* İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldı.