* Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.