* 7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.