Küreselleşen dünyada parasal hareketlerdeki artış, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal tablo sunum ihtiyacını beraberinde getirmiştir.

Uluslararası kabul edilmiş standartlara göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar güvenilir kabul edilmektedir. Bağımsız Denetim yaptırmak şirketinizin itibarını artırırken, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hazırlanmış finansal tablolar küreselleşen dünya ile aynı dilden konuşmanızı sağlayacaktır.

6102 saylı yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte firmalarımızın belirlenen kriterleri taşıması durumunda bağımsız denetime tabi olacaktır.

Buna göre;

1- SPK, EPDK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik denetim hizmetler,

2- İç Denetim Hizmetleri,

3- Finansal durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması,

4- Müşteri talebine uygun özel amaçlı denetim hizmetleri, vs.