* Gümrük alacaklarının 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.