* Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim ve hizmet belgeleri 2018 yılından itibaren tek bir ortak beyanname olarak bildirilecektir.