* 7161 ve 7162 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemeler hakkında 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.