* 7143 Sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümlerinden yararlanma süreleri uzatıldı.