* Arabuluculuk yoluyla yapılan ödemelerin gider kaydı.