- Bordro hazırlama hizmetleri.

- Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması.

- SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

- Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.