* Yeni varlık barışı ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.