* Kısa çalışma ödeneği, iş sözleşmesi fesih yasağı ve ücretsiz izin süresi 1 ay uzatıldı.