* Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Sirküler yayımlandı.