* ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı.