* Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin (Ek-8) verilme süresi 2.5.2017 tarihine kadar uzatıldı.