ACC Bağımsız Denetim A.Ş. (Accounthouse), kullanıcıların www.accounthouse.com.tr ve www.accdenetim.com.tr siteleri üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

ACC Bağımsız Denetim A.Ş. (Accounthouse), işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

ACC Bağımsız Denetim A.Ş. (Accounthouse), kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ACC Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Accounthouse) gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.accounthouse.com.tr ve www.accdenetim.com.tr sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, CC Bağımsız Denetim A.Ş. (Accounthouse) herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.