* İhracatçılara hususi (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapıldı.