* KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı.