* Gümrük alacaklarının 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.