* 6770 sayılı Kanunla Vadesi uzatılan Aralık (2016) ayına ait sosyal sigorta primlerinin hangi yıla gider yazılacağı.