* Taşınmazlara bir defaya mahsus getirilen yeniden değerleme imkanı hakkında genel tebliğ yayımlandı.