* İşyeri kiraları ile diğer bazı mal teslimi ve hizmet ifalarında indirimli KDV oranı uygulanması süresi uzatıldı.