* Belirlenmiş alıcıların yapım işleri ile bunlarla birlikte ifa edilen bazı teknik hizmetleri alışlarında uygulamaları gereken KDV tevkifat oranı değiştirildi.