2014/45 no.lu sirküler

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) yayımlandı.