* Muhtasar beyanname ile sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru