* Salgın hastalığın ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler içeren Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.