* E. Arşiv kapsamına dahil olmayanların 2020 yılı başından itibaren belli haddi aşan faturalarını kağıt fatura yerine e. arşiv fatura olarak düzenlemesiyle ilgili duyurular.