* Özkaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ait finansman giderlerinin % 10 u kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilecektir. (Faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı, kar payı vb)