- Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.)

- Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.