KDV İade Tablo ve listelerinin internetten gönderilmesine ilişkin duyuru

2014/48 nolu sirkülerimize bakabilirsiniz