* KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı.