* 2021 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2021) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.