/ Mart 2015

   
•
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefl erin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  • 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  • 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 2. Taksit ödemesi
02.03.2015