* E-belge uygulamalarında iptal işlemleri ile ihbar ve ihtarların G.İ.B. bilgi sistemlerine bildirim usulleri hakkında duyuru.