* Sanayi sicil belgeli KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi uzatıldı.