* Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı.