* 2019 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2019) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.