* Altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ile altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlarda tevkifat oranı sıfır olarak belirlendi.