2019 Yılı Şeffaflık Raporu

ACC Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi çerçevesinde hazırlanan 2019 yılına ait Şeffaflık Raporu, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş ve  şirketimiz internet sitesinde (www.accdenetim.com) adresinde yayınlanmıştır.

 

İlgili şeffaflık raporuna ulaşmak için tıklayınız.