*E.Defter durum raporları hakkında G.İ.B. duyurusu.