* Gelir vergisinde 2021 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı.