2019 - 113 * Elektronik defter genel tebliğinde değişiklikler yapıldı. 21.10.2019 3
       
2019 - 112 * Elektronik belge (fatura ve diğer belgeler) kapsamı genişletildi. 21.10.2019 3
       
2019 - 111 * Döviz kredisi kullanımına getirilen sınırlamayla ilgili genelgede değişiklik yapıldı. 15.10.2019 0
       
2019 - 110 * Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin sirküler yayımlandı. 15.10.2019 1
       
2019 - 109 * 2018 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin endekslenmesi. (2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle) 15.10.2019 2
       
2019 - 108 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 15.10.2019 2
       
2019 - 107 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 11 Ekim 2019 dan geçerli olmak üzere değişti. ( % 18,25) 11.10.2019 0
       
2019 - 106 * Yoklama hakkında Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi. 11.10.2019 0
       
2019 - 105 * Ba-Bs Formu bildirim yükümlülüğüne yönelik ceza işlemleri hakkında duyuru. 10.10.2019 1
       
2019 - 104 * İnteraktif Vergi Dairesinde “Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme” sayfası mükelleflerin hizmetine açılmıştır. 09.10.2019 1
       
2019 - 103 * Birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin vergilendirilmesi 03.10.2019 13
       
2019 - 102 * 2019 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2019) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.10.2019 14
       
2019 - 101 * Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı % 8 e indirildi. 03.10.2019 11
       
2019 - 100 * Gecikme zammı oranı düşürüldü. (Aylık % 2) 03.10.2019 7
       
2019 - 99 * İstanbul ili için KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 27.09.2019 12
       
2019 - 98 * Polipropilen üretiminde kullanılan propan teslimlerinde ÖTV oranı sıfıra indirildi. 17.09.2019 23
       
2019 - 97 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e kayıt zorunluluğu süresi uzatıldı. 09.09.2019 24
       
2019 - 96 * İhracat bedellerinin en geç 180 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin süresi uzatıldı. 02.09.2019 25
       
2019 - 95 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’ e kayıt zorunluluğu. 02.09.2019 21
       
2019 - 94 * 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yayımlandı. 29.08.2019 26
       
2019 - 93 * Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. 19.08.2019 37
       
2019 - 92 * Taşıtlarla ilgili ÖTV uygulama genel tebliğinde değişiklikler yapıldı. 15.08.2019 32
       
2019 - 91 * Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapıldı. 09.08.2019 50
       
2019 - 90 * Yeni varlık barışı ile ilgili genel tebliğ yayımlandı. 02.08.2019 38
       
2019 - 89 * Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi 2020 yılına kadar ertelendi. 29.07.2019 33
       
2019 - 88 * Varlık barışı, kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, yurtdışına çıkış harcı ve diğer bazı düzenlemeler içeren 7186 sayılı Kanun yayımlandı. 22.07.2019 54
       
2019 - 87 * Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı 1.500 TL na çıkarıldı. 19.07.2019 44
       
2019 - 86 * Turizm Payı ödemesini içeren 7183 sayılı Kanun yayımlandı. 19.07.2019 46
       
2019 - 85 * Kurum geçici vergi beyannamesinde değişiklik. 18.07.2019 47
       
2019 - 84 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (6.379,86 TL). 05.07.2019 46
       
2019 - 83 * 2018 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin endekslenmesi. (2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle) 05.07.2019 43
       
2019 - 82 * İmar barışı kapsamında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı. 02.07.2019 49
       
2019 - 81 * 2019 Yılı 2.geçici vergi dönem sonu (30.06.2019) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.07.2019 65
       
2019 - 80 * Gecikme zammı oranı arttırıldı. (Aylık % 2,5) 01.07.2019 102
       
2019 - 79 * 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden yasak geçişlerle ilgili kesilmiş cezaların kaldırılması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 18.06.2019 75
       
2019 - 78 * İhracatçılara ve sanayicilere yapılan döviz satışlarında BSMV alınmayacaktır. 17.06.2019 58
       
2019 - 77 * Eski araçların hurdaya çıkarılarak yenisinin alımında uygulanacak ÖTV indirimi tutarları belirlendi. 17.06.2019 59
       
2019 - 76 * Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapan 7176 sayılı Kanun yayımlanmıştır. 12.06.2019 55
       
2019 - 75 * Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 12.06.2019 65
       
2019 - 74 *Gerçek kişilerin anonim şirket ortaklık paylarını devretmesinden doğan kazançların vergilendirilmesi. 22.05.2019 57
       
2019 - 73 * KDV ile ilgili bazı hatırlatmalar. 17.05.2019 81
       
2019 - 72 * Döviz satışlarında BSMV oranı binde 1 olarak belirlendi. 15.05.2019 59
       
2019 - 71 * Defter raporu beratı gönderilmesi zorunluluğunun hatırlatılması. 06.05.2019 79
       
2019 - 70 * 2019 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2019) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.05.2019 83
       
2019 - 69 * Bazı KDV ve ÖTV oran ile tutar değişiklikleri. 02.05.2019 82
       
2019 - 68 * T.L. Mevduat faizlerine ilişkin tevkifat oranları değiştirildi. 02.05.2019 71
       
2019 - 67 * E. defter imzalama ve berat yükleme süresi uzatıldı. 30.04.2019 78
       
2019 - 66 * Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır. 15.04.2019 77
       
2019 - 65 * 2018 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin endekslenmesi. (2019 yılı Mart ayı sonu itibariyle) 08.04.2019 181
       
2019 - 64 * Plastik poşetlerle ilgili geri kazanım katılım paylarının beyanıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 04.04.2019 116
       
2019 - 63 *Muhtasar, Damga Vergisi, KDV, Geçici Vergi, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri sürekli olacak şekilde uzatıldı. 29.03.2019 95
       
2019 - 62 * S.G.K. Genelgeleri. 29.03.2019 110
       
2019 - 61 * İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar binek oto alışındaki KDV yi indirebilecektir. 28.03.2019 88
       
2019 - 60 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 26.03.2019 93
       
2019 - 59 *İkinci el binek oto alıp satanlarda KDV oranı değişikliği. 25.03.2019 95
       
2019 - 58 *Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 25.03.2019 91
       
2019 - 57 * Ücretlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi. 22.03.2019 92
       
2019 - 56 * Yasal süresi dışında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin e.bildirge üzerinden gönderilmesine ilişkin açıklama. 21.03.2019 79
       
2019 - 55 * Yurtdışında ihraç edilen tahvillerin ve kira sertifikalarının faizlerinden yapılacak kesinti oranları değiştirildi. * Döviz mevduat hesapları faizlerinden yapılacak kesinti oranı değiştirildi. * Bankaların bazı işlemlerine yönelik BSMV oranı değişikliği yapıldı. 21.03.2019 88
       
2019 - 54 * Tapu harcı, KDV, ÖTV ile ilgili geçici vergi oranı indirimlerinin süresi uzatıldı. 21.03.2019 85
       
2019 - 53 * Sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin önemli duyuru. 20.03.2019 92
       
2019 - 52 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetimi. 19.03.2019 100
       
2019 - 51 * 7161 ve 7162 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemeler hakkında 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 15.03.2019 133
       
2019 - 50 * Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan % 5 vergi indirimi hakkındaki genel tebliğde değişiklik yapıldı. 15.03.2019 95
       
2019 - 49 * İnteraktif Vergi Dairesinden, vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi müessesesine (%5) ilişkin durumun sorgulanması imkanı. 13.03.2019 97
       
2019 - 48 * Temel faturaların ( e.fatura) sistem üzerinden iptal edilmesi imkanı. 06.03.2019 107
       
2019 - 47 * Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi broşürü yayınlandı. 05.03.2019 107
       
2019 - 46 * İhracat bedellerinin belli sürede yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğu düzenlemesinin süresi uzatıldı. 04.03.2019 119
       
2019 - 45 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2019 93
       
2019 - 44 * Sözleşmelerin T.L. olarak belirlenmesi zorunluluğu hakkındaki düzenleme ile ilgili sıkça sorulan sorular. 28.02.2019 93
       
2019 - 43 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 28.02.2019 107
       
2019 - 42 *Beyanname verme süre uzatımları. 25.02.2019 106
       
2019 - 41 * 7166 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda düzenlemeler yapıldı. 22.02.2019 116
       
2019 - 40 * Eski nesil ÖKC satış raporları bildirimleri hatırlatması. 22.02.2019 94
       
2019 - 39 * KDV iade tutarının yarısının 10 işgünü içinde verilmesine imkan sağlayan düzenleme yapıldı. 21.02.2019 95
       
2019 - 38 * İnteraktif vergi dairesinden verilen yeni hizmetler. 20.02.2019 136
       
2019 - 37 * İnternetten verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak gelir ve kurumlar vergisi kesintisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 19.02.2019 96
       
2019 - 36 * KDV iadeleri talep süreleri hakkındaki yeni düzenlemeler. 19.02.2019 253
       
2019 - 35 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 23 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 18.02.2019 102
       
2019 - 34 * Vergi idaresi konkordato safhasındaki alacakların durumu hakkında görüş açıkladı. 15.02.2019 97
       
2019 - 33 * Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 13.02.2019 98
       
2019 - 32 * Gelir/Kurumlar vergisi iade taleplerinin “iadem nerede?” ekranlarından takip edilebilmesine ilişkin duyuru. 13.02.2019 91
       
2019 - 31 * Vergi idaresi konkordato safhasındaki alacakların durumu hakkında görüş açıklama hazırlığında. 13.02.2019 112
       
2019 - 30 * Ulusal E.Tebligat sistemi hakkında MERSİS duyurusu. 07.02.2019 103
       
2019 - 29 * Hasılat esaslı KDV sistemine dahil olan mükelleflerle ilgili Karar yayımlandı. 07.02.2019 165
       
2019 - 28 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 07.02.2019 116
       
2019 - 27 * Plastik poşet geri kazanım paylarının beyanına yönelik bilgilendirmeler. 06.02.2019 110
       
2019 - 26 * Kamu kurumlarına e.fatura düzenlenebilmesi imkanı. 05.02.2019 115
       
2019 - 25 * KDV Beyannamesinde bu döneme ait indirilecek KDV satırında değişiklik yapıldı. * İnternet üzerinden reklam hizmeti alımlarında getirilen gelir/kurumlar vergisi kesintisine yönelik olarak muhtasar beyannamede değişiklik yapıldı. * (I) sayılı liste ile ilgili ÖTV beyannamesinde değişiklik yapıldı. 04.02.2019 132
       
2019 - 24 * 2018 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 04.02.2019 85
       
2019 - 23 * 7162 No’lu Kanunla vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. 31.01.2019 154
       
2019 - 22 * E.Tebligat sistemi hakkında P.T.T. duyurusu. 18.01.2019 114
       
2019 - 21 * 7161 sayılı Kanun değişiklikleri. 18.01.2019 104
       
2019 - 20 * E.Beyanname değişiklikleri. 14.01.2019 110
       
2019 - 19 * Karşılıksız çeklerde bankaların sorumlu oldukları tutarın üst sınırı 2.030 TL olarak değiştirildi. 14.01.2019 220
       
2019 - 18 * Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar YENİDEN belirlendi. 14.01.2019 98
       
2019 - 17 * Nakdi sermaye artışlarında indirim hesaplamasında dikkate alınacak faiz oranı. 11.01.2019 1129
       
2019 - 16 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 10.01.2019 111
       
2019 - 15 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (6.017,60 TL). 08.01.2019 110
       
2019 - 14 * Arabuluculuk yoluyla yapılan ödemelerin gider kaydı. 08.01.2019 163
       
2019 - 13 * Vergi ve diğer bazı kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanunla ilgili 5 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 07.01.2019 88
       
2019 - 12 * Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 07.01.2019 122
       
2019 - 11 * 2017 den devreden; yatırım indiriminin, indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının, ar-ge ve tasarım indiriminin 2018 yıl sonu itibariyle endekslenmesi. 07.01.2019 1295
       
2019 - 10 * 2018 yılı mevzuat değişiklikleri özeti. 07.01.2019 276
       
2019 - 9 * 2018 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 04.01.2019 302
       
2019 - 8 * İndirimli oranlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinde talep edilemeyecek tutar. * Mobil telefon aboneliği ilk tesisinde ödenecek özel iletişim vergisi. * 2019 yılında ödenecek emlak vergisi tutarlarının hesaplanması. 04.01.2019 103
       
2019 - 7 * 2019 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - değerli kağıt bedelleri, belirlendi. 04.01.2019 105
       
2019 - 6 * 2019 Yılında uygulanacak harç tutarları. 04.01.2019 103
       
2019 - 5 * 2019 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 04.01.2019 94
       
2019 - 4 * 2019 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.200 TL) 02.01.2019 103
       
2019 - 3 * Gelir vergisinde 2019 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı. 02.01.2019 96
       
2019 - 2 * İptal edilen Vergi, Resim, Harç İstisna Belgeleri ile ilgili düzenleme yapıldı. * Bazı köprülerden yasak geçiş nedeniyle uygulanan cezalar silinecektir. 02.01.2019 111
       
2019 - 1 * İmar barışında süre uzadı. * Tapu harcı, KDV, ÖTV ile ilgili geçici vergi oranı indirimlerinin süresi uzatıldı. 02.01.2019 133
       
2018 - 167 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 7143 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir hak tanındı, taksit ödeme süresi uzatıldı. * İmar barışı ile ilgili düzenleme. 28.12.2018 207
       
2018 - 166 * Ocak ayı beyannamesinden başlamak üzere KDV beyannamesinde önemli bir değişiklik yapılıyor. * ÖTV-1 beyannamesi değişikliği. 28.12.2018 218
       
2018 - 165 * 2019 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları,asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 27.12.2018 112
       
2018 - 164 * Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar ve diğer bazı cihazlar için 2019 yılında geçerli olmak üzere bir defaya mahsus ücret alınması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 27.12.2018 108
       
2018 - 163 * İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almak için yapılan ödemenin amortismana tabi tutulacağı yönünde vergi idaresi görüşü. 27.12.2018 262
       
2018 - 162 * ÖKC, E.Arşiv ve E.Defter Beratları ile ilgili olarak 2019 Yılında başlayacak bazı yeni yükümlülükler hakkında hatırlatmalar. 26.12.2018 268
       
2018 - 161 * İnternetten verilen reklam hizmetleri üzerinden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi (tevkifatı) yapılacaktır. 20.12.2018 206
       
2018 - 160 * KDV oran değişiklikleri. 19.12.2018 114
       
2018 - 159 * Çevre Kanunu ile getirilen bazı yükümlülükler. 12.12.2018 125
       
2018 - 158 * Mali mührün süresinin dolması, arızalanması, çalınması, kaybolması hakkında duyuru yayımlandı. 11.12.2018 137
       
2018 - 157 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, çalışan sayısı 5 – 9 arasında olan işverenlerde 1 Ocak 2019 da başlıyor. 11.12.2018 113
       
2018 - 156 * Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayımlandı. 10.12.2018 170
       
2018 - 155 * 7143 Sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümlerinden yararlanma süreleri uzatıldı. 03.12.2018 121
       
2018 - 154 * 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle e-fatura ve e-defter , e-arşiv fatura uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler. 30.11.2018 121
       
2018 - 153 * 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 23,73) açıklandı. 30.11.2018 115
       
2018 - 152 * İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine kur farkı. 27.11.2018 1243
       
2018 - 151 * Dövizli sözleşme bedellerinin T.L olarak yeniden belirlenmesi halinde damga vergisi uygulaması hakkında GİB sirküleri yayımlandı. 22.11.2018 124
       
2018 - 150 * Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 21.11.2018 113
       
2018 - 149 * Uyumlu işverenlere SGK borçlarını uygun koşullarda taksitlendirme imkanı. 21.11.2018 126
       
2018 - 148 * Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarındaki sözleşmelerin T.L. olarak yapılması zorunluluğu hakkında Karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapıldı. 16.11.2018 105
       
2018 - 147 * İnteraktif Vergi Dairesi hizmetleri hakkında duyuru. 13.11.2018 113
       
2018 - 146 * Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda verilebilecektir. * Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair Karar yayımlandı. 13.11.2018 118
       
2018 - 145 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğde değişiklik yapıldı.. 09.11.2018 137
       
2018 - 144 * İhracatçılara hususi (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapıldı. 08.11.2018 111
       
2018 - 143 * E-Arşiv raporlarıyla ilgili duyuru. 08.11.2018 129
       
2018 - 142 * İhracat bedellerinin belli sürede yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğuna yönelik düzenlemeye ilişkin Genelge yayımlandı. 07.11.2018 160
       
2018 - 141 * Elektronik defter beratları hakkında duyuru. 07.11.2018 125
       
2018 - 140 * KDV, Tapu Harcı ve ÖTV indirimleri. 01.11.2018 322
       
2018 - 139 * ÖKC ile yapılan satışlarla ilgili Z raporu bilgilerinin GİB’e bildirilme zorunluluğuna geçiş süresi ertelendi. 31.10.2018 111
       
2018 - 138 * İmar barışında başvuru süresi uzatıldı. 31.10.2018 107
       
2018 - 137 * Mal ve hizmet satışında ödemeye bağlı kur farklarının KDV karşısındaki durumu. 30.10.2018 743
       
2018 - 136 * Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi. (1 Temmuz 2019) 30.10.2018 111
       
2018 - 135 * Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerin bedelinin TL olarak belirlenmesiyle ilgili“Sıkça Sorulan Sorular” da değişiklik yapıldı. 16.10.2018 149
       
2018 - 134 * Dövizli sözleşme bedellerinin T.L olarak yeniden belirlenmesi halinde damga vergisi. 15.10.2018 179
       
2018 - 133 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 15.10.2018 149
       
2018 - 132 * Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında basın duyurusu. 15.10.2018 126
       
2018 - 131 * Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle) 08.10.2018 271
       
2018 - 130 * Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarındaki sözleşmelerin T.L. olarak belirlenmesi zorunluluğu hakkında Karara ilişkin tebliğ yayımlandı. 08.10.2018 201
       
2018 - 129 *2018 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 04.10.2018 141
       
2018 - 128 * 2018 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2018 139
       
2018 - 127 * 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödeme süresi uzatıldı. 02.10.2018 128
       
2018 - 126 ÖKC ile yapılan satışlarla ilgili Z raporu bilgilerinin GİB’e bildirilme zorunluluğu. 01.10.2018 120
       
2018 - 125 * Binek otomobillerin ÖTV matrah aralıkları genişletildi. 25.09.2018 124
       
2018 - 124 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmaların bildirim ve bağımsız denetimleriyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. 19.09.2018 150
       
2018 - 123 *İçindekiler: KGMDSK’ nın Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamına ilişkin kararı yayımlandı. 19.09.2018 134
       
2018 - 122 * Türkiye’deki yerleşik kişilerin kendi aralarındaki her türlü mal, hizmet alım satımı ve kiralama işlem bedellerinin TL üzerinden belirlenmesi Kararıyla ilgili Bakanlık duyurusu. 18.09.2018 122
       
2018 - 121 * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Siciline kaydolma tarihleri belirlendi 18.09.2018 319
       
2018 - 120 * Türk Ticaret Kanunu 376. Madde kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma hallerinde uyulacak usul ve esaslar düzenlendi. 17.09.2018 234
       
2018 - 119 * Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki mal, hizmet alım satımı ve kiralama işlemlerinde düzenledikleri sözleşmelerde bedelin Türk lirası olarak belirlenme zorunluluğu getirildi. 13.09.2018 168
       
2018 - 118 * Matrah artırımı yapanların artırılan tutarla ilgili vergiyi zamanında ödemelerinin önemi. 06.09.2018 126
       
2018 - 117 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı. 06.09.2018 125
       
2018 - 116 * Tecil faizi oranı arttırıldı. (Yıllık % 22) 06.09.2018 136
       
2018 - 115 * Gecikme zammı oranı arttırıldı. (Aylık % 2) 05.09.2018 125
       
2018 - 114 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olup olmadığının kontrolü 04.09.2018 123
       
2018 - 113 * Geçici olarak yapılan düzenleme ile ihracat bedellerinin belli sürede yurda getirilerek bankalara satılması zorunluluğu getirildi. 04.09.2018 136
       
2018 - 112 * Kar payı avansı dağıtımı tebliğinde değişiklik yapıldı. 04.09.2018 123
       
2018 - 111 * Bazı yurtdışı kazançları için 7143 No’lu Kanunla getirilen avantajdan yararlanma süresi uzatıldı. * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapıldı. 04.09.2018 164
       
2018 - 110 * Mevduat faizi tevkifat oranlarında geçici süreyle uygulanmak üzere değişiklik yapıldı: 31.08.2018 144
       
2018 - 109 * Muhtasar, KDV, Damga Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı. 27.08.2018 142
       
2018 - 108 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’te değişiklikler yapıldı. 27.08.2018 141
       
2018 - 107 * 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yayımlandı. 27.08.2018 131
       
2018 - 106 * Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 15.08.2018 169
       
2018 - 105 * E.Arşiv faturası düzenleyenlerle ilgili önemli duyuru. 07.08.2018 146
       
2018 - 104 * Kurumların, iştiraklerinden karın sermayeye ilavesi sonucu bedelsiz aldıkları hisselerin durumuyla ilgili önemli vergisel gelişme. 06.08.2018 149
       
2018 - 103 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili 7143 sayılı Kanunla ilgili süre uzatımı. 31.07.2018 135
       
2018 - 102 * KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.07.2018 138
       
2018 - 101 * E.Beyanname hakkında G.İ.B. Duyuruları. 19.07.2018 168
       
2018 - 100 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) yayımlandı. 10.07.2018 171
       
2018 - 99 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 09.07.2018 174
       
2018 - 98 * Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) yayımlandı. 09.07.2018 138
       
2018 - 97 * İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan yenilikler. 06.07.2018 135
       
2018 - 96 * Taşınmazlara bir defaya mahsus getirilen yeniden değerleme imkanı hakkında genel tebliğ yayımlandı. 06.07.2018 150
       
2018 - 95 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.434,42 TL) 05.07.2018 147
       
2018 - 94 * 2018 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 03.07.2018 142
       
2018 - 93 * 2018 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.07.2018 136
       
2018 - 92 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 29 Haziran 2018 den geçerli olmak üzere değişti. ( % 19,50) 29.06.2018 225
       
2018 - 91 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi uygulaması, çalışan sayısı 10 – 49 arasında olan işverenlerde 1 Temmuz 2018 de başlıyor. 22.06.2018 151
       
2018 - 90 * Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları. 22.06.2018 211
       
2018 - 89 * KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 19.06.2018 194
       
2018 - 88 * E.Beyanname hakkında GİB Duyuruları. 18.06.2018 370
       
2018 - 87 * Yatırım teşvik belgesi müracaatı, revizesi ve kapatması işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecektir. 13.06.2018 454
       
2018 - 86 * İşten ayrılan çalışanlara yapılan tazminat ödemelerinin vergilendirilmesi. 13.06.2018 456
       
2018 - 85 * 7103 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğ, 7143 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğ, MTV Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 11.06.2018 169
       
2018 - 84 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 05.06.2018 225
       
2018 - 83 * Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki 7143 Sayılı Kanuna ilişkin İç Genelge, Duyuru ve Rehber ve Broşürler. 05.06.2018 214
       
2018 - 82 * SGK işyeri bildirgelerinin 1 Hazirandan itibaren elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. 05.06.2018 152
       
2018 - 81 * Yabancı sermayeli şirketlerin bildirimleriyle ilgili yönetmelik değişikliği yapıldı. 01.06.2018 196
       
2018 - 80 * Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi. 29.05.2018 166
       
2018 - 79 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler ve kriterler yeniden belirlendi. 29.05.2018 168
       
2018 - 78 * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (494,495,496,497,498) yayımlandı. 29.05.2018 201
       
2018 - 77 * Kasa fazlası, ortaklardan alacaklar, emtia ve bazı maddi duran varlıkların düzeltilmesi imkanı. 28.05.2018 1844
       
2018 - 76 * Gümrük alacaklarının 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 28.05.2018 177
       
2018 - 75 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı. 28.05.2018 136
       
2018 - 74 * 7143 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri. 25.05.2018 856
       
2018 - 73 * E.defter oluşturma, imzalama ve berat yükleme süresi uzatıldı. 25.05.2018 151
       
2018 - 72 * Taşınmazlara bir defaya mahsus yeniden değerleme imkanı getirildi. 25.05.2018 291
       
2018 - 71 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 25.05.2018 163
       
2018 - 70 * Nisan ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 22.05.2018 180
       
2018 - 69 * 2018/11750 sayılı Karar ile vergisel konularda yapılan bazı düzenlemeler. 18.05.2018 214
       
2018 - 68 * Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlandı. 18.05.2018 170
       
2018 - 67 * Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. 16.05.2018 235
       
2018 - 66 * Taşıtlarla ilgili ÖTV tebliğinde değişiklik yapıldı. 14.05.2018 212
       
2018 - 65 * Sosyal Güvenlik Kurumu potansiyel teşvik sorgulama ekranı işleme alındı. 14.05.2018 187
       
2018 - 64 * Ocak- Mart 2018 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 11.05.2018 179
       
2018 - 63 * Vergi levhasının internetten alınması unutulmamalıdır. 08.05.2018 166
       
2018 - 62 * KDV, Tapu Harcı, ÖTV, amortismanlar, kreş desteği ücret istisnası hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 07.05.2018 222
       
2018 - 61 * Merkez Bankasının sermaye hareketleri genelgesi. (Döviz cinsinden kredi kullanımlarını da içeriyor) 04.05.2018 288
       
2018 - 60 * 2018 yılına ilişkin bazı hatırlatmalar. 02.05.2018 167
       
2018 - 59 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı gündemde. 02.05.2018 153
       
2018 - 58 * Mart ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.04.2018 191
       
2018 - 57 * Kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi ile e.defter imzalama ve berat yükleme süresi uzatıldı. 20.04.2018 221
       
2018 - 56 * İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasında gümrük çıkış beyannamesine navlun ve sigortanın yazılması hakkında iptal duyurusu. 19.04.2018 192
       
2018 - 55 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı. 09.04.2018 199
       
2018 - 54 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmaların bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu başladı. 09.04.2018 171
       
2018 - 53 * KDV Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. 06.04.2018 327
       
2018 - 52 * 2018 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 05.04.2018 182
       
2018 - 51 * 2018 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2018) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 05.04.2018 178
       
2018 - 50 * Özel Tüketim Vergisi iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında sirküler yayınlandı. 04.04.2018 181
       
2018 - 49 * E.Beyanname güncellemeleri duyurusu. * İhracat işlemlerinde e-faturada beyannameye navlun ve sigortanın yazılması hakkında duyuru. 04.04.2018 172
       
2018 - 48 * Kurumlar vergisi mükelleflerinde vergiye uyumlu mükellef indirimi uygulaması. 02.04.2018 261
       
2018 - 47 * 7103 No’lu Kanunla yapılan diğer bazı değişiklikler. 29.03.2018 253
       
2018 - 46 * Serbest meslek erbabınca Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Şubat ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldı. 28.03.2018 185
       
2018 - 45 * ÖTV oran ve tutarlarında değişiklik yapıldı. 28.03.2018 200
       
2018 - 44 * Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve KHK de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı (Kanun No:7103) 28.03.2018 348
       
2018 - 43 * Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının avantajlı teciline ilişkin Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı. 23.03.2018 211
       
2018 - 42 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 23.03.2018 163
       
2018 - 41 * Ticari defterlere ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. 22.03.2018 223
       
2018 - 40 * Şirketlerin kuruluşunda defterlerinin ticaret sicil müdürlüklerine tasdik ettirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 21.03.2018 172
       
2018 - 39 * 7099 No’lu kanunla çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı. 13.03.2018 205
       
2018 - 38 * Kira gelirlerinde götürü gider indirimi yapan mükelleflere bir hatırlatma. 06.03.2018 276
       
2018 - 37 * Gelir vergisi mükelleflerinde vergiye uyumlu mükellef indirimi uygulaması. 05.03.2018 212
       
2018 - 36 * Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın KDV’de değişiklikler öngören kanun tasarısına ilişkin açıklamaları 02.03.2018 202
       
2018 - 35 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2018 187
       
2018 - 34 * KDV Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklik öngören Kanun tasarısı. 28.02.2018 203
       
2018 - 33 * İnteraktif Vergi Dairesi açıldı. 28.02.2018 198
       
2018 - 32 * Vergiye uyumlu mükelleflerin çok zor durum nedeniyle ödeyemedikleri borçlarının tecili. 27.02.2018 220
       
2018 - 31 * Serbest meslek erbabınca Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldı. 23.02.2018 176
       
2018 - 30 * Bağımsız denetime tabi şirketlerin kar dağıtımlarıyla ilgili değerlendirme. 22.02.2018 516
       
2018 - 29 * 15 Milyon ABD Doları ve üstü döviz ile dövize endeksli kredisi bulunan firmalara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 21.02.2018 242
       
2018 - 28 * E.Fatura duyuruları. 21.02.2018 178
       
2018 - 27 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 16.02.2018 182
       
2017 - 26 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı. 15.02.2018 194
       
2018 - 25 * Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 12.02.2018 194
       
2018 - 24 * KDV oranı değişikliği. 05.02.2018 199
       
2018 - 23 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 01.02.2018 204
       
2018 - 22 *E.Defter durum raporları hakkında G.İ.B. duyurusu. 30.01.2018 215
       
2018 - 21 * Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında S.G.K. Genelgesi yayımlandı. 29.01.2018 207
       
2018 - 20 * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e.tebligat uygulamasına 1 Şubatta geçiyor. 26.01.2018 243
       
2018 - 19 * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar ve Tebliğde değişiklik yapıldı. 25.01.2018 304
       
2018 - 18 * 2017 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 25.01.2018 304
       
2018 - 17 * Nakden iade taleplerinde öncelikle mükellefin vergi, SGK ve gümrük borçları mahsup edilecek, kalan kısım iade edilecektir. 24.01.2018 744
       
2018 - 16 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 23.01.2018 200
       
2018 - 15 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler. 15.01.2018 385
       
2017 - 14 * 2018 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - değerli kağıt bedelleri, belirlendi. 09.01.2018 232
       
2018 - 13 * Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için) 05.01.2018 1253
       
2018 - 12 * Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı. 05.01.2018 218
       
2018 - 11 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.001,76 TL). 05.01.2018 184
       
2018 - 10 * 2018 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 05.01.2018 213
       
2018 - 9 * 2017 yıl sonu (31.12.2017) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 04.01.2018 257
       
2018 - 8 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 03.01.2018 218
       
2018 - 7 *ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 03.01.2018 191
       
2018 - 6 * 2017 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.01.2018 216
       
2018 - 5 * KDV Uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı. 03.01.2018 326
       
2018 - 4 *2018 yılında uygulanacak harç tutarları. 02.01.2018 196
       
2018 - 3 * 2018 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 02.01.2018 214
       
2018 - 2 * 2018 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.000 TL) 02.01.2018 437
       
2018 - 1 * Gelir vergisinde 2018 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı 02.01.2018 268
       
2017 - 158 *Emlak vergisi hesaplamasına esas alınacak değerlere ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme hakkında açıklamalar yapıldı. 26.12.2017 193
       
2017 - 157 * 7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 26.12.2017 228
       
2017 - 156 * Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı. 26.12.2017 246
       
2017 - 155 * Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 25.12.2017 246
       
2017 - 154 * Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı. 21.12.2017 210
       
2017 - 153 * 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru. 21.12.2017 193
       
2017 - 152 * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı. 18.12.2017 424
       
2017 - 151 * Sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin genel tebliğ. 14.12.2017 391
       
2017 - 150 * Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması yönünde düzenleme yapıldı. 14.12.2017 488
       
2017 - 149 * Kira gelirlerinin beyanında uygulanacak götürü gider oranı düşürüldü. 14.12.2017 449
       
2017 - 148 *Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi. 12.12.2017 256
       
2017 - 147 *Sigortalıların meslek adı ve kodunun yanlış bildirilmesine ceza uygulanması. 08.12.2017 202
       
2017 - 146 * Ödemesi 2017 yılı Aralık ayına ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ait SGK primleri ile 2017 yılı Kasım ayına Ait SGK primlerinin ödeme süresi. 07.12.2017 210
       
2017 - 145 * Vergi artışı nedeniyle net asgari ücretteki düşüşün telafi edilmesine ilişkin genel tebliğ yayımlandı. 06.12.2017 236
       
2017 - 144 * Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim ve hizmet belgeleri 2018 yılından itibaren tek bir ortak beyanname olarak bildirilecektir. 06.12.2017 242
       
2017 - 143 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 05.12.2017 234
       
2017 - 142 * Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7061) Resmi Gazetede yayımlandı. 05.12.2017 257
       
2017 - 141 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, çalışan sayısı 50 – 99 arasında olan işverenlerde 1 Ocak 2018 de başlıyor. 04.12.2017 213
       
2017 - 140 * 1.OCAK.2018 tarihi itibariyle e-fatura ve e-defter , e-arşiv fatura uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler. 04.12.2017 285
       
2017 - 139 * Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hakkında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 01.12.2017 207
       
2017 - 138 * Bazı vergi kanunları ile diğer çeşitli kanunlarda değişiklik öngören Kanun (Kanun No: 7061) 01.12.2017 239
       
2017 - 137 * Devletler arasında vergi konusunda idari yardımlaşmayı öngören sözleşme Bakanlar Kurulunca onaylandı. 29.11.2017 210
       
2017 - 136 * Ekim ayına ait KDV beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 27.11.2017 211
       
2017 - 135 * İhracat işlemlerinde geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere yönelik duyuru. 13.11.2017 197
       
2017 - 134 * E.Defter ve beratlarının muhafazası hakkında hatırlatma. 09.11.2017 217
       
2017 - 133 * E.BEYANNAME VE ÖKC DUYURULARI 08.11.2017 186
       
2017 - 132 * Elektronik tebligat duyurusu. 03.11.2017 213
       
2017 - 131 * Organize sanayi bölgelerindeki binalara getirilen daimi emlak vergisi muafiyeti hakkında hatırlatma. 02.11.2017 816
       
2017 - 130 * İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyenlerle ilgili duyuru. 01.11.2017 207
       
2017 - 129 * İş Mahkemeleri Kanunu yayımlandı. 26.10.2017 238
       
2017 - 128 * Ertelenen primlerin ödenmesi hakkında S.G.K. duyurusu. 11.10.2017 215
       
2017 - 127 * KDV ve Geçici Vergi Beyannamelerinde değişiklikler yapıldı. 04.10.2017 488
       
2017 - 126 *Sahtecilik ve dolandırıcılık girişimleriyle ilgili duyuru. 04.10.2017 213
       
2017 - 125 * 2017 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 02.10.2017 238
       
2017 - 124 * 2017 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2017 544
       
2017 - 123 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğ yayımlandı. 02.10.2017 264
       
2017 - 122 * Bazı vergi kanunları ile diğer çeşitli kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı. 29.09.2017 220
       
2017 - 121 * Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4) yayımlandı. (Serbest meslek faaliyetleri hakkındadır) 27.09.2017 250
       
2017 - 120 * Altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ile altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlarda tevkifat oranı sıfır olarak belirlendi. 27.09.2017 230
       
2017 - 119 * Belirlenmiş alıcıların yapım işleri ile bunlarla birlikte ifa edilen bazı teknik hizmetleri alışlarında uygulamaları gereken KDV tevkifat oranı değiştirildi. 27.09.2017 242
       
2017 - 118 * Serbest bölgelerde T.L. ile yapılacak ödemeler hakkında Karar yayımlandı. 20.09.2017 224
       
2017 - 117 * KDV Beyannamelerinde belge sayısının gösterilmesi ile ilgili değişikliğin uygulanması ertelendi. 20.09.2017 260
       
2017 - 116 * Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Sirküler yayımlandı. 13.09.2017 230
       
2017 - 115 * Kurumların, iştiraklerinin karlarını sermayeye eklemesi sonucu bedelsiz aldıkları hisseleri kayıtlara almaları ile ilgili önemli vergisel gelişme. 05.09.2017 234
       
2017 - 114 * KDV Beyannameleri ile getirilen yeni yükümlülük hakkında duyuru. 05.09.2017 227
       
2017 - 113 * SGK primlerinin ödeme süresi uzatıldı. 25.08.2017 296
       
2017 - 112 *E.Defter beratları hakkında. 24.08.2017 228
       
2017 - 111 * Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekimden itibaren e.fatura uygulamasına dahil olacaktır. 23.08.2017 225
       
2017 - 110 * 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 21.08.2017 214
       
2017 - 109 * Bandrol ücretleriyle ilgili kararda değişiklik yapıldı. 08.08.2017 218
       
2017 - 108 * Kıymetli taşların ithalinde KKDF kesintisi oranı % 0 olarak belirlendi. 01.08.2017 246
       
2017 - 107 * L.P.G. de KDV ve ÖTV değişikliği. 28.07.2017 338
       
2017 - 106 * Binalarda Emlak Vergisi muafiyetindeki değişiklik. 27.07.2017 233
       
2017 - 105 * Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:48) yayımlandı. 27.07.2017 221
       
2017 - 104 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. 27.07.2017 241
       
2017 - 103 *Man Adası Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki vergi konularında bilgi değişimi anlaşması onaylandı. 26.07.2017 308
       
2017 - 102 *Yeni bir düzenleme olan “İzaha Davet” müessesesi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 26.07.2017 216
       
2017 - 101 *Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları. 26.07.2017 284
       
2017 - 100 *Emlak vergisine yönelik takdir komisyonu değer tespiti kararlarına dava açma süresi hakkında uyarımız. 25.07.2017 241
       
2017 - 99 * Muhtasar beyanname değişikliği hakkında açıklama. 21.07.2017 228
       
2017 - 98 *2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi m2 birim değer takdirlerine karşı dava açma hakkında hatırlatma. 20.07.2017 599
       
2017 - 97 * 4447 sayılı Kanunun Geçici 17. maddesinde yer alan işveren desteğinden yararlanmada 1 Haziran 2017'den sonra işe alınanlarda yeni uygulama. 19.07.2017 230
       
2017 - 96 *İhracatta e.fatura uygulaması (bedelsiz ihracatlar) hakkında G.İ.B. duyurusu. 14.07.2017 216
       
2017 - 95 * Geçici Vergi Beyannamesinde değişiklik yapıldı. 12.07.2017 867
       
2017 - 94 *Mali tatil hakkında G.İ.B. bilgi notu. 10.07.2017 279
       
2017 - 93 *İhracatta e.fatura uygulamasında karşılaşılan aksaklıklar hakkında G.İ.B. duyuruları. 07.07.2017 222
       
2017 - 92 *2017 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 06.07.2017 243
       
2017 - 91 * 2017 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 06.07.2017 267
       
2017 - 90 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.732,48 TL). 04.07.2017 315
       
2017 - 89 * İhracat işlemlerinde e.fatura uygulaması hakkında G.İ.B. duyuruları yayımlandı. 04.07.2017 239
       
2017 - 88 * Beyanname değişikliği duyuruları. 04.07.2017 440
       
2017 - 87 * 7033 sayılı Kanunlarda çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı. 03.07.2017 422
       
2017 - 86 * İşyeri hekimi iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ile ilgili süre ertelemesi. 03.07.2017 229
       
2017 - 85 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, çalışan sayısı 100 – 249 arasında olan işverenlerde 1 Temmuz 2017 de başlıyor. 29.06.2017 231
       
2017 - 84 * KDV İade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu. 23.06.2017 255
       
2017 - 83 * İhracat işlemlerinde de e.fatura uygulaması hakkında G.İ.B. duyurusu yayımlandı. 19.06.2017 204
       
2017 - 82 * İşyeri hekimi iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu 12.06.2017 232
       
2017 - 81 * SGK alacaklarının 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması hakkında genelge yayımlandı. 09.06.2017 197
       
2017 - 80 * Tahsilat ve ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğuna ilişkin genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. 09.06.2017 205
       
2017 - 79 * Gümrük alacaklarının 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 05.06.2017 239
       
2017 - 78 * Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı. 05.06.2017 210
       
2017 - 77 * Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7020) yayımlandı. 29.05.2017 346
       
2017 - 76 * 6736 sayılı Kanun ile yapılandırılan vergi borçlarının ödenmesiyle ilgili hatırlatma. 26.05.2017 221
       
2017 - 75 * Form Ba ve Form Bs Bildirim Formlarının süresinin uzatılması hakkında GİB sirküleri yayımlandı. 25.05.2017 240
       
2017 - 74 * Sanayi Sicili Tebliğinde değişiklik yapıldı. 24.05.2017 224
       
2017 - 73 * Nisan ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 24.05.2017 410
       
2017 - 72 * 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim Devlet desteği hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 24.05.2017 261
       
2017 - 71 *Ekonomi Bakanlığı’nın İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği (İhracat: 2017/4) yayımlandı. 18.05.2017 236
       
2017 - 70 *ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası hakkında genel tebliğ yayımlandı. 18.05.2017 322
       
2017 - 69 * GİB kurumsal elektronik belge yönetim sisteminin kullanıldığı birimlerde hazırlanan e-imzalı yazıların E-Tebligat sistemi ile gönderilmesi hakkında duyuru 18.05.2017 220
       
2017 - 68 * E.Fatura sistemine dahil olanların 1 Temmuzdan itibaren ihracat işlemlerinde de e.fatura düzenlemeleri hakkında GİB duyurusu yayımlandı. 16.05.2017 255
       
2017 - 67 * Serbest bölgelerde T.L. ile yapılabilecek ödemeler hakkında Karar yayımlandı. 12.05.2017 282
       
2017 - 66 * Yabancılara ve yurt dışında yaşayan bazı Türk vatandaşlarına konut ve işyeri ilk teslimlerinde KDV istisnası uygulanması hükmü hakkında genel tebliğ yayımlandı. 08.05.2017 286
       
2017 - 65 * Mart ayına ait prim ödemeleri hakkında SGK duyurusu. 03.05.2017 210
       
2017 - 64 * Mobilyada indirimli KDV oranı ile bazı beyaz eşyalarda sıfır ÖTV oranı uygulama süresi uzatıldı. 03.05.2017 233
       
2017 - 63 * Ertelenen sosyal sigorta primlerinin gider kaydı hakkında hatırlatma. 25.04.2017 238
       
2017 - 62 * SGK’nın 21 Nisan 2017 tarihli duyurusu. 24.04.2017 243
       
2017 - 61 * E.Defter süre uzatımı hakkında GİB sirküleri. 20.04.2017 226
       
2017 - 60 * Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin, Mart ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 20.04.2017 241
       
2017 - 59 * 6770 sayılı Kanunla vadesi uzatılan Aralık (2016) ayına ait sosyal sigorta primlerinin 2016 yılına değil ödeneceği 2017 yılına gider kaydedileceği yönünde özelge 12.04.2017 244
       
2017 - 58 * Kurum geçici vergi beyannamesinde değişiklik yapıldı. 11.04.2017 344
       
2017 - 57 * İŞKUR vasıtasıyla işe alınanlar için getirilen sigorta primi desteği uygulamasında değişiklik. 10.04.2017 290
       
2017 - 56 * 2017 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 10.04.2017 244
       
2017 - 55 * 2017 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 10.04.2017 269
       
2017 - 54 * Dahilde işleme izin belgesi kapsamında teslim yapanlarla ilgili olarak KDV beyanname değişikliği duyurusu. 07.04.2017 489
       
2017 - 53 * Alt işverenlerin Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi (Ek-8) vermeleriyle ilgili SGK duyurusu 31.03.2017 251
       
2017 - 52 * Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artışlarında Rekabet Kurumuna yapacakları ödemeler hakkında tebliğ yayımlandı. 31.03.2017 287
       
2017 - 51 * Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin (Ek-8) verilme süresi 2.5.2017 tarihine kadar uzatıldı. 30.03.2017 232
       
2017 - 50 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilme süresi, 250 ve üzerinde çalışan sayısı olan işverenlerde 1 Nisan 2017 de başlıyor. 28.03.2017 251
       
2017 - 49 * Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin (Ek-8) Mart ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor. 27.03.2017 309
       
2017 - 48 * İhracatçılara hususi (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleyen karar yayımlandı. 23.03.2017 228
       
2017 - 47 * Şubat ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannameleri ile 2016 yılı gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 22.03.2017 273
       
2017 - 46 * İŞKUR vasıtasıyla işe ilave alınanlar için getirilen gelir vergisi stopaj desteği hakkında genel tebliğ yayımlandı. 16.03.2017 444
       
2017 - 45 * Konut ve işyeri satışlarında tapu harcı 30.9.2017 tarihi sonuna kadar düşürüldü. * Bazı sözleşmelerin damga vergisi sıfıra indirildi. * Yurtdışı kredilerle ilgili KKDF kesinti oranı değişikliği yapıldı. 15.03.2017 228
       
2017 - 44 * Elektronik para ödeme kuruluşlarının vergilendirilmesi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 13.03.2017 232
       
2017 - 43 * Gelir ve kurumlar vergisi iade sistemi kılavuzu güncellendi. 13.03.2017 286
       
2017 - 42 * Yabancılara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konut ve işyeri ilk teslimlerinde KDV istisnası getirildi. 09.03.2017 426
       
2017 - 41 * 6824 sayılı Kanunla bazı düzenlemeler yapıldı. 09.03.2017 309
       
2017 - 40 * Vergiye uyumlu bazı mükelleflere gelir/kurumlar vergisi indirimi getirildi. (2018 de başlıyor) 09.03.2017 355
       
2017 - 39 * SGK E.Bildirge sisteminde İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 17. Madde işveren desteği seçeneği açıldı. 08.03.2017 290
       
2017 - 38 * Teminat veya YMM raporu ile KDV iadesi alanların süre konusunda dikkat etmesi Gerekmektedir 02.03.2017 486
       
2017 - 37 * Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile ilgili beyanname düzenleme rehberleri. 01.03.2017 436
       
2017 - 36 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2017 307
       
2017 - 35 * Prim erteleme işlemleri hakkında SGK duyurusu. 28.02.2017 292
       
2017 - 34 * E.Defter berat yüklenme süresi uzatılması hakkında GİB sirküleri 28.02.2017 374
       
2017 - 33 * Muhtasar beyanname ile sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru 27.02.2017 265
       
2017 - 32 * Serbest bölgelerle ilgili Kanun değişiklikleri. 24.02.2017 348
       
2017 - 31 * Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim ve hizmet belgeleri birleştiriliyor. (Uygulama – Kırşehir hariç – 2018 de başlıyor, Mart ayı – 2017 - sonuna kadar tebliğ eki bildirimin yapılması zorunlu) 24.02.2017 561
       
2017 - 30 * 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim Devlet desteği hakkında Karar yayımlandı. 22.02.2017 253
       
2017 - 29 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 22.02.2017 352
       
2017 - 28 * Sahte fatura düzenleyenlerle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 22.02.2017 2125
       
2017 - 27 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. (11 No’lu Değişiklik Tebliği) 16.02.2017 311
       
2017 - 26 * İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldı. 15.02.2017 11281
       
2017 - 25 * 6770 sayılı Kanunla kurumlar vergisine yönelik olarak yapılan değişikliklerle ilgili genel tebliğ yayımlandı. 15.02.2017 332
       
2017 - 24 * İŞKUR vasıtasıyla işe alınanlar için sigorta primi ve gelir vergisi stopaj desteği getirildi. 15.02.2017 333
       
2017 - 23 * Geçici vergi beyanname verilme süresi uzatıldı. 14.02.2017 312
       
2017 - 22 * 2016 Yılsonu döviz değerleme kurları. 08.02.2017 435
       
2017 - 21 * 6770 sayılı Kanunla Vadesi uzatılan Aralık (2016) ayına ait sosyal sigorta primlerinin hangi yıla gider yazılacağı. 06.02.2017 495
       
2017 - 20 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 06.02.2017 535
       
2017 - 19 *KDV, ÖTV, Damga vergisi oranlarında bazı değişiklikler yapıldı. 03.02.2017 684
       
2017 - 18 *6770 sayılı Kanunla sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler. 02.02.2017 305
       
2017 - 17 * 2016 Aralık ayına ait işverenlerin sosyal sigorta primlerinin bir bölümünün 6770 sayılı Kanunla ertelenmesine ilişkin SGK duyurusu. 30.01.2017 355
       
2017 - 16 *6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan alacaklarla ilgili süre uzatımları yapan 6770 sayılı Kanun hakkında genel tebliğ yayımlandı. 30.01.2017 317
       
2017 - 15 * 6770 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler. 30.01.2017 342
       
2017 - 14 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 6736 sayılı Kanun ile ilgili bazı süre uzatımları. 27.01.2017 276
       
2017 - 13 * Yurtdışına ve K.K.T.C.’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 20.01.2017 291
       
2017 - 12 * Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsiline ilişkin G.İ.B. sirküleri yayımlandı. 11.01.2017 278
       
2017 - 11 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 10.01.2017 269
       
2017 - 10 * 2016 yıl sonu (31.12.2016) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici 05.01.2017 462
       
2017 - 9 * Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenlemesi hakkında G.İ.B. duyuruları. 05.01.2017 255
       
2017 - 8 * Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2016 yılı sonu için) 04.01.2017 1934
       
2017 - 7 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.426,16 TL). 04.01.2017 276
       
2017 - 6 * 2017 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 04.01.2017 405
       
2017 - 5 * Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlemesi hakkında yönetmelik yayımlandı. 03.01.2017 260
       
2017 - 4 * Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 03.01.2017 283
       
2017 - 3 * Havayolu e.biletlerinin tevsik edici belge olarak kullanılması hakkında G.İ.B. duyurusu. 03.01.2017 283
       
2017 - 2 * 2016 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.01.2017 267
       
2017 - 1 * Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 31.12.2016 dan geçerli olmak üzere değişti. (%9,75) 02.01.2017 529
       
2016 - 160 * 1.1.2017 den itibaren e.fatura ve e.deftere geçmek için mali mühür başvurusu yapmakla birlikte mührünü henüz temin edememiş mükelleflerle ilgili duyuru. 30.12.2016 259
       
2016 - 159 * 6736 sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümleriyle ilgili süre 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı . 30.12.2016 289
       
2016 - 158 * 2017 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı, - değerli kağıt bedelleri, - indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. 28.12.2016 288
       
2016 - 157 * 2017 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (900 TL) 28.12.2016 304
       
2016 - 156 * Gelir vergisinde 2017 için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı: 28.12.2016 300
       
2016 - 155 * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 27.12.2016 336
       
2016 - 154 * 2017 Yılında uygulanacak harç tutarları 27.12.2016 727
       
2016 - 153 * 2017 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 27.12.2016 301
       
2016 - 152 * 6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 26.12.2016 270
       
2016 - 151 * Bireysel emeklilik sistemine çalışanların zorunlu olarak dahil edilmesi düzenlemesi hakkında Hazine Müsteşarlığı basın açıklaması. 23.12.2016 278
       
2016 - 150 * E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında G.İ.B. duyurusu. 16.12.2016 292
       
2016 - 149 * 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarını peşin ödemeyi seçenlerle ilgili GİB duyurusu. 16.12.2016 294
       
2016 - 148 *Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine kadar ertelendi. 15.12.2016 319
       
2016 - 147 * Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında üretilen malların ihraç kayıtlı tesliminde KDV iadesi. 13.12.2016 453
       
2016 - 146 * E.Fatura duyuruları. 09.12.2016 297
       
2016 - 145 * KDV İadesi eksiklik cevap yazısı hazırlama kılavuzu. 09.12.2016 505
       
2016 - 144 * 6736 sayılı Kanunun bazı varlıkların yurtdışından getirilmesi ile ilgili hükümleri hakkında genel tebliğ yayımlandı. 02.12.2016 305
       
2016 - 143 * Alkollü içkilerin asgari maktu ÖTV tutarları ile tütün mamullerinin maktu ÖTV tutarları artırıldı.ollü içkilerin asgari maktu ÖTV tutarları ile tütün mamullerinin maktu ÖTV tutarları artırıldı. 01.12.2016 279
       
2016 - 142 * 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Zamanında ödeme yapılmazsa yapılandırma bozulmaktadır. 30.11.2016 432
       
2016 - 141 * Yatırımlara proje bazlı Devlet yardımı verilmesine ilişkin karar yayımlandı. 28.11.2016 305
       
2016 - 140 * Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı. 28.11.2016 274
       
2016 - 139 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili 3 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 28.11.2016 288
       
2016 - 138 *Bazı KDV ve ÖTV oranlarında değişiklikler yapıldı. 28.11.2016 317
       
2016 - 137 * 6761 sayılı Kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. 25.11.2016 282
       
2016 - 136 * Ekim ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 23.11.2016 275
       
2016 - 135 * 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 3,83) açıklandı. 11.11.2016 278
       
2016 - 134 * İlave asgari geçim indirimi ile ilgili bazı hususlar. 11.11.2016 321
       
2016 - 133 * 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına ilişkin olarak gümrük idarelerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik yazı. 10.11.2016 355
       
2016 - 132 * E.Fatura uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu yayımlandı. 08.11.2016 410
       
2016 - 131 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 03.11.2016 278
       
2016 - 130 * 2016 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında aylık net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşenlere ilave asgari geçim indirimi uygulanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. 31.10.2016 363
       
2016 - 129 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili sürelerin bazıları uzatıldı. 26.10.2016 310
       
2016 - 128 * 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu bilgilendirme toplantısı soru ve cevapları 25.10.2016 284
       
2016 - 127 * Eylül ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. 25.10.2016 316
       
2016 - 126 * 2016 yılı 3. geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 20.10.2016 288
       
2016 - 125 * 2016 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 20.10.2016 405
       
2016 - 124 * İnternet üzerinden satış yapanların e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu. 18.10.2016 509
       
2016 - 123 * 2017 yılında e.defter ve e.faturaya geçmek zorunda olanlarla ilgili hatırlatma. 18.10.2016 409
       
2016 - 122 *6745 sayılı Kanunla bazı araç teslimlerine getirilen ÖTV istisnaları hakkında tebliğ yayımlandı. 13.10.2016 295
       
2016 - 121 * 6736 sayılı Kanun kapsamında prim ve idari para cezası borçlarına ilişkin kapsamın genişletilmesi hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. 13.10.2016 305
       
2016 - 120 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı. 07.10.2016 333
       
2016 - 119 * Elektrik motoru da olan bazı taşıtlarla ilgili ÖTV oranları değiştirildi. 06.10.2016 321
       
2016 - 118 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 05.10.2016 405
       
2016 - 117 * 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin Genel Tebliğler (Seri No: 4-5-6) yayımlandı. 03.10.2016 305
       
2016 - 116 * 6728 sayılı Kanunla yapılan Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Belediye Gelirleri Kanunu değişikliklerine ilişkin tebliğler. 03.10.2016 328
       
2016 - 115 * Toplu İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirge Girişi hakkında SGK Duyurusu. 20.09.2016 1096
       
2016 - 114 * 6745 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler. 19.09.2016 550
       
2016 - 113 * İşe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri hakkında SGK Duyurusu 09.09.2016 427
       
2016 - 112 * Halen % 18 KDV tabi konut teslimlerinde KDV oranı 31 Mart 2017 sonuna kadar % 8 olarak uygulanacaktır. * ÖTV değişiklikleri. 08.09.2016 325
       
2016 - 111 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili İç Genelge 08.09.2016 338
       
2016 - 110 * Matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili olarak e.beyan sistemi güncellendi. 07.09.2016 437
       
2016 - 109 * Beyanname değişikliği için duyurular. 05.09.2016 407
       
2016 - 108 * Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin Kanun yayımlandı. 01.09.2016 441
       
2016 - 107 * Çalışanların ücretlerinden bireysel emeklilik kesintisi yapılmasına dair Kanun yayımlandı. 26.08.2016 329
       
2016 - 106 * 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 25.08.2016 503
       
2016 - 106 * 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. EK İNŞ MALİYET BEDELLERİ 25.08.2016 360
       
2016 - 105 * Gümrük alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 25.08.2016 328
       
2016 - 105 * Gümrük alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. EK GÜMRÜK TEBLİĞİ 25.08.2016 306
       
2016 - 104 * SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımlandı. 23.08.2016 311
       
2016 - 104 * SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımlandı. EK SGK GENELGE 23.08.2016 361
       
2016 - 103 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili 1 no’lu genel tebliğ yayımlandı. 23.08.2016 415
       
2016 - 103 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili 1 no’lu genel tebliğ yayımlandı. EK TEBLİĞ 23.08.2016 844
       
2016 - 102 * İhraç kayıtlı teslim yapanlarla ilgili duyuru. 23.08.2016 465
       
2016 - 101 * 6736 sayılı Kanunun bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ile ilgili hükümleri. 23.08.2016 555
       
2016 - 100 * Kasa mevcutları, ortaklardan alacaklar, emtia ve bazı maddi duran varlıkların düzeltilmesi imkanı. 23.08.2016 623
       
2016 - 99 * 6736 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri. 22.08.2016 1571
       
2016 - 98 * 6736 sayılı Kanun kapsamında; - kesinleşmiş vergi alacaklarının, - kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacaklarının, - inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere bağlı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması. 22.08.2016 1042
       
2016 - 97 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili genel tebliğ. 22.08.2016 340
       
2016 - 97 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun ile ilgili genel tebliğ. EK TEBLİĞ 22.08.2016 544
       
2016 - 96 * Gelir İdaresi Başkanlığı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi yayımladı. 19.08.2016 318
       
2016 - 96 * Gelir İdaresi Başkanlığı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi yayımladı. EK : TEBLİĞ 19.08.2016 355
       
2016 - 95 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun yayımlandı. 19.08.2016 326
       
2016 - 94 * 06111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca e-bildirge ekranından kontrolüne ilişkin duyuru. 17.08.2016 318
       
2016 - 93 * Uluslararası İşgücü Kanunu yayımlandı. 16.08.2016 351
       
2016 - 92 * 6728 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda ve Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 12.08.2016 369
       
2016 - 91 * KDV iade taleplerindeki eksikliklere ilişkin yazılar, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren E-Tebligat yoluyla tebliğ edilmeye başlanacaktır. 12.08.2016 298
       
2016 - 90 * Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV Kanunlarındaki değişiklikler. 12.08.2016 478
       
2016 - 89 * Damga Vergisi ve Harçlarda yeni getirilen düzenlemeler 11.08.2016 3152
       
2016 - 88 * Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6728) yayımlandı. 10.08.2016 498
       
2016 - 87 *Bazı yeni nesil ÖKC lerle ilgili süre uzatımı. 05.08.2016 338
       
2016 - 86 * Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:1 de değişiklikler yapıldı. 05.08.2016 349
       
2016 - 85 * Bazı kıst dönem gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri e.beyanname olarak verilecektir. 03.08.2016 455
       
2016 - 84 * Başbakanlıkça düzenlenen 15 Temmuz Yardım Kampanyasına yapılan bağışların beyan edilen gelirden ya da kurum kazancından indirimi. 01.08.2016 394
       
2016 - 83 * Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı. 28.07.2016 340
       
2016 - 82 * Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkında kanun teklifi özeti. 25.07.2016 440
       
2016 - 81 * Haziran ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri uzatıldı. 25.07.2016 338
       
2016 - 80 * Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi. 22.07.2016 307
       
2016 - 79 * KDV beyannamesi değişikliği geri alındı. 22.07.2016 333
       
2016 - 78 * KDV ve Geçici Vergi beyannamelerinde değişiklik yapıldı. 15.07.2016 3633
       
2016 - 77 * Vergi yargısında yeni dönem başlıyor. 13.07.2016 426
       
2016 - 76 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.297,21 TL). 12.07.2016 340
       
2016 - 75 *2016 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 11.07.2016 347
       
2016 - 74 * 2016 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 11.07.2016 372
       
2016 - 73 * Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı T.B.M.M.’ne sunuldu. 29.06.2016 386
       
2016 - 72 * Özel Tüketim Vergisine tabi (I) sayılı listedeki malları ithal etmek isteyenlere uyarımız. 14.06.2016 332
       
2016 - 71 * (V.U.K. Genel Tebliğ 464 )Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) Elektronik Ortamda Veri Aktarma Zorunluluğu Getirilen Bilgilere İlişkin Duyuru 13.06.2016 635
       
2016 - 70 * KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı. 25.05.2016 565
       
2016 - 69 * Ücret, ikramiye, prim ve bu nitelikte istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. 23.05.2016 358
       
2016 - 68 * Dahilde İşleme Rejimi tebliğlerinde değişiklik yapıldı. 20.05.2016 384
       
2016 - 67 * %1 Oranıyla KDV ye tabi ekmek kapsamı genişletildi. 05.05.2016 502
       
2016 - 66 * Yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listeleri iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması hakkında duyuru. 05.05.2016 528
       
2016 - 65 *6663 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında genel tebliğ yayımlandı. 05.05.2016 519
       
2016 - 64 * ÖTV (II) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 04.05.2016 516
       
2016 - 63 *e-Fatura uygulamasını GİB-Portal yöntemi ile kullanan mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında duyuru. 04.05.2016 505
       
2016 - 62 * Yatırımlarla ilgili teşvik belgesi müracaatında istenecek belgelerde değişiklik yapıldı. 04.05.2016 532
       
2016 - 61 * Yatırımlarla ilgili teşvik belgesi müracaatında istenecek belgelerde değişiklik yapıldı. 28.04.2016 519
       
2016 - 60 * Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. 26.04.2016 557
       
2016 - 59 * Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ve e.defter oluşturma, imzalama, berat yüklenme süreleri uzatıldı. 22.04.2016 502
       
2016 - 58 * E.Defter Beratları hakkında GİB duyurusu 22.04.2016 561
       
2016 - 57 * Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. 22.04.2016 704
       
2016 - 56 * TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvilleri gelirlerinde tevkifat uygulaması. 22.04.2016 605
       
2016 - 55 *2016 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 22.04.2016 531
       
2016 - 54 * 2016 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 21.04.2016 604
       
2016 - 53 * Yeni nesil ÖKC rehberi hazırlanmıştır. 12.04.2016 546
       
2016 - 52 * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. 12.04.2016 597
       
2016 - 51 * Birden fazla belgenin bir arada e-defter kaydına konu edilmesi durumunda günlük banka işlemleri, masraf formları ve perakende satış fişi icmalinde dikkat edilecek hususlar. 11.04.2016 816
       
2016 - 50 * E.Tebligat duyurusu. 11.04.2016 505
       
2016 - 49 * Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararda değişiklik yapıldı. 11.04.2016 583
       
2016 - 48 * SGK Genelgesi duyurusu. 08.04.2016 530
       
2016 - 47 * KDV Beyanname değişikliği duyurusu. 05.04.2016 512
       
2016 - 46 * 14 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 05.04.2016 534
       
2016 - 45 * Beyanname değişiklikleri. 04.04.2016 634
       
2016 - 44 * Dahilde işleme rejimi tebliğine ek süre verilmesi ile ilgili geçici madde eklendi. 04.04.2016 525
       
2016 - 43 * Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde kullanılması gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) hakkında sorular ve cevaplar. 31.03.2016 463
       
2016 - 42 * Münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizat için kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 30.03.2016 495
       
2016 - 41 * E.Fatura düzenleme süresi 30.03.2016 17003
       
2016 - 40 * E.Tebligat başvuru süresi sona eriyor. 29.03.2016 511
       
2016 - 39 * E.Defter hakkında bazı hatırlatmalar. 29.03.2016 550
       
2016 - 38 * 2015 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 23.03.2016 507
       
2016 - 37 * SGK duyurusu. 23.03.2016 581
       
2016 - 36 * KDV İadesi eksiklik yazıları hakkında GİB duyurusu * İndirimli orana tabi işlemlere ait satış fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesine ilişkin açıklama 21.03.2016 904
       
2016 - 35 *Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler değiştirildi. 21.03.2016 663
       
2016 - 34 * Yeni nesil ÖKC lerle ilgili hatırlatma 17.03.2016 502
       
2016 - 33 *E.Defter uygulama kılavuzu son versiyonu. *E.Fatura ve E.Arşiv güncellemeleri. 14.03.2016 538
       
2016 - 32 *Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler ve kriterler. 14.03.2016 566
       
2016 - 31 *Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde kullanılması gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) hakkında duyuru ve kılavuz. 09.03.2016 1584
       
2016 - 30 * SGK Başkanlığı duyuruları. 03.03.2016 553
       
2016 - 29 * Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile ilgili beyanname düzenleme rehberleri. 01.03.2016 507
       
2016 - 28 * Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme dönemi başladı. 01.03.2016 484
       
2016 - 27 * SGK basın açıklaması. 26.02.2016 480
       
2016 - 26 * Ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 26.02.2016 478
       
2016 - 25 * Gelir idaresi yıllık beyanname ile beyan edilecek bazı gelir unsurları için Hazır Beyan Sistemini uygulamaya geçirdi. 26.02.2016 562
       
2016 - 24 * Kur farklarında KDV 25.02.2016 5116
       
2016 - 23 * “Emekli Ve Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Kesintisi Kaldırılmıştır” başlıklı SGK basın açıklaması. 22.02.2016 461
       
2016 - 22 * Nakdi sermaye artışına sağlanan kurumlar vergisi avantajı hakkında genel tebliğ 15.02.2016 821
       
2016 - 21 * Ödeme ve tahsilatların banka aracılığı ile yapılması zorunluluğuna ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. 15.02.2016 563
       
2016 - 20 * Asgari ücret desteği hakkında genelge ve duyuru. 15.02.2016 467
       
2016 - 19 * 6663 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri. 10.02.2016 559
       
2016 - 18 * 2015 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 08.02.2016 507
       
2016 - 17 *Ba ve Bs Bildirim Formları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu. 08.02.2016 4909
       
2016 - 16 *Asgari ücret desteği hakkında SGK duyurusu. 08.02.2016 482
       
2016 - 15 *Gelir Ve Kurumlar Vergisi iade taleplerinde Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılması gerektiğine dair düzenleme. 03.02.2016 550
       
2016 - 14 *2016 yılında sigorta prim hesabına esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. 03.02.2016 479
       
2016 - 13 * 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler. * Sosyal Sigorta primlerinde Devlet desteği * Mali Tatil ile ilgili değişiklikler * Nüfus Cüzdanı yerine (TC) Kimlik Kartı ibaresi kullanılması 28.01.2016 543
       
2016 - 12 *Aralık ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 27.01.2016 574
       
2016 - 11 * Hatalı ya da arızalı üretilen mali mühre sahip mükellefler için duyuru (e.fatura) 21.01.2016 520
       
2016 - 10 * E.Arşiv uygulaması ile ilgili GİB duyurusu. 19.01.2016 1227
       
2016 - 9 *E.Fatura ile ilgili GİB duyuruları. 13.01.2016 581
       
2016 - 8 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları. 11.01.2016 532
       
2016 - 7 * E.Arşiv uygulaması ile ilgili GİB rehberi yayımlandı. 06.01.2016 522
       
2016 - 6 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.092,53 TL) 05.01.2016 544
       
2016 - 5 * 2015 yılsonu (31.12.2015) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 05.01.2016 558
       
2016 - 4 * 2016 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 04.01.2016 577
       
2016 - 3 *2015 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 04.01.2016 760
       
2016 - 2 * Vergi Kanunlarıyla ilgili bazı değişiklikler. 04.01.2016 537
       
2016 - 1 * Bazı mallarda KDV oranları değişti. * ÖTV ve Tütün Fonu hakkında oran ve tutarlarında değişiklik yapıldı. 04.01.2016 594
       
2015 - 104 * Yolcu beraberi yurtdışına götürülen paraların beyanı ve yurtdışına yapılan para transferlerinin Gümrük idareleri ve Bankalarca bildirimi yönünde tebliğ düzenlemesi yapıldı. 31.12.2015 557
       
2015 - 103 * 2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. * 2016 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı, - değerli kağıt bedelleri, - indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. 30.12.2015 473
       
2015 - 102 * 2016 Yılında uygulanacak harç tutarları. 30.12.2015 520
       
2015 - 101 * 2016 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 30.12.2015 535
       
2015 - 100 * Gelir vergisinde geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı: 29.12.2015 528
       
2015 - 99 * Mükelleflerin vergi dairesinden zorunlu elektronik tebligat adresi alma süresi uzatıldı. 29.12.2015 483
       
2015 - 98 *2016 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (900 TL) 29.12.2015 562
       
2015 - 97 -Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğler yayımlandı: - Yeni nesil ÖKC lerle ilgili süre uzatımı içeren 426 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği. - Yeni nesil ÖKC lerin satışı, servis, devri, hurdaya ayrılması hakkında 465 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği. 28.12.2015 1618
       
2015 - 96 *Havayolu ile yolcu taşımacılığında e.bilet uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 28.12.2015 628
       
2015 - 95 *Amortisman oran ve sürelerinin belirlendiği listede değişiklik yapılmıştır. 25.12.2015 1833
       
2015 - 94 * İnternet üzerinden satış yapanların e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin kapsam genişletildi. * İnternet ticaretine ve reklamlarına aracılık edenler ile kargo şirketlerine sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. 24.12.2015 503
       
2015 - 93 * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. 24.12.2015 875
       
2015 - 92 * Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenleme zorunluluğu ertelendi. 23.12.2015 534
       
2015 - 91 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili süre uzatımı içeren tebliğ taslağı hazırlandı. 22.12.2015 538
       
2015 - 90 *Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC) düzenlenecek Bilgi Fişleri hakkında teknik kılavuz yayımlandı. 16.12.2015 579
       
2015 - 89 * 2016 yılında beklenen vergisel değişiklikler. 14.12.2015 498
       
2015 - 88 * E.Defter ve e.fatura başvuruları hakkında GİB duyurusu 08.12.2015 579
       
2015 - 87 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlarca ihracat işlemlerinde 1 Ocak 2016 dan itibaren düzenlenecek e.faturaya ilişkin “E.Fatura Uygulaması (Gümrük İşlemleri Kılavuzu)” TASLAK metni yayımlandı. 08.12.2015 489
       
2015 - 86 * E.Beyanname ile ilgili duyurular. 04.12.2015 531
       
2015 - 85 * İnternet üzerinden satış yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren E.Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. 03.12.2015 985
       
2015 - 84 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlar 1 Ocak 2016 dan itibaren ihracat faturalarını e.fatura olarak düzenleyecektir. 25.11.2015 554
       
2015 - 83 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili hatırlatma. 24.11.2015 548
       
2015 - 82 * E.Defter ve e.fatura zorunluluğu kapsamında olup olmadığınızı kontrol ediniz. 24.11.2015 547
       
2015 - 81 * Mükelleflerin vergi idaresinden zorunlu elektronik tebligat adresi alma süresi sonuna yaklaşılıyor. 23.11.2015 477
       
2015 - 80 * E.Fatura tipleri ve UBL.TR kodları 23.11.2015 1053
       
2015 - 79 * Nevi değişikliği durumunda e-Defter uygulamasında yapılması gerekenler. 03.11.2015 540
       
2015 - 78 * E-Defter uygulama kılavuzu ile ilgili duyuru. 08.10.2015 485
       
2015 - 77 * 2015 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 02.10.2015 505
       
2015 - 76 * 2015 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 02.10.2015 995
       
2015 - 75 * E.Fatura ile ilgili GİB duyurusu. 02.10.2015 477
       
2015 - 74 * Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi uzatıldı. 18.09.2015 470
       
2015 - 73 * Muhtasar ve Damga vergisi beyannameleri ile Ba / Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı. 16.09.2015 544
       
2015 - 72 * Kıdem tazminatı tavanı değişti (3.828,37 TL) 07.09.2015 446
       
2015 - 71 * Maliye Bakanlığı zorunlu elektronik tebligat uygulamasına geçiyor. 28.08.2015 492
       
2015 - 70 * Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 28.08.2015 460
       
2015 - 69 * 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 26.08.2015 472
       
2015 - 68 * ÖTV (IV) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 20.08.2015 606
       
2015 - 67 * Gelir İdaresi Başkanlığı KDV iade rehberleri yayımladı. 19.08.2015 1001
       
2015 - 66 * ÖTV (III) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 10.08.2015 557
       
2015 - 65 * Noter işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. 29.07.2015 566
       
2015 - 64 * Adalet Bakanlığı UYAP’ta elektronik tebligat uygulamasına geçti. 23.07.2015 1015
       
2015 - 63 * 3 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği yayımlandı. 20.07.2015 467
       
2015 - 62 * Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.709,98 TL) 06.07.2015 469
       
2015 - 61 * Asgari ücret ile sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları 1 Temmuzdan itibaren değişti. 01.07.2015 501
       
2015 - 60 * 2015 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.06.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 01.07.2015 491
       
2015 - 59 * 2015 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 01.07.2015 505
       
2015 - 58 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine sağlanan kurumlar vergisi indirim oranı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 30.06.2015 436
       
2015 - 58 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine sağlanan kurumlar vergisi indirim oranı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.- BAKANLAR KURULU KARARI 30.06.2015 448
       
2015 - 57 * E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 24.06.2015 495
       
2015 - 56 * E.Fatura uygulamasına kayıtlı olanlar 1.1.2016 dan itibaren ihracat faturalarını e.fatura olarak düzenleyecektir. 23.06.2015 561
       
2015 - 55 * E.Defter ve e.fatura zorunluluğu genişletildi. 23.06.2015 809
       
2015 - 54 * Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32. Sayılı Kararda değişiklik yapıldı. * Araç kiralama şirketlerine bazı yükümlülükler getirildi. 12.06.2015 674
       
2015 - 53 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. * Elektronik ürün senedi alım satım belgesi fatura yerine geçen belge olarak kabul edildi. 10.06.2015 580
       
2015 - 52 * Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. * Elektronik ürün senedi alım satım belgesi fatura yerine geçen belge olarak kabul edildi. 04.06.2015 492
       
2015 - 51 * Ocak- Mart 2015 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 14.05.2015 455
       
2015 - 50 * Mayıs ayından itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları hakkında hatırlatma. 06.05.2015 467
       
2015 - 49 *Vergi levhasının internetten alınması unutulmamalıdır. 05.05.2015 526
       
2015 - 48 * E.Defter ile ilgili süre uzatımında son gelişme. 30.04.2015 444
       
2015 - 47 * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. 30.04.2015 497
       
2015 - 46 * 2015 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 28.04.2015 468
       
2015 - 45 * 2015 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2015) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 28.04.2015 495
       
2015 - 44 * 6645 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler. 28.04.2015 546
       
2015 - 43 * “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresi hakkında önemli duyuru 27.04.2015 452
       
2015 - 42 * Sınai mülkiyet haklarında istisna ile ilgili genel tebliğ değişikliği. 27.04.2015 463
       
2015 - 41 * Asgari geçim indirimi hesaplamasında değişiklik yapıldı. 27.04.2015 473
       
2015 - 40 * ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 27.04.2015 463
       
2015 - 40 * ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı.-EK TEBLİĞ 27.04.2015 427
       
2015 - 39 * 2014 Yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 24.04.2015 439
       
2015 - 38 * Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresi uzatıldı. 22.04.2015 441
       
2015 - 37 * Elektronik defter uygulama kılavuzu 1.1 20.04.2015 465
       
2015 - 37 * Elektronik defter uygulama kılavuzu 1.1 EK 20.04.2015 1362
       
2015 - 36 * Elektronik defter hakkında uyarılar ve kılavuzlar. 14.04.2015 576
       
2015 - 35 * Bazı yatırım malları ve ara malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra (0) indirildi. 13.04.2015 450
       
2015 - 35 * Bazı yatırım malları ve ara malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra (0) indirildi. EK: KARARNAME 13.04.2015 432
       
2015 - 34 * Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinde gelir vergisi istisnası uygulaması. 09.04.2015 455
       
2015 - 33 * 6637 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapıldı. 07.04.2015 450
       
2015 - 32 * Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine kurumlar vergisi teşviki sağlandı. 07.04.2015 479
       
2015 - 31 * Elektronik bilet ile ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. 06.04.2015 451
       
2015 - 30 * E.Fatura ve E.Defter tebliğlerinde bazı değişiklikler yapıldı. 06.04.2015 961
       
2015 - 29 * 6183 sayılı Kanundaki kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili bazı hükümler Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. 06.04.2015 666
       
2015 - 28 * SGK prim ödeme süresini 7 Nisan 2015 günü sonuna kadar uzattı. * Ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortalılığı ile ilgili düzenlemeler yapan tebliğ yayımlandı. (1 Nisan 2015 ten geçerlidir) * MASAK bazı kurumlara e.tebligata geçme zorunluluğu getirdi. 01.04.2015 602
       
2015 - 27 * 2014 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı. 31.03.2015 460
       
2015 - 26 * 2014 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. * Şubat ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. * Şubat ayına ait Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı. 23.03.2015 477
       
2015 - 25 * İmalatçılara bazı mallarda ÖTV tevkifatı yapma sorumluluğu getirildi. 12.03.2015 550
       
2015 - 24 * ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı. 06.03.2015 452
       
2015 - 23 * Elektronik defter uygulama kılavuzu ve bazı hatırlatmalar 04.03.2015 793
       
2015 - 22 * Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir 03.03.2015 398
       
2015 - 21 * Ocak ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 24.02.2015 487
       
2015 - 20 * Muhtasar beyanname ve KDV beyannamesinde değişiklik yapıldı. 11.02.2015 1623
       
2015 - 19 * Toptan pirinç tesliminde KDV oranı % 1 e indirildi, % 1 oranında KDV ye tabi finansal kiralama konusu bazı makinelerin kapsamı genişletildi. 03.02.2015 1815
       
2015 - 18 * 2014 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 02.02.2015 458
       
2015 - 18 * 2014 Yıl sonu döviz değerleme kurları. EK - TEBLİĞ 02.02.2015 431
       
2015 - 17 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi. 02.02.2015 490
       
2015 - 17 * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi.EK- TEBLİĞ 02.02.2015 467
       
2015 - 16 * Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. 29.01.2015 564
       
2015 - 16 * Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları hakkında SGK Genelgesi yayımlandı. EK- GENELGE 29.01.2015 520
       
2015 - 15 * Mükellef bilgileri bildirimi kaldırıldı. 19.01.2015 540
       
2015 - 14 * E. Fatura hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları.

09.01.2015 537
       
2015 - 13 * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları.

07.01.2015 510
       
2015 - 13 * Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri. * K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları.

07.01.2015 501
       
2015 - 13 *Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri.

07.01.2015 515
       
2015 - 12 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun finansal tablolarla ilgili kararı yayımlandı.

06.01.2015 397
       
2015 - 11 E.Arşiv ile ilgili genel tebliğde değişiklik yapıldı. 06.01.2015 422
       
2015 - 10 Kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin VUK Genel Tebliği (Sıra No:431) hakkında açıklamalar yapıldı. (VUK Sirküleri/70) 06.01.2015 407
       
2015 - 9 2015 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 05.01.2015 415
       
2015 - 8 Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.541,37 TL). 05.01.2015 410
       
2015 - 7 2014 yıl sonu (31.12.2014) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 05.01.2015 461
       
2015 - 6 2014 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2014) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 05.01.2015 410
       
2015 - 5 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 05.01.2015 420
       
2015 - 5 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları - EK TEBLİĞ 05.01.2015 403
       
2015 - 4 2015 Yılına ilişkin Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 2015 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları, - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı, - değerli kağıt bedelleri, - indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. 05.01.2015 422
       
2015 - 3 2015 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.Fatura ve amortisman hadleri (880 TL) 05.01.2015 437
       
2015 - 2 2015 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi. 05.01.2015 434
       
2015 - 1 ÖTV ve Tütün Fonu hakkında Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı. 02.01.2015 388
       
2014 - 78 Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değişti. (%10,5) 15.12.2014 445
       
2014 - 77 6552 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı. 12.12.2014 427
       
2014 - 76 E.Fatura hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ÖNEMLİ uyarısı. 04.12.2014 417
       
2014 - 75 Bazı mükelleflere ilave yükümlülükler getiren 431 No’lu VUK Genel Tebliği 1.1.2015 te yürürlüğe giriyor. 02.12.2014 412
       
2014 - 74 Elektronik defter uygulaması hatırlatması. 02.12.2014 428
       
2014 - 73 6552 sayılı Kanunla ilgili (torba kanun) süre uzatıldı. 01.12.2014 414
       
2014 - 72 Vergi borçlarının 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılması için başvuru süresi sona eriyor. 28.11.2014 406
       
2014 - 71 Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) almasına ilişkin duyuru. 25.11.2014 418
       
2014 - 70 Anonim şirket yönetim kurulu üyesi ortakların ve limited şirket ortaklarının bildirimleriyle ilgili olarak Torba Kanunda yer alan düzenleme. 25.11.2014 450
       
2014 - 69 2014 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 10,11) açıklandı. 17.11.2014 399
       
2014 - 68 * Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6552 sayılı Kanunla ilgili rehberler yayımlandı.
* 5838 sayılı Kanunun araçların hurdaya çıkarılması ve trafik sicil kayıtlarının silinmesiyle ilgili Geçici 2. Maddesi hakkında rehber yayımlandı.
* Vadeli ithalatta KKDF kesintisi hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
* Aerosol üretiminde kullanılan LPG’nin ÖTV’si hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
20.10.2014 410
       
2014 - 67 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. 20.10.2014 469
       
2014 - 66 Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV den istisna işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlar. 16.10.2014 469
       
2014 - 65 GİB-Portal yöntemi kullananlarda e.faturaların saklanması hakkında uyarı yapıldı. 15.10.2014 433
       
2014 - 64 2014 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.9.2014) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 08.10.2014 446
       
2014 - 63 2014 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 08.10.2014 447
       
2014 - 62 Ağustos ayına ait Ba Bs Formlarının verilme süresi uzatıldı. 01.10.2014 469
       
2014 - 61 Araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanlara kolaylık sağlayan yasal düzenlemeyle ilgili tebliğ yayımlandı. 29.09.2014 413
       
2014 - 61 * Araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanlara kolaylık sağlayan yasal düzenlemeyle ilgili tebliğ yayımlandı. EK TEBLİĞ 29.09.2014 434
       
2014 - 60 Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin genel tebliğ yayımlandı. 29.09.2014 398
       
2014 - 59 Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapıldı. 23.09.2014 407
       
2014 - 58 * 6552 No’lu Kanun hakkında bilgi notu. 19.09.2014 445
       
2014 - 57 * İşletmede bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi imkanı. 15.09.2014 455
       
2014 - 56 * Kıymetli taşlara ilişkin KDV ve ÖTV düzenlemeleri. * Yabancılara verilen ikamet tezkereleri harçları. 15.09.2014 449
       
2014 - 55 Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması 15.09.2014 470
       
2014 - 54 6552 sayılı yasa (Torba Kanun) yayımlandı. 12.09.2014 463
       
2014 - 53 Yüklenilen KDV listesi formatında değişiklik yapıldı. 09.09.2014 938
       
2014 - 52 E.Fatura gönderildikten sonra zarf durumu takibi yapılması gerekliliği hakkında. 03.09.2014 409
       
2014 - 52 E.Fatura gönderildikten sonra zarf durumu takibi yapılması gerekliliği hakkında. Ek-1 03.09.2014 637
       
2014 - 51 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun finansal tablolarla ilgili kararı yayımlandı. 01.09.2014 439
       
2014 - 50 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 28.08.2014 420
       
2014 - 50 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. Ek-1 28.08.2014 406
       
2014 - 49 Sosyal Güvenlik Kurumu duyuruları 27.08.2014 397
       
2014 - 49 Sosyal Güvenlik Kurumu duyuruları Ek-1 27.08.2014 593
       
2014 - 49 Sosyal Güvenlik Kurumu duyuruları Ek-2 27.08.2014 382
       
2014 - 48 KDV İade Tablo ve Listelerinin internetten gönderilmesine ilişkin duyuru 11.08.2014 416
       
2014 - 47 Vergi Usul Kanunu'ndaki Değişiklikler ile ilgili Tebliğler Yayımlandı 07.08.2014 417
       
2014 - 46 Haziran ayına ait BA BS Formlarının verilme süreleri uzatıldı. 31.07.2014 401
       
2014 - 45 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) yayımlandı. 15.07.2014 424
       
2014 - 44 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle anılan borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları 14.07.2014 597
       
2014 - 43 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2013/1 sayılı Kararı uyarınca 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretler 14.07.2014 416
       
2014 - 42 2014 Yılı 2. geçici vergi dönem sonu (30.6.2014) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları 14.07.2014 629
       
2014 - 41 Kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin vergi usül kanunu genel tebliğinin yürürlük süresi ertelendi. 30.06.2014 409
       
2014 - 40 KDV Beyannamesi Güncellemesi ile KDV Beyannamesine İlave Edilen Satırlar 18.06.2014 876
       
2014 - 39 KDV Genel uygulama tebliği hakkında gelir idaresi başkanlığı sirküleri 10.06.2014 427
       
2014 - 38 Mevcut KDV Genel Tebliğleri kaldırılarak, KDV ile ilgili tüm düzenleme ve açıklamalar yeni yayımlanan KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinde toplandı. 30.05.2014 731
       
2014 - 37 Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği ile dahilde işleme belgesi kapsamındaki işlemlere yönelik yeni düzenlemeler. 28.05.2014 1482
       
2014 - 36 2014 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici. 29.04.2014 572
       
2014 - 35 İşyeri tehlike sınıfları listesi yeniden belirlendi. 29.04.2014 541
       
2014 - 34 2014 Yılı 1.geçici vergi dönem sonu (31.03.2014) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 29.04.2014 589
       
2014 - 33 2013 Yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 25.04.2014 584
       
2014 - 32 Bazı mallara ilişkin ÖTV nin tevkifata tabi tutulması zorunluluğu getirildi. 21.04.2014 558
       
2014 - 31 ÖTV ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerleri yayımlandı. 14.04.2014 613
       
2014 - 30
- 1990 ve daha eski model araçların 5838 sayılı Kanun kapsamında il özel idarelerine teslimi hakkında açıklamalar yapıldı.
- Hidrolik kaynaklı elektrik üretenlerin ödeyecekleri harçlar hakkında sirküler yayımlandı.
08.04.2014 414
       
2014 - 29 E.Defter başvurusu ve kılavuzları. 07.04.2014 611
       
2014 - 28
- Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleriyle ilgili değişiklik yapıldı.
- Finansman şirketleri BSMV kapsamındaki işlemlerinde fatura yerine dekont düzenleyecekler.
- Anlaşmalı matbaaların bilgi formu gönderme süresinde değişiklik yapıldı.
04.04.2014 452
       
2014 - 27 E.Fatura hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uyarıları. 01.04.2014 407
       
2014 - 26 2013 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. 25.03.2014 416
       
2014 - 25 Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi yükümlülükleri hakkında hatırlatma. 19.03.2014 417
       
2014 - 24 ÖTV Genel Tebliğleri yayımlandı. 18.03.2014 417
       
2014 - 23 Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi. 14.03.2014 439
       
2014 - 22 Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre denetimi. 10.03.2014 421
       
2014 - 21 Bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapıldı. 06.03.2014 421
       
2014 - 20 Şahıs sigorta primlerinin ve bireysel emeklilik katkı paylarının vergi matrahına etkisi ile ilgili hatırlatmalar. 05.03.2014 456
       
2014 - 19 E.Fatura zorunluluğu 1 Nisan 2014 te başlıyor. 05.03.2014 421
       
2014 - 18 Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir. 03.03.2014 488
       
2014 - 17 Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yeni vergi teşvikleri. 6518 Sayılı kanunla yapılan diğer bazı vergi düzenlemeleri. 21.02.2014 425
       
2014 - 16 Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki bazı maktu vergi ve harç tarifeleri geçmişe dönük belirlendi. 21.02.2014 408
       
2014 - 15 Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. 21.02.2014 430
       
2014 - 14 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı. 12.02.2014 414
       
2014 - 13 K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. 27.01.2014 434
       
2014 - 12 2013 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 23.01.2014 410
       
2014 - 11 Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.438,22 TL). 06.01.2014 393
       
2014 - 10 2013 yıl sonu (31.12.2013) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici. 03.01.2014 442
       
2014 - 9 2014 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 03.01.2014 413
       
2014 - 8 2013 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2013) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 03.01.2014 415
       
2014 - 7 2014 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (800 TL) değişmedi. 03.01.2014 420
       
2014 - 6
2014 yılında uygulanacak;
-  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları,
-  Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları,
-  Çevre Temizlik Vergisi Tutarları,
-  Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Maktu Olarak Alınan Ö.İ.V. Tutarı,
-  Değerli Kağıt Bedelleri,
-  İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak Kdv Tutarı Belirlendi.
 
03.01.2014 414
       
2014 - 5 2014 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi. 03.01.2014 443
       
2014 - 4 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 02.01.2014 420
       
2014 - 3 Limited şirket karar defterleri hakkında hatırlatma. 02.01.2014 575