Accounthouse ve Brother&Parners (B&P) işbirliğiyle ''KVKK Eğitim Programı Gerçekleştirildi.

Accounthouse ve Brothers & Partners (B&P) işbirliğiyle 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen ''Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Eğitim Programında''; E.SGK Müfettişi, İş ve sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı sayın Umut ÇIRAY: ''Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uyum'' konulu eğitimi verdi.