* Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar ve Tebliğde değişiklik yapıldı.