* 308 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.