* 2017 Yılı 3. geçici vergi dönem sonu (30.09.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.