz eşyalarda sıfır ÖTV oranı uygulama süresi uzatıldı. 03.05.2017 122
       
2017 - 63 * Ertelenen sosyal sigorta primlerinin gider kaydı hakkında hatırlatma. 25.04.2017 117
       
2017 - 62 * SGK’nın 21 Nisan 2017 tarihli duyurusu. 24.04.2017 125
       
2017 - 61 * E.Defter süre uzatımı hakkında GİB sirküleri. 20.04.2017 119
       
2017 - 60 * Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin, Mart ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 20.04.2017 132
       
2017 - 59 * 6770 sayılı Kanunla vadesi uzatılan Aralık (2016) ayına ait sosyal sigorta primlerinin 2016 yılına değil ödeneceği 2017 yılına gider kaydedileceği yönünde özelge 12.04.2017 131
       
2017 - 58 * Kurum geçici vergi beyannamesinde değişiklik yapıldı. 11.04.2017 185
       
2017 - 57 * İŞKUR vasıtasıyla işe alınanlar için getirilen sigorta primi desteği uygulamasında değişiklik. 10.04.2017 145
       
2017 - 56 * 2017 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 10.04.2017 142
       
2017 - 55 * 2017 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 10.04.2017 151
       
2017 - 54 * Dahilde işleme izin belgesi kapsamında teslim yapanlarla ilgili olarak KDV beyanname değişikliği duyurusu. 07.04.2017 239
       
2017 - 53 * Alt işverenlerin Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi (Ek-8) vermeleriyle ilgili SGK duyurusu 31.03.2017 134
       
2017 - 52 * Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artışlarında Rekabet Kurumuna yapacakları ödemeler hakkında tebliğ yayımlandı. 31.03.2017 166
       
2017 - 51 * Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin (Ek-8) verilme süresi 2.5.2017 tarihine kadar uzatıldı. 30.03.2017 130
       
2017 - 50 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, 250 ve üzerinde çalışan sayısı olan işverenlerde 1 Nisan 2017 de başlıyor. 28.03.2017 126
       
2017 - 49 * Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin (Ek-8) Mart ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor. 27.03.2017 163
       
2017 - 48 * İhracatçılara hususi (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleyen karar yayımlandı. 23.03.2017 119
       
2017 - 47 * Şubat ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannameleri ile 2016 yılı gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 22.03.2017 157
       
2017 - 46 * İŞKUR vasıtasıyla işe ilave alınanlar için getirilen gelir vergisi stopaj desteği hakkında genel tebliğ yayımlandı. 16.03.2017 316
       
2017 - 45 * Konut ve işyeri satışlarında tapu harcı 30.9.2017 tarihi sonuna kadar düşürüldü. * Bazı sözleşmelerin damga vergisi sıfıra indirildi. * Yurtdışı kredilerle ilgili KKDF kesinti oranı değişikliği yapıldı. 15.03.2017 133
       
2017 - 44 * Elektronik para ödeme kuruluşlarının vergilendirilmesi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 13.03.2017 130
       
2017 - 43 * Gelir ve kurumlar vergisi iade sistemi kılavuzu güncellendi. 13.03.2017 141
       
2017 - 42 * Yabancılara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konut ve işyeri ilk teslimlerinde KDV istisnası getirildi. 09.03.2017 302
       
2017 - 41 * 6824 sayılı Kanunla bazı düzenlemeler yapıldı. 09.03.2017 203
       
2017 - 40 * Vergiye uyumlu bazı mükelleflere gelir/kurumlar vergisi indirimi getirildi. (2018 de başlıyor) 09.03.2017 234
       
2017 - 39 * SGK E.Bildirge sisteminde İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 17. Madde işveren desteği seçeneği açıldı. 08.03.2017 177
       
2017 - 38 * Teminat veya YMM raporu ile KDV iadesi alanların süre konusunda dikkat etmesi Gerekmektedir 02.03.2017 284
       
2017 - 37 * Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile ilgili beyanname düzenleme rehberleri. 01.03.2017 292
       
2017 - 36 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2017 194
       
2017 - 35 * Prim erteleme işlemleri hakkında SGK duyurusu. 28.02.2017 167
       
2017 - 34 * E.Defter berat yüklenme süresi uzatılması hakkında GİB sirküleri 28.02.2017 253
       
2017 - 33 * Muhtasar beyanname ile sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru 27.02.2017 155
       
2017 - 32 * Serbest bölgelerle ilgili Kanun değişiklikleri. 24.02.2017 219
       
2017 - 31 * Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim ve hizmet belgeleri birleştiriliyor. (Uygulama – Kırşehir hariç – 2018 de başlıyor, Mart ayı – 2017 - sonuna kadar tebliğ eki bildirimin yapılması zorunlu) 24.02.2017 422
       
2017 - 30 * 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim Devlet desteği hakkında Karar yayımlandı. 22.02.2017 149
       
2017 - 29 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 22.02.2017 234
       
2017 - 28 * Sahte fatura düzenleyenlerle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 22.02.2017 1875
       
2017 - 27 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. (11 No’lu Değişiklik Tebliği) 16.02.2017 195
       
2017 - 26 * İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldı. 15.02.2017 10091
       
2017 - 25 * 6770 sayılı Kanunla kurumlar vergisine yönelik olarak yapılan değişikliklerle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 15.02.2017 157
       
2017 - 24 * İŞKUR vasıtasıyla işe alınanlar için sigorta primi ve gelir vergisi stopaj desteği getirildi. 15.02.2017 170
       
2017 - 23 * Geçici vergi beyanname verilme süresi uzatıldı. 14.02.2017 194
       
2017 - 22 * 2016 Yılsonu döviz değerleme kurları. 08.02.2017 308
       
2017 - 21 * 6770 sayılı Kanunla Vadesi uzatılan Aralık (2016) ayına ait sosyal sigorta primlerinin hangi yıla gider yazılacağı. 06.02.2017 363
       
2017 - 20 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 06.02.2017 330
       
2017 - 19 *KDV, ÖTV, Damga vergisi oranlarında bazı değişiklikler yapıldı. 03.02.2017 540
       
2017 - 18 *6770 sayılı Kanunla sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler. 02.02.2017 197
       
2017 - 17 * 2016 Aralık ayına ait işverenlerin sosyal sigorta primlerinin bir bölümünün 6770 sayılı Kanunla ertelenmesine ilişkin SGK duyurusu. 30.01.2017 239
       
2017 - 16 *6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan alacaklarla ilgili süre uzatımları yapan 6770 sayılı Kanun hakkında genel tebliğ yayımlandı. 30.01.2017 207
       
2017 - 15 * 6770 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler. 30.01.2017 225
       
2017 - 14 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 6736 sayılı Kanun ile ilgili bazı süre uzatımları. 27.01.2017 165
       
2017 - 13 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 20.01.2017 180
       
2017 - 12 * Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsiline ilişkin G.İ.B. sirküleri yayımlandı. 11.01.2017 148
       
2017 - 11 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 10.01.2017 156
       
2017 - 10 * 2016 yıl sonu (31.12.2016) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici 05.01.2017 291
       
2017 - 9 * Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenlemesi hakkında G.İ.B. duyuruları. 05.01.2017 151
       
2017 - 8 * Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2016 yılı sonu için) 04.01.2017 1659
       
2017 - 7 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.426,16 TL). 04.01.2017 170
       
2017 - 6 * 2017 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 04.01.2017 293
       
2017 - 5 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlemesi hakkında yönetmelik yayımlandı. 03.01.2017 152
       
2017 - 4 * Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 03.01.2017 176
       
2017 - 3 * Havayolu e.biletlerinin tevsik edici belge olarak kullanılması hakkında G.İ.B. duyurusu. 03.01.2017 175
       
2017 - 2 * 2016 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.01.2017 155
       
2017 - 1 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 31.12.2016 dan geçerli olmak üzere değişti. (%9,75) 02.01.2017 390
       
2016 - 160 * 1.1.2017 den itibaren e.fatura ve e.deftere geçmek için mali mühür başvurusu yapmakla birlikte mührünü henüz temin edememiş mükelleflerle ilgili duyuru. 30.12.2016 138
       
2016 - 159 * 6736 sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümleriyle ilgili süre 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı . 30.12.2016 172
       
2016 - 158 * 2017 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı, - değerli kağıt bedelleri, - indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. 28.12.2016 166
       
2016 - 157 * 2017 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (900 TL) 28.12.2016 174
       
2016 - 156 * Gelir vergisinde 2017 için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı: 28.12.2016 182
       
2016 - 155 * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 27.12.2016 214
       
2016 - 154 * 2017 Yılında uygulanacak harç tutarları 27.12.2016 563
       
2016 - 153 * 2017 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 27.12.2016 188
       
2016 - 152 * 6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 26.12.2016 150
       
2016 - 151 * Bireysel emeklilik sistemine çalışanların zorunlu olarak dahil edilmesi düzenlemesi hakkında Hazine Müsteşarlığı basın açıklaması. 23.12.2016 162
       
2016 - 150 * E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında G.İ.B. duyurusu. 16.12.2016 174
       
2016 - 149 * 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarını peşin ödemeyi seçenlerle ilgili GİB duyurusu. 16.12.2016 166
       
2016 - 148 *Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine kadar ertelendi. 15.12.2016 184
       
2016 - 147 * Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında üretilen malların ihraç kayıtlı tesliminde KDV iadesi. 13.12.2016 321
       
2016 - 146 * E.Fatura duyuruları. 09.12.2016 176
       
2016 - 145 * KDV İadesi eksiklik cevap yazısı hazırlama kılavuzu. 09.12.2016 287
       
2016 - 144 * 6736 sayılı Kanunun bazı varlıkların yurtdışından getirilmesi ile ilgili hükümleri hakkında genel tebliğ yayımlandı. 02.12.2016 180
       
2016 - 143 * Alkollü içkilerin asgari maktu ÖTV tutarları ile tütün mamullerinin maktu ÖTV tutarları artırıldı.ollü içkilerin asgari maktu ÖTV tutarları ile tütün mamullerinin maktu ÖTV tutarları artırıldı. 01.12.2016 167
       
2016 - 142 * 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Zamanında ödeme yapılmazsa yapılandırma bozulmaktadır. 30.11.2016 280
       
2016 - 141 * Yatırımlara proje bazlı Devlet yardımı verilmesine ilişkin karar yayımlandı. 28.11.2016 192
       
2016 - 140 * Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı. 28.11.2016 172
       
2016 - 139 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili 3 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 28.11.2016 172
       
2016 - 138 *Bazı KDV ve ÖTV oranlarında değişiklikler yapıldı. 28.11.2016 196
       
2016 - 137 * 6761 sayılı Kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. 25.11.2016 175
       
2016 - 136 * Ekim ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 23.11.2016 170
       
2016 - 135 * 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 3,83) açıklandı. 11.11.2016 161
       
2016 - 134 * İlave asgari geçim indirimi ile ilgili bazı hususlar. 11.11.2016 198
       
2016 - 133 * 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına ilişkin olarak gümrük idarelerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik yazı. 10.11.2016 226
       
2016 - 132 * E.Fatura uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu yayımlandı. 08.11.2016 283
       
2016 - 131 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 03.11.2016 172
       
2016 - 130 * 2016 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında aylık net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşenlere ilave asgari geçim indirimi uygulanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. 31.10.2016 241
       
2016 - 129 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili sürelerin bazıları uzatıldı. 26.10.2016 197
       
2016 - 128 * 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu bilgilendirme toplantısı soru ve cevapları 25.10.2016 170
       
2016 - 127 * Eylül ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.10.2016 186
       
2016 - 126 * 2016 yılı 3. geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 20.10.2016 165
       
2016 - 125 * 2016 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 20.10.2016 283
       
2016 - 124 * İnternet üzerinden satış yapanların e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu. 18.10.2016 305
       
2016 - 123 * 2017 yılında e.defter ve e.faturaya geçmek zorunda olanlarla ilgili hatırlatma. 18.10.2016 285
       
2016 - 122 *6745 sayılı Kanunla bazı araç teslimlerine getirilen ÖTV istisnaları hakkında tebliğ yayımlandı. 13.10.2016 188
       
2016 - 121 * 6736 sayılı Kanun kapsamında prim ve idari para cezası borçlarına ilişkin kapsamın genişletilmesi hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. 13.10.2016 199
       
2016 - 120 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı. 07.10.2016 224
       
2016 - 119 * Elektrik motoru da olan bazı taşıtlarla ilgili ÖTV oranları değiştirildi. 06.10.2016 196
       
2016 - 118 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 05.10.2016 286
       
2016 - 117 * 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin Genel Tebliğler (Seri No: 4-5-6) yayımlandı. 03.10.2016 197
       
2016 - 116 * 6728 sayılı Kanunla yapılan Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Belediye Gelirleri Kanunu değişikliklerine ilişkin tebliğler. 03.10.2016 227
       
2016 - 115 * Toplu İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirge Girişi hakkında SGK Duyurusu. 20.09.2016 809
       
2016 - 114 * 6745 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler. 19.09.2016 432
       
2016 - 113 * İşe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri hakkında SGK Duyurusu 09.09.2016 293
       
2016 - 112 * Halen % 18 KDV tabi konut teslimlerinde KDV oranı 31 Mart 2017 sonuna kadar % 8 olarak uygulanacaktır. * ÖTV değişiklikleri. 08.09.2016 212
       
2016 - 111 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili İç Genelge 08.09.2016 236
       
2016 - 110 * Matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili olarak e.beyan sistemi güncellendi. 07.09.2016 323
       
2016 - 109 * Beyanname değişikliği için duyurular. 05.09.2016 283
       
2016 - 108 * Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin Kanun yayımlandı. 01.09.2016 333
       
2016 - 107 * Çalışanların ücretlerinden bireysel emeklilik kesintisi yapılmasına dair Kanun yayımlandı. 26.08.2016 231
       
2016 - 106 * 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 25.08.2016 355
       
2016 - 106 * 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. EK İNŞ MALİYET BEDELLERİ 25.08.2016 252
       
2016 - 105 * Gümrük alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 25.08.2016 234
       
2016 - 105 * Gümrük alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. EK GÜMRÜK TEBLİĞİ 25.08.2016 211
       
2016 - 104 * SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımlandı. 23.08.2016 210
       
2016 - 104 * SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımlandı. EK SGK GENELGE 23.08.2016 253
       
2016 - 103 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili 1 no’lu genel tebliğ yayımlandı. 23.08.2016 284
       
2016 - 103 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili 1 no’lu genel tebliğ yayımlandı. EK TEBLİĞ 23.08.2016 702
       
2016 - 102 * İhraç kayıtlı teslim yapanlarla ilgili duyuru. 23.08.2016 340
       
2016 - 101 * 6736 sayılı Kanunun bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ile ilgili hükümleri. 23.08.2016 428
       
2016 - 100 * Kasa mevcutları, ortaklardan alacaklar, emtia ve bazı maddi duran varlıkların düzeltilmesi imkanı. 23.08.2016 514
       
2016 - 99 * 6736 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri. 22.08.2016 1288
       
2016 - 98 * 6736 sayılı Kanun kapsamında; - kesinleşmiş vergi alacaklarının, - kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacaklarının, - inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere bağlı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması. 22.08.2016 906
       
2016 - 97 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili genel tebliğ. 22.08.2016 243
       
2016 - 97 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili genel tebliğ. EK TEBLİĞ 22.08.2016 333
       
2016 - 96 * Gelir İdaresi Başkanlığı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi yayımladı. 19.08.2016 209
       
2016 - 96 * Gelir İdaresi Başkanlığı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi yayımladı. EK : TEBLİĞ 19.08.2016 255
       
2016 - 95 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun yayımlandı. 19.08.2016 219
       
2016 - 94 * 06111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca e-bildirge ekranından kontrolüne ilişkin duyuru. 17.08.2016 213
       
2016 - 93 * Uluslararası İşgücü Kanunu yayımlandı. 16.08.2016 248
       
2016 - 92 * 6728 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda ve Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 12.08.2016 265
       
2016 - 91 * KDV iade taleplerindeki eksikliklere ilişkin yazılar, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren E-Tebligat yoluyla tebliğ edilmeye başlanacaktır. 12.08.2016 197
       
2016 - 90 * Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV Kanunlarındaki değişiklikler. 12.08.2016 342
       
2016 - 89 * Damga Vergisi ve Harçlarda yeni getirilen düzenlemeler 11.08.2016 2272
       
2016 - 88 * Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6728) yayımlandı. 10.08.2016 374
       
2016 - 87 *Bazı yeni nesil ÖKC lerle ilgili süre uzatımı. 05.08.2016 239
       
2016 - 86 * Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:1 de değişiklikler yapıldı. 05.08.2016 236
       
2016 - 85 * Bazı kıst dönem gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri e.beyanname olarak verilecektir. 03.08.2016 341
       
2016 - 84 * Başbakanlıkça düzenlenen 15 Temmuz Yardım Kampanyasına yapılan bağışların beyan edilen gelirden ya da kurum kazancından indirimi. 01.08.2016 269
       
2016 - 83 * Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı. 28.07.2016 233
       
2016 - 82 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkında kanun teklifi özeti. 25.07.2016 329
       
2016 - 81 * Haziran ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri uzatıldı. 25.07.2016 242
       
2016 - 80 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi. 22.07.2016 205
       
2016 - 79 * KDV beyannamesi değişikliği geri alındı. 22.07.2016 235
       
2016 - 78 * KDV ve Geçici Vergi beyannamelerinde değişiklik yapıldı. 15.07.2016 2806
       
2016 - 77 * Vergi yargısında yeni dönem başlıyor. 13.07.2016 299
       
2016 - 76 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.297,21 TL). 12.07.2016 242
       
2016 - 75 *2016 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 11.07.2016 239
       
2016 - 74 * 2016 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 11.07.2016 257
       
2016 - 73 * Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı T.B.M.M.’ne sunuldu. 29.06.2016 279
       
2016 - 72 * Özel Tüketim Vergisine tabi (I) sayılı listedeki malları ithal etmek isteyenlere uyarımız. 14.06.2016 236
       
2016 - 71 * (V.U.K. Genel Tebliğ 464 )Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) Elektronik Ortamda Veri Aktarma Zorunluluğu Getirilen Bilgilere İlişkin Duyuru 13.06.2016 519
       
2016 - 70 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 25.05.2016 429
       
2016 - 69 * Ücret, ikramiye, prim ve bu nitelikte istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. 23.05.2016 256
       
2016 - 68 * Dahilde İşleme Rejimi tebliğlerinde değişiklik yapıldı. 20.05.2016 279
       
2016 - 67 * %1 Oranıyla KDV ye tabi ekmek kapsamı genişletildi. 05.05.2016 408
       
2016 - 66 * Yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listeleri iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması hakkında duyuru. 05.05.2016 431
       
2016 - 65 *6663 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında genel tebliğ yayımlandı. 05.05.2016 416
       
2016 - 64 * ÖTV (II) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 04.05.2016 414
       
2016 - 63 *e-Fatura uygulamasını GİB-Portal yöntemi ile kullanan mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında duyuru. 04.05.2016 398
       
2016 - 62 * Yatırımlarla ilgili teşvik belgesi müracaatında istenecek belgelerde değişiklik yapıldı. 04.05.2016 418
       
2016 - 61 * Yatırımlarla ilgili teşvik belgesi müracaatında istenecek belgelerde değişiklik yapıldı. 28.04.2016 420
       
2016 - 60 * Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 26.04.2016 454
       
2016 - 59 * Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ve e.defter oluşturma, imzalama, berat yüklenme süreleri uzatıldı. 22.04.2016 402
       
2016 - 58 * E.Defter Beratları hakkında GİB duyurusu 22.04.2016 433
       
2016 - 57 * Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. 22.04.2016 509
       
2016 - 56 * TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvilleri gelirlerinde tevkifat uygulaması. 22.04.2016 486
       
2016 - 55 *2016 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 22.04.2016 419
       
2016 - 54 * 2016 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 21.04.2016 500
       
2016 - 53 * Yeni nesil ÖKC rehberi hazırlanmıştır. 12.04.2016 442
       
2016 - 52 * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. 12.04.2016 476
       
2016 - 51 * Birden fazla belgenin bir arada e-defter kaydına konu edilmesi durumunda günlük banka işlemleri, masraf formları ve perakende satış fişi icmalinde dikkat edilecek hususlar. 11.04.2016 616
       
2016 - 50 * E.Tebligat duyurusu. 11.04.2016 409
       
2016 - 49 * Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararda değişiklik yapıldı. 11.04.2016 481
       
2016 - 48 * SGK Genelgesi duyurusu. 08.04.2016 426
       
2016 - 47 * KDV Beyanname değişikliği duyurusu. 05.04.2016 408
       
2016 - 46 * 14 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 05.04.2016 424
       
2016 - 45 * Beyanname değişiklikleri. 04.04.2016 523
       
2016 - 44 * Dahilde işleme rejimi tebliğine ek süre verilmesi ile ilgili geçici madde eklendi. 04.04.2016 423
       
2016 - 43 * Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde kullanılması gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) hakkında sorular ve cevaplar. 31.03.2016 353
       
2016 - 42 * Münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizat için kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 30.03.2016 390
       
2016 - 41 * E.Fatura düzenleme süresi 30.03.2016 13130
       
2016 - 40 * E.Tebligat başvuru süresi sona eriyor. 29.03.2016 408
       
2016 - 39 * E.Defter hakkında bazı hatırlatmalar. 29.03.2016 444
       
2016 - 38 * 2015 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 23.03.2016 405
       
2016 - 37 * SGK duyurusu. 23.03.2016 468
       
2016 - 36 * KDV İadesi eksiklik yazıları hakkında GİB duyurusu * İndirimli orana tabi işlemlere ait satış fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesine ilişkin açıklama 21.03.2016 764
       
2016 - 35 *Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler değiştirildi. 21.03.2016 543
       
2016 - 34 * Yeni nesil ÖKC lerle ilgili hatırlatma 17.03.2016 400
       
2016 - 33 *E.Defter uygulama kılavuzu son versiyonu. *E.Fatura ve E.Arşiv güncellemeleri. 14.03.2016 433
       
2016 - 32 *Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler ve kriterler. 14.03.2016 453
       
2016 - 31 *Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde kullanılması gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) hakkında duyuru ve kılavuz. 09.03.2016 1321
       
2016 - 30 * SGK Başkanlığı duyuruları. 03.03.2016 440
       
2016 - 29 * Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile ilgili beyanname düzenleme rehberleri. 01.03.2016 400
       
2016 - 28 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2016 384
       
2016 - 27 * SGK basın açıklaması. 26.02.2016 380
       
2016 - 26 * Ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 26.02.2016 355
       
2016 - 25 * Gelir idaresi yıllık beyanname ile beyan edilecek bazı gelir unsurları için Hazır Beyan Sistemini uygulamaya geçirdi. 26.02.2016 439
       
2016 - 24 * Kur farklarında KDV 25.02.2016 4253
       
2016 - 23 * “Emekli Ve Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Kesintisi Kaldırılmıştır” başlıklı SGK basın açıklaması. 22.02.2016 362
       
2016 - 22 * Nakdi sermaye artışına sağlanan kurumlar vergisi avantajı hakkında genel tebliğ 15.02.2016 682
       
2016 - 21 * Ödeme ve tahsilatların banka aracılığı ile yapılması zorunluluğuna ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. 15.02.2016 444
       
2016 - 20 * Asgari ücret desteği hakkında genelge ve duyuru. 15.02.2016 368
       
2016 - 19 * 6663 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri. 10.02.2016 448
       
2016 - 18 * 2015 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 08.02.2016 392
       
2016 - 17 *Ba ve Bs Bildirim Formları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu. 08.02.2016 4171
       
2016 - 16 *Asgari ücret desteği hakkında SGK duyurusu. 08.02.2016 370
       
2016 - 15 *Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılması gerektiğine dair düzenleme. 03.02.2016 434
       
2016 - 14 *2016 yılında sigorta prim hesabına esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. 03.02.2016 376
       
2016 - 13 * 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler. * Sosyal Sigorta primlerinde Devlet desteği * Mali Tatil ile ilgili değişiklikler * Nüfus Cüzdanı yerine (TC) Kimlik Kartı ibaresi kullanılması 28.01.2016 411
       
2016 - 12 *Aralık ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 27.01.2016 445
       
2016 - 11 * Hatalı ya da arızalı üretilen mali mühre sahip mükellefler için duyuru (e.fatura) 21.01.2016 414
       
2016 - 10 * E.Arşiv uygulaması ile ilgili GİB duyurusu. 19.01.2016 1034
       
2016 - 9 *E.Fatura ile ilgili GİB duyuruları. 13.01.2016 461
       
2016 - 8 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 11.01.2016 415
       
2016 - 7 * E.Arşiv uygulaması ile ilgili GİB rehberi yayımlandı. 06.01.2016 425
       
2016 - 6 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.092,53 TL) 05.01.2016 435
       
2016 - 5 * 2015 yılsonu (31.12.2015) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 05.01.2016 421
       
2016 - 4 * 2016 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 04.01.2016 470
       
2016 - 3 *2015 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 04.01.2016 640
       
2016 - 2 * Vergi Kanunlarıyla ilgili bazı değişiklikler. 04.01.2016 428
       
2016 - 1 * Bazı mallarda KDV oranları değişti. * ÖTV ve Tütün Fonu hakkında oran ve tutarlarında değişiklik yapıldı. 04.01.2016 487
       
2015 - 104 * Yolcu beraberi yurtdışına götürülen paraların beyanı ve yurtdışına yapılan para transferlerinin Gümrük idareleri ve Bankalarca bildirimi yönünde tebliğ düzenlemesi yapıldı. 31.12.2015 452
       
2015 - 103 * 2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. * 2016 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı, - değerli kağıt bedelleri, - indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. 30.12.2015 372
       
2015 - 102 * 2016 Yılında uygulanacak harç tutarları. 30.12.2015 414
       
2015 - 101 * 2016 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 30.12.2015 417
       
2015 - 100 * Gelir vergisinde geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı: 29.12.2015 426
       
2015 - 99 * Mükelleflerin vergi dairesinden zorunlu elektronik tebligat adresi alma süresi uzatıldı. 29.12.2015 363
       
2015 - 98 *2016 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (900 TL) 29.12.2015 448
       
2015 - 97 -Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğler yayımlandı: - Yeni nesil ÖKC lerle ilgili süre uzatımı içeren 426 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği. - Yeni nesil ÖKC lerin satışı, servis, devri, hurdaya ayrılması hakkında 465 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği. 28.12.2015 1417
       
2015 - 96 *Havayolu ile yolcu taşımacılığında e.bilet uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 28.12.2015 489
       
2015 - 95 *Amortisman oran ve sürelerinin belirlendiği listede değişiklik yapılmıştır. 25.12.2015 1379
       
2015 - 94 * İnternet üzerinden satış yapanların e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin kapsam genişletildi. * İnternet ticaretine ve reklamlarına aracılık edenler ile kargo şirketlerine sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. 24.12.2015 395
       
2015 - 93 * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. 24.12.2015 721
       
2015 - 92 * Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenleme zorunluluğu ertelendi. 23.12.2015 416
       
2015 - 91 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili süre uzatımı içeren tebliğ taslağı hazırlandı. 22.12.2015 435
       
2015 - 90 *Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC) düzenlenecek Bilgi Fişleri hakkında teknik kılavuz yayımlandı. 16.12.2015 462
       
2015 - 89 * 2016 yılında beklenen vergisel değişiklikler. 14.12.2015 395
       
2015 - 88 * E.Defter ve e.fatura başvuruları hakkında GİB duyurusu 08.12.2015 452
       
2015 - 87 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlarca ihracat işlemlerinde 1 Ocak 2016 dan itibaren düzenlenecek e.faturaya ilişkin “E.Fatura Uygulaması (Gümrük İşlemleri Kılavuzu)” TASLAK metni yayımlandı. 08.12.2015 385
       
2015 - 86 * E.Beyanname ile ilgili duyurular. 04.12.2015 404
       
2015 - 85 * İnternet üzerinden satış yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren E.Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. 03.12.2015 861
       
2015 - 84 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlar 1 Ocak 2016 dan itibaren ihracat faturalarını e.fatura olarak düzenleyecektir. 25.11.2015 419
       
2015 - 83 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili hatırlatma. 24.11.2015 436
       
2015 - 82 * E.Defter ve e.fatura zorunluluğu kapsamında olup olmadığınızı kontrol ediniz. 24.11.2015 426
       
2015 - 81 * Mükelleflerin vergi idaresinden zorunlu elektronik tebligat adresi alma süresi sonuna yaklaşılıyor. 23.11.2015 374
       
2015 - 80 * E.Fatura tipleri ve UBL.TR kodları 23.11.2015 874
       
2015 - 79 * Nevi değişikliği durumunda e-Defter uygulamasında yapılması gerekenler. 03.11.2015 427
       
2015 - 78 * E-Defter uygulama kılavuzu ile ilgili duyuru. 08.10.2015 359
       
2015 - 77 * 2015 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 02.10.2015 375
       
2015 - 76 * 2015 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2015 878
       
2015 - 75 * E.Fatura ile ilgili GİB duyurusu. 02.10.2015 368
       
2015 - 74 * Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi uzatıldı. 18.09.2015 358
       
2015 - 73 * Muhtasar ve Damga vergisi beyannameleri ile Ba / Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı. 16.09.2015 401
       
2015 - 72 * Kıdem tazminatı tavanı değişti (3.828,37 TL) 07.09.2015 348
       
2015 - 71 * Maliye Bakanlığı zorunlu elektronik tebligat uygulamasına geçiyor. 28.08.2015 382
       
2015 - 70 * Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 28.08.2015 355
       
2015 - 69 * 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 26.08.2015 364
       
2015 - 68 * ÖTV (IV) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 20.08.2015 488
       
2015 - 67 * Gelir İdaresi Başkanlığı KDV iade rehberleri yayımladı. 19.08.2015 873
       
2015 - 66 * ÖTV (III) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 10.08.2015 423
       
2015 - 65 * Noter işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. 29.07.2015 445
       
2015 - 64 * Adalet Bakanlığı UYAP’ta elektronik tebligat uygulamasına geçti. 23.07.2015 829
       
2015 - 63 * 3 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği yayımlandı. 20.07.2015 360
       
2015 - 62 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.709,98 TL) 06.07.2015 357
       
2015 - 61 * Asgari ücret ile sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları 1 Temmuzdan itibaren değişti. 01.07.2015 392
       
2015 - 60 * 2015 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 01.07.2015 380
       
2015 - 59 * 2015 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 01.07.2015 401
       
2015 - 58 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine sağlanan kurumlar vergisi indirim oranı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 30.06.2015 347
       
2015 - 58 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine sağlanan kurumlar vergisi indirim oranı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.- BAKANLAR KURULU KARARI 30.06.2015 341
       
2015 - 57 * E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 24.06.2015 369
       
2015 - 56 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlar 1.1.2016 dan itibaren ihracat faturalarını e.fatura olarak düzenleyecektir. 23.06.2015 451
       
2015 - 55 * E.Defter ve e.fatura zorunluluğu genişletildi. 23.06.2015 678
       
2015 - 54 * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32. Sayılı Kararda değişiklik yapıldı. * Araç kiralama şirketlerine bazı yükümlülükler getirildi. 12.06.2015 570
       
2015 - 53 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. * Elektronik ürün senedi alım satım belgesi fatura yerine geçen belge olarak kabul edildi. 10.06.2015 453
       
2015 - 52 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. * Elektronik ürün senedi alım satım belgesi fatura yerine geçen belge olarak kabul edildi. 04.06.2015 397
       
2015 - 51 * Ocak- Mart 2015 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 14.05.2015 359
       
2015 - 50 * Mayıs ayından itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları hakkında hatırlatma. 06.05.2015 366
       
2015 - 49 *Vergi levhasının internetten alınması unutulmamalıdır. 05.05.2015 414
       
2015 - 48 * E.Defter ile ilgili süre uzatımında son gelişme. 30.04.2015 352
       
2015 - 47 * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. 30.04.2015 385
       
2015 - 46 * 2015 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 28.04.2015 360
       
2015 - 45 * 2015 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 28.04.2015 388
       
2015 - 44 * 6645 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler. 28.04.2015 431
       
2015 - 43 * “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresi hakkında önemli duyuru 27.04.2015 349
       
2015 - 42 * Sınai mülkiyet haklarında istisna ile ilgili genel tebliğ değişikliği. 27.04.2015 360
       
2015 - 41 * Asgari geçim indirimi hesaplamasında değişiklik yapıldı. 27.04.2015 366
       
2015 - 40 * ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 27.04.2015 365
       
2015 - 40 * ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı.-EK TEBLİĞ 27.04.2015 329
       
2015 - 39 * 2014 Yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 24.04.2015 341
       
2015 - 38 * Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresi uzatıldı. 22.04.2015 343
       
2015 - 37 * Elektronik defter uygulama kılavuzu 1.1 20.04.2015 354
       
2015 - 37 * Elektronik defter uygulama kılavuzu 1.1 EK 20.04.2015 494
       
2015 - 36 * Elektronik defter hakkında uyarılar ve kılavuzlar. 14.04.2015 447
       
2015 - 35 * Bazı yatırım malları ve ara malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra (0) indirildi. 13.04.2015 348
       
2015 - 35 * Bazı yatırım malları ve ara malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra (0) indirildi. EK: KARARNAME 13.04.2015 339
       
2015 - 34 * Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinde gelir vergisi istisnası uygulaması. 09.04.2015 348
       
2015 - 33 * 6637 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapıldı. 07.04.2015 347
       
2015 - 32 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine kurumlar vergisi teşviki sağlandı. 07.04.2015 378
       
2015 - 31 * Elektronik bilet ile ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. 06.04.2015 342
       
2015 - 30 * E.Fatura ve E.Defter tebliğlerinde bazı değişiklikler yapıldı. 06.04.2015 779
       
2015 - 29 * 6183 sayılı Kanundaki kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili bazı hükümler Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. 06.04.2015 519
       
2015 - 28 * SGK prim ödeme süresini 7 Nisan 2015 günü sonuna kadar uzattı. * Ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortalılığı ile ilgili düzenlemeler yapan tebliğ yayımlandı. (1 Nisan 2015 ten geçerlidir) * MASAK bazı kurumlara e.tebligata geçme zorunluluğu getirdi. 01.04.2015 472
       
2015 - 27 * 2014 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı. 31.03.2015 364
       
2015 - 26 * 2014 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. * Şubat ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. * Şubat ayına ait Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı. 23.03.2015 358
       
2015 - 25 * İmalatçılara bazı mallarda ÖTV tevkifatı yapma sorumluluğu getirildi. 12.03.2015 426
       
2015 - 24 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 06.03.2015 355
       
2015 - 23 * Elektronik defter uygulama kılavuzu ve bazı hatırlatmalar 04.03.2015 674
       
2015 - 22 * Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir 03.03.2015 308
       
2015 - 21 * Ocak ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 24.02.2015 370
       
2015 - 20 * Muhtasar beyanname ve KDV beyannamesinde değişiklik yapıldı. 11.02.2015 1340
       
2015 - 19 * Toptan pirinç tesliminde KDV oranı % 1 e indirildi, % 1 oranında KDV ye tabi finansal kiralama konusu bazı makinelerin kapsamı genişletildi. 03.02.2015 1540
       
2015 - 18 * 2014 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 02.02.2015 357
       
2015 - 18 * 2014 Yıl sonu döviz değerleme kurları. EK - TEBLİĞ 02.02.2015 333
       
2015 - 17 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi. 02.02.2015 385
       
2015 - 17 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi.EK- TEBLİĞ 02.02.2015 378
       
2015 - 16 * Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. 29.01.2015 444
       
2015 - 16 * Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. EK- GENELGE 29.01.2015 417
       
2015 - 15 * Mükellef bilgileri bildirimi kaldırıldı. 19.01.2015 434
       
2015 - 14 * E. Fatura hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları.

09.01.2015 433
       
2015 - 13 * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları.

07.01.2015 416
       
2015 - 13 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları.

07.01.2015 410
       
2015 - 13 *Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri.

07.01.2015 414
       
2015 - 12 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun finansal tablolarla ilgili kararı yayımlandı.

06.01.2015 330
       
2015 - 11 E.Arşiv ile ilgili genel tebliğde değişiklik yapıldı. 06.01.2015 345
       
2015 - 10 Kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin VUK Genel Tebliği (Sıra No:431) hakkında açıklamalar yapıldı. (VUK Sirküleri/70) 06.01.2015 334
       
2015 - 9 2015 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 05.01.2015 348
       
2015 - 8 Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.541,37 TL). 05.01.2015 314
       
2015 - 7 2014 yıl sonu (31.12.2014) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 05.01.2015 357
       
2015 - 6 2014 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2014) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 05.01.2015 334
       
2015 - 5 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 05.01.2015 344
       
2015 - 5 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları - EK TEBLİĞ 05.01.2015 328
       
2015 - 4 2015 Yılına ilişkin Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 2015 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı, - değerli kağıt bedelleri, - indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. 05.01.2015 333
       
2015 - 3 2015 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.Fatura ve amortisman hadleri (880 TL) 05.01.2015 353
       
2015 - 2 2015 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi. 05.01.2015 336
       
2015 - 1 ÖTV ve Tütün Fonu hakkında Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı. 02.01.2015 321
       
2014 - 78 Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değişti. (%10,5) 15.12.2014 333
       
2014 - 77 6552 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 12.12.2014 335
       
2014 - 76 E.Fatura hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ÖNEMLİ uyarısı. 04.12.2014 330
       
2014 - 75 Bazı mükelleflere ilave yükümlülükler getiren 431 No’lu VUK Genel Tebliği 1.1.2015 te yürürlüğe giriyor. 02.12.2014 330
       
2014 - 74 Elektronik defter uygulaması hatırlatması. 02.12.2014 334
       
2014 - 73 6552 sayılı Kanunla ilgili (torba kanun) süre uzatıldı. 01.12.2014 325
       
2014 - 72 Vergi borçlarının 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılması için başvuru süresi sona eriyor. 28.11.2014 331
       
2014 - 71 Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) almasına ilişkin duyuru. 25.11.2014 324
       
2014 - 70 Anonim şirket yönetim kurulu üyesi ortakların ve limited şirket ortaklarının bildirimleriyle ilgili olarak Torba Kanunda yer alan düzenleme. 25.11.2014 332
       
2014 - 69 2014 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 10,11) açıklandı. 17.11.2014 319
       
2014 - 68 * Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6552 sayılı Kanunla ilgili rehberler yayımlandı.
* 5838 sayılı Kanunun araçların hurdaya çıkarılması ve trafik sicil kayıtlarının silinmesiyle ilgili Geçici 2. Maddesi hakkında rehber yayımlandı.
* Vadeli ithalatta KKDF kesintisi hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
* Aerosol üretiminde kullanılan LPG’nin ÖTV’si hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
20.10.2014 332
       
2014 - 67 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. 20.10.2014 340
       
2014 - 66 Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV den istisna işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlar. 16.10.2014 357
       
2014 - 65 GİB-Portal yöntemi kullananlarda e.faturaların saklanması hakkında uyarı yapıldı. 15.10.2014 337
       
2014 - 64 2014 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.9.2014) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 08.10.2014 344
       
2014 - 63 2014 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 08.10.2014 327
       
2014 - 62 Ağustos ayına ait Ba Bs Formlarının verilme süresi uzatıldı. 01.10.2014 345
       
2014 - 61 Araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanlara kolaylık sağlayan yasal düzenlemeyle ilgili tebliğ yayımlandı. 29.09.2014 330
       
2014 - 61 * Araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanlara kolaylık sağlayan yasal düzenlemeyle ilgili tebliğ yayımlandı. EK TEBLİĞ 29.09.2014 338
       
2014 - 60 Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin genel tebliğ yayımlandı. 29.09.2014 327
       
2014 - 59 Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapıldı. 23.09.2014 329
       
2014 - 58 * 6552 No’lu Kanun hakkında bilgi notu. 19.09.2014 362
       
2014 - 57 * İşletmede bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi imkanı. 15.09.2014 329
       
2014 - 56 * Kıymetli taşlara ilişkin KDV ve ÖTV düzenlemeleri. * Yabancılara verilen ikamet tezkereleri harçları. 15.09.2014 333
       
2014 - 55 Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması 15.09.2014 349
       
2014 - 54 6552 sayılı yasa (Torba Kanun) yayımlandı. 12.09.2014 341
       
2014 - 53 Yüklenilen KDV listesi formatında değişiklik yapıldı. 09.09.2014 716
       
2014 - 52 E.Fatura gönderildikten sonra zarf durumu takibi yapılması gerekliliği hakkında. 03.09.2014 327
       
2014 - 52 E.Fatura gönderildikten sonra zarf durumu takibi yapılması gerekliliği hakkında. Ek-1 03.09.2014 416
       
2014 - 51 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun finansal tablolarla ilgili kararı yayımlandı. 01.09.2014 353
       
2014 - 50 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 28.08.2014 330
       
2014 - 50 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. Ek-1 28.08.2014 329
       
2014 - 49 Sosyal Güvenlik Kurumu duyuruları 27.08.2014 324
       
2014 - 49 Sosyal Güvenlik Kurumu duyuruları Ek-1 27.08.2014 434
       
2014 - 49 Sosyal Güvenlik Kurumu duyuruları Ek-2 27.08.2014 318
       
2014 - 48 KDV İade Tablo ve Listelerinin internetten gönderilmesine ilişkin duyuru 11.08.2014 333
       
2014 - 47 Vergi Usul Kanunu'ndaki Değişiklikler ile ilgili Tebliğler Yayımlandı 07.08.2014 333
       
2014 - 46 Haziran ayına ait BA BS Formlarının verilme süreleri uzatıldı. 31.07.2014 324
       
2014 - 45 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) yayımlandı. 15.07.2014 342
       
2014 - 44 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle anılan borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları 14.07.2014 474
       
2014 - 43 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2013/1 sayılı Kararı uyarınca 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretler 14.07.2014 340
       
2014 - 42 2014 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.6.2014) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları 14.07.2014 428
       
2014 - 41 Kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin vergi usül kanunu genel tebliğinin yürürlük süresi ertelendi. 30.06.2014 331
       
2014 - 40 KDV Beyannamesi Güncellemesi ile KDV Beyannamesine İlave Edilen Satırlar 18.06.2014 723
       
2014 - 39 KDV Genel uygulama tebliği hakkında gelir idaresi başkanlığı sirküleri 10.06.2014 343
       
2014 - 38 Mevcut KDV Genel Tebliğleri kaldırılarak, KDV ile ilgili tüm düzenleme ve açıklamalar yeni yayımlanan KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinde toplandı. 30.05.2014 574
       
2014 - 37 Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği ile dahilde işleme belgesi kapsamındaki işlemlere yönelik yeni düzenlemeler. 28.05.2014 1162
       
2014 - 36 2014 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 29.04.2014 440
       
2014 - 35 İşyeri tehlike sınıfları listesi yeniden belirlendi. 29.04.2014 425
       
2014 - 34 2014 Yılı 1.geçici vergi dönem sonu (31.03.2014) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 29.04.2014 444
       
2014 - 33 2013 Yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 25.04.2014 451
       
2014 - 32 Bazı mallara ilişkin ÖTV nin tevkifata tabi tutulması zorunluluğu getirildi. 21.04.2014 438
       
2014 - 31 ÖTV ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerleri yayımlandı. 14.04.2014 496
       
2014 - 30
- 1990 ve daha eski model araçların 5838 sayılı Kanun kapsamında il özel idarelerine teslimi hakkında açıklamalar yapıldı.
- Hidrolik kaynaklı elektrik üretenlerin ödeyecekleri harçlar hakkında sirküler yayımlandı.
08.04.2014 338
       
2014 - 29 E.Defter başvurusu ve kılavuzları. 07.04.2014 486
       
2014 - 28
- Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleriyle ilgili değişiklik yapıldı.
- Finansman şirketleri BSMV kapsamındaki işlemlerinde fatura yerine dekont düzenleyecekler.
- Anlaşmalı matbaaların bilgi formu gönderme süresinde değişiklik yapıldı.
04.04.2014 347
       
2014 - 27 E.Fatura hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uyarıları. 01.04.2014 327
       
2014 - 26 2013 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 25.03.2014 335
       
2014 - 25 Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi yükümlülükleri hakkında hatırlatma. 19.03.2014 336
       
2014 - 24 ÖTV Genel Tebliğleri yayımlandı. 18.03.2014 338
       
2014 - 23 Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi. 14.03.2014 340
       
2014 - 22 Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre denetimi. 10.03.2014 337
       
2014 - 21 Bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapıldı. 06.03.2014 344
       
2014 - 20 Şahıs sigorta primlerinin ve bireysel emeklilik katkı paylarının vergi matrahına etkisi ile ilgili hatırlatmalar. 05.03.2014 375
       
2014 - 19 E.Fatura zorunluluğu 1 Nisan 2014 te başlıyor. 05.03.2014 339
       
2014 - 18 Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir. 03.03.2014 400
       
2014 - 17 Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yeni vergi teşvikleri. 6518 Sayılı kanunla yapılan diğer bazı vergi düzenlemeleri. 21.02.2014 345
       
2014 - 16 Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki bazı maktu vergi ve harç tarifeleri geçmişe dönük belirlendi. 21.02.2014 323
       
2014 - 15 Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 21.02.2014 349
       
2014 - 14 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 12.02.2014 336
       
2014 - 13 K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. 27.01.2014 349
       
2014 - 12 2013 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 23.01.2014 332
       
2014 - 11 Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.438,22 TL). 06.01.2014 326
       
2014 - 10 2013 yıl sonu (31.12.2013) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 03.01.2014 337
       
2014 - 9 2014 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 03.01.2014 329
       
2014 - 8 2013 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2013) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.01.2014 332
       
2014 - 7 2014 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (800 TL) değişmedi. 03.01.2014 337
       
2014 - 6
2014 yılında uygulanacak;
-  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları,
-  Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları,
-  Çevre Temizlik Vergisi Tutarları,
-  Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Maktu Olarak Alınan Ö.İ.V. Tutarı,
-  Değerli Kağıt Bedelleri,
-  İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak Kdv Tutarı Belirlendi.
 
03.01.2014 335
       
2014 - 5 2014 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi. 03.01.2014 334
       
2014 - 4 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 02.01.2014 345
       
2014 - 3 Limited şirket karar defterleri hakkında hatırlatma. 02.01.2014 505