* 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.