Mesleki ulusal ve uluslar arası gizliliğe riayet ederek, daha önce iş yaptığımız ve halen iş yapmakta olduğumuz kişi, kurum ve kuruluşların, verdiğimiz hizmet nedeniyle elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri, üçüncü şahıslarla paylaşmadığımız gibi,

1- Mesleki saygınlığı korumak ve korunmasını sağlamak için, yönetim danışmanlığı mesleğinin saygınlığına gölge düşürücü davranışlarda bulunmuyor,

2- İş temini için çıkar sağlamak adına, kendi nam ve hesabımıza çalışanlardan başkasına, iş sahipleri ile temas ve/veya iş sağlamaları için komisyon, herhangi bir şekilde ödeme veya çıkar vaat ve temin etmiyor,

3- Tarafsızlık ve bağımsızlığı korumak için iş sahibine verdiğimiz tavsiyelerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyici herhangi bir bağlantıya girmiyor,

4- Üçüncü kişi ve kuruluşlardan, iş sahibine sunulan hizmet veya ürünlerle ilişkili olarak herhangi bir komisyon, indirim veya her ne şekilde olursa olsun bir çıkar kabul etmiyor,

5- İş sahibine ilişkimiz olduğunu açıklamaksızın, doğrudan veya dolaylı olarak ticari çıkarımızın olduğu hizmet ve ürünleri tavsiye veya temin etmiyor,

6- İş sahibine hizmet veya ürün temin eden kişi ve kuruluşlarla çıkar ilişkisinde, onların kontrol ve etkisi altında bulunmuyor ve hizmetini etkileyecek herhangi bir tür ilişkiyi açıklamıyor,

7- Hukuka, genel ahlak ve iş ahlakı kurallarına aykırı olan iş ve konularda görüşmeyi dahi müsaade etmiyoruz.