* 2020 Yılı 1. geçici vergi dönem sonu (31.03.2020) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.