* Dahilde işleme izin belgesi kapsamında teslim yapanlarla ilgili olarak KDV beyanname değişikliği duyurusu.